Vážení zákazníci,

IT systémy spoločnosti ista International Gmbh, ktoré využíva aj naša spoločnosť, sa stali obeťou kybernetického útoku. Ako okamžité opatrenie boli všetky prípadne zasiahnuté systémy dané mimo prevádzky, aby sme zabezpečili ochranu IT infraštruktúry. Následkom tohto opatrenia sú dočasne vypnuté pevné telefonické linky do spoločnosti ista Slovakia a dočasne je pozastavená aktualizácia prichádzajúcich dát na webový portál www.ista24.sk, za čo sa veľmi ospravedlňujeme a vopred ďakujeme za porozumenie. 

Spoločnosť ista International Gmbh informovala o útoku príslušný Úrad pre ochranu osobných údajov a podala trestné oznámenie na políciu. Tím interných a externých špecialistov vedie podrobné vyšetrovanie tejto udalosti a pracuje na urýchlenom návrate systémov späť do prevádzky.

Uisťujeme vás, že naša spoločnosť znovu preveruje aktuálne bezpečnostné opatrenia, aby zabránila podobným situáciám do budúcnosti a zároveň spolu s ista International Gmbh vykonáva analýzu za účelom zistenia, či a v akom rozsahu došlo v súvislosti s kybernetickým útokom k porušeniu ochrany osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou. Ak by výsledok tejto analýzy mal na vás dopad, budeme vás bez zbytočného odkladu informovať. 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na e-maile: ista@ista.sk. 

Veríme, že čoskoro budú služby opäť plne prístupné a ďakujeme za vašu trpezlivosť.

ista Slovakia