Yönetmelikler

Enerji Verimliliği Kanunu” nun uygulama esasları Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yayınlanan ve denetlenen aşağıdaki yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Binalarda Enerji Tasarrufu sağlamak amacıyla yayınlanan ve “Enerji Kimlik Belgesi” ile ilgili esasları belirleyen yönetmeliğin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Gider Paylaşımı Yönetmeliği

Gider Paylaşımı Yönetmeliği

Merkezi Sistemle ısınan dairelerde kullanılan ısı miktarına göre paylaşımın nasıl yapılacağı bu yönetmelikle belirlenmiştir.