Bytový měřič tepla

Měřiče tepla sensonic II a sensonic II calculator slouží stejně jako rozdělovače topných nákladů ke sledování spotřeby tepla. 

Na rozdíl od rozdělovačů topných nákladů však měří fyzikální tok energie. Nová generace měřičů tepla sensonic II tvoří dvě stavební řady. Kompaktní verze sensonic II integruje počítadlo, objemovou měřící část a teplotní čidlo do jednoho přístroje. Modulární verze se skládá z počítadla sensonic II calculator, objemové měřící části sensonic II flow sensor a teplotních čidel.

Více informací ke stažení

Funkce měřiče tepla sensonic II

Různé typy designu

Jednotlivé návrhy designu pokrývají širokou škálu požadavků. Například kompaktní verze s jmenovitými průtoky 0,6 / 1,5 a 2,5 m³ / h byly vyvinuty speciálně pro použití v bytových domech. Zajistí vysokou přesnost měření po celou dobu jejich životního cyklu. Kombinované měřiče tepla, ve kterých jsou jednotlivé komponenty (průtokoměr,  kalkulátor a teplotní čidlo) instalovány samostatně, jsou vhodné pro jmenovitý průtok až do 250 m³ / h a vyšší. Své uplatnění najdou zejména v komerčním sektoru.

Přepínání mezi měřením tepla a chladu

Rozdíly teplot mezi průtokem a vratem je zaznamenána v 60 sekundových intervalech. Ve stejné době dochází k automatické změně mezi měřením tepla a chladu. Hybridní měřič začíná například s měřením tepla, když je rozdíl teplot vyšší než 0 Kelvin a výstupní teplota je nad 20° C. Podobným způsobem se přepne do režimu měření chladu, jakmile teplota vody v přívodním potrubí je nižší než ve zpětném vedení a vznikne negativní teplotní rozdíl a teplota média je nižší než 20° C. Objem spotřebované energie se pak vypočte za pomoci integrovaného elektronického mikročipu (ASIC), a následně zobrazí na displeji.