Bewust energieverbruik leidt tot kostenbesparing

Transparantie en energiebesparing

Bewoners die inzicht hebben in hun energieverbruik stoken bewuster. Hierdoor kunnen zij nog meer besparen op hun energiekosten. 

Mijnketelhuis


Professioneel en efficiënt

Inzicht in het rendement en functioneren van uw cv-installatie. Lees meer over uw voordelen van de verschillende pakketten van Mijnketelhuis.

Onze organisatie

ista is een van 's werelds toonaangevende organisaties in verbruiksafhankelijke afrekening in gebouwen met een collectief energiesysteem. Wij maken individueel energie- en waterverbruik transparant.

 

Oplossingen

Onze duurzame oplossingen helpen onze klanten om energie te besparen en daarmee energiekosten en CO2 emissie te beperken. Wij maken het individuele energie- en waterverbruik in gebouwen transparant, begrijpelijk en controleerbaar. 

ista Infotheek

In de ista Infotheek vindt u alle relevante informatie rondom het thema Energiemanagement, Energieafrekening en Radiotechnologie. U treft hier ook onze brochures aan.