De kosten nauwkeurig verdelen

ista berekent nauwkeurig alle stookkosten, warm- en koudwaterkosten en alle bijkomende overige kosten per perceel voor u. Zo betaalt iedere bewoner dus naar verbruik en voor eventueel, door de beheerder opgegeven, overige kosten. Alle wettelijke voorschriften worden nageleefd, ook daar zorgt ista voor.

Voordelen van verbruiksafhankelijk afrekenen door ista

 • Gedetailleerd totaaloverzicht van alle energie- en servicekosten per perceel 
 • Goed te begrijpen individuele afrekening per eindgebruiker, rekening houdend met alle wettelijke bepalingen 
 • Juiste afrekening dankzij zeer nauwkeurige meting
 • Warmtewet-conforme afrekening; ook andere wensen mogelijk
 • Deskundig advies en correcte afhandeling van vragen over de afrekening door onze eigen afdeling Klantenservice
 • Op verzoek kan ista u ook alle financiële zaken uit handen nemen met de dienst Debicasso

Zo levert u uw gegevens voor de afrekening eenvoudig aan

De opgave van uw verwarmingskosten, tarieven en overige servicekosten en de deelnemergegevens kunt u snel en eenvoudig aan ons doorgeven via ista Online. U vindt ista Online op onze webportal. Deze duurzame manier van informatie-uitwisseling bespaart u veel tijd en beperkt het papiergebruik.

Klik hier om in te loggen of te registreren

Webportal beheerders
 

Tussentijdse afrekening

In Nederland wordt veel verhuisd, vanuit ieder woningtype. Bij studentenhuisvesting is het algemeen bekend dat bewoners vaker verhuizen. Zowel voor u, als beheerder, als voor de vertrekkende bewoner is het dan prettig als de administratieve zaken rondom zo’n verhuizing snel afgewikkeld kunnen worden. Dat geldt ook voor de afrekening van de stookkosten.

Dit kan met de adviesafrekening die wij voor u kunnen opstellen. Aan de hand van het tussentijds geregistreerde verbruik ontvangt u een advies over het met de vertrekkende bewoner te verrekenen bedrag aan warmte-, water- of andere servicekosten. In dat geval maken wij voor de bewoner een tussentijdse (advies-)afrekening. 

Aan het einde van de afrekenperiode, als de werkelijke kosten bekend zijn, wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Indien gewenst kan dan alsnog een verrekening met de vertrokken bewoner plaatsvinden.

Voordelen van tussentijdse afrekening

 • Duidelijkheid en eerlijkheid door tussentijdse registratie voor zowel de vertrekkende als de nieuwe bewoner
 • Beperking van vragen van uw bewoners
 • Snelle en eenvoudige afrekening
 • Beperking van het aantal schattingen
 • Zuivere kostenverdeling
 • Verhoging van uw bewonerstevredenheid
 • Beperking van uw incassorisico

Complete servicekostenafrekening

Efficiëntie is voor woningcorporaties een zeer actueel onderwerp. Wist u dat ista ook de complete servicekostenafrekening voor uw bewoners kan verzorgen. Als full-service energiedienstverlener biedt ista maximaal inzicht en overzicht in de te verdelen kostensoorten. Alle kosten die u jaarlijks in rekening brengt, zoals liftonderhoudskosten en glazenwasserskosten, kunnen opgenomen worden in de afrekening van ista. 

U heeft de mogelijkheid om al deze kostensoorten in de afrekening op te nemen, met een maximum van maar liefst 999. Elke kostensoort kan met een gewenste omschrijving en verdeelsleutel worden opgenomen en bij elke kostenpost kunt u de keuze maken of bewoners al of niet meedelen in de betreffende kosten. 

Uw bewoners ontvangen één totaalnota, waarop zowel de energiekosten als de gespecificeerde servicekosten zijn vermeld. Dat bespaart u niet alleen veel tijd, het garandeert ook een maximale overzichtelijkheid, zelfs bij een zeer hoog aantal te verdelen kostensoorten. Gemak voor de bewoner, tijdbesparing voor u als beheerder!

Voordelen van een complete servicekostenafrekening

 • Eén overzichtelijke totaalafrekening voor uw bewoners
 • U heeft geen omkijken meer naar tijdrovende administratieve handelingen
 • Meer aandacht voor uw kernactiviteiten en bewoners
 • Opvoeren van alle kostensoorten mogelijk
 • Automatisch toevoegen van administratie- en huurdervingskosten mogelijk over de door u aan te geven kostenposten
 • Op maat afrekeningen door toepassing van alle gewenste verdeelsleutels.