Monitoring

Uw eigen monitoringtool in de webportal en een ista app voor uw bewoners. Geen onaangename verrassingen meer bij de eindafrekening. Transparantie in energieverbruik voor iedereen!

Monitoring voor beheerders en bewoners

Monitoring biedt veel transparantie voor u en uw bewoners, want niet alleen u als beheerder heeft via de webportal inzage in de verbruiksgegevens. Het is juist van belang dat ook uw bewoners inzage hebben in hun verbruik. Dat is mogelijk via de webportal én via de ista app. Zo kunnen de bewoners zelf het eigen verbruik inzien en dit vergelijken met hun historisch verbruik, tot drie jaren terug. Hierdoor kunnen zij nog bewuster stoken en desgewenst het verbruiksgedrag aanpassen. Het raadplegen van het energie- en waterverbruik wordt mogelijk gemaakt door de toegepaste radiotechnologie, de meterstanden worden uitgelezen via ons AMM (Automated Meter Management) systeem.

Nooit meer onaangename verrassingen voor uw bewoners bij de eindafrekening, inzichtelijk, transparant en duidelijk!

Inzage in verbruik op micro niveau

Als beheerder legt u jaarlijks uw bewoners de afrekening warmte- en/of waterkosten voor. En uiteraard hoopt u dat zij niet voor vervelende verrassingen komen te staan als het gaat om bijbetaling. Want dat betekent namelijk dat de hoogte van het verbruik niet aansloot bij het verwachte verbruik en u achteraf mogelijk een betalingsregeling moet treffen met de desbetreffende bewoner(s).

De vraag die voor u van belang is: Hoe verhoudt het verbruik van de bewoners zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van vorig jaar? Onze taak om u dit inzicht te verschaffen. Met deze webservice bent u maar één muisklik verwijderd van de verbruiksanalyses in uw complexen.  

De volgende gegevens zijn voor u beschikbaar

 • Vergelijking van de woningen onderling in het complex 
 • Vergelijking van meerdere afrekenperiodes
 • Vergelijking ten opzichte van het gemiddelde verbruik in het complex

Inzicht in verbruik voor uw bewoners

De monitoringtool voor uw bewoners is bereikbaar via de ista webportal. Zo zijn uw bewoners snel en eenvoudig in de gelegenheid om hun individuele verbruik in de gaten te houden. 

De bewoners beschikken onder meer over hun historisch verbruik (tot drie jaren terug), het actuele verbruik en het verbruik per radiator. Hierdoor hebben zij een goed inzicht in het eigen verbruiksgedrag en kunnen dit desgewenst aanpassen. Hiermee hebben uw bewoners nog meer invloed op hun individuele afrekening.

Op de bewonerspagina op deze website treffen uw bewoners informatie aan over het betreffende meetsysteem, de uitleg van de afrekening en diverse handige stooktips. Zo voorkomt u niet alleen veel telefoontjes van uw bewoners, u heeft bovenal tevreden bewoners.

ista app

Naast de monitoringtool op de webportal krijgen uw bewoners de beschikking over de ista app. Zo hebben zij hun verbruik altijd en overal bij de hand. Dit voorkomt vervelende verrassingen bij de afrekening, handig en transparant!

Uw voordelen

 •  Overzichtelijke rapportage per bewoner
 •  Voorschot en verbruik eenvoudig afstemmen
 •  Incassorisico beperken
 •  Uw bewoners kunnen vroegtijdig afwijkingen in energie- en waterverbruik signaleren
 •  Uw bewoners kunnen hierop desgewenst anticiperen door hun verbruiksgedrag aan te passen
 •  Achteraf geen hoge bijbetalingen of betalingsregelingen
 •  Minder bewonersvragen over afrekeningen
 •  Tevreden bewoners