Energieprijzen stijgen, energiebesparing wordt nog belangrijker!

De gasprijzen stijgen momenteel explosief. Deze prijsstijging heeft gevolgen voor iedereen dus ook voor de bewoners in uw collectief gestookte wooncomplexen waarvoor ista de kostenverdeling en afrekeningen maakt. Ondanks de verlaging van de energiebelasting, van 1 juli tot en met 31 december 2022, kan voor veel huishoudens de komende energierekening nog steeds honderden euro’s hoger uitvallen. Wij beseffen dat dit een enorme aanslag is op de portemonnee, met name voor bewoners in de sociale huursector.

Geldt dit voor uw wooncomplexen? Verhoog tijdig de voorschotten!

Dat is uiteraard afhankelijk van het onderliggende energiecontract dat u als corporatie of beheerder met uw energieleverancier heeft. Is de verwachting dat uw bewoners aan het einde van de afrekenperiode met een hoge bijbetaling te maken krijgen? Dan vragen wij uw aandacht voor het tijdig aanpassen van de voorschotbedragen aan het nieuwe prijspeil. Voor uw bewoners betekent dit een betere spreiding van de stookkosten over het jaar en voor u leidt dit tot minder vragen van uw bewoners.

Uw complexen veilig en gemakkelijk managen in de ista Webportal

Monitoring biedt veel transparantie voor u en uw bewoners, want niet alleen u als beheerder heeft via de webportal inzage in de verbruiksgegevens. Het is juist van belang dat ook uw bewoners inzage hebben in hun verbruik. Dat is mogelijk via de webportal én via de ista app. Het raadplegen van het energie- en waterverbruik wordt mogelijk gemaakt door de toegepaste radiotechnologie, de meterstanden worden uitgelezen via ons AMM (Automated Meter Management) systeem.

Nooit meer onaangename verrassingen voor uw bewoners bij de eindafrekening, transparant en duidelijk!

Inzicht in het verbruik op micro niveau

Als beheerder legt u jaarlijks uw bewoners de afrekening warmte- en/of waterkosten voor. En uiteraard hoopt u dat zij niet voor vervelende verrassingen komen te staan als het gaat om bijbetaling. Want dat betekent dat de hoogte van het verbruik niet aansloot bij het voorschotbedrag waardoor u achteraf mogelijk een betalingsregeling moet treffen met de desbetreffende bewoner(s).

De vraag die voor u van belang is: Hoe verhoudt het verbruik van de bewoners zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van vorig jaar? Onze taak om u dit inzicht te verschaffen. Met deze webservice bent u maar één muisklik verwijderd van de verbruiksanalyses in uw complexen.  

De volgende gegevens zijn voor u beschikbaar

 • Vergelijking van de woningen onderling in het complex 
 • Vergelijking van meerdere afrekenperiodes
 • Vergelijking ten opzichte van het gemiddelde verbruik in het complex

Inzicht in verbruik voor uw bewoners

De monitoringtool voor uw bewoners is bereikbaar via de ista webportal en de ista app. Zo zijn uw bewoners snel en eenvoudig in de gelegenheid om hun individuele verbruik in de gaten te houden. 

De bewoners kunnen het eigen verbruik inzien en dit vergelijken met hun historisch verbruik, tot drie jaren terug, en met het gemiddelde normaal verbruik in het complex waar zij wonen. Hierdoor hebben zij een goed inzicht in het eigen verbruiksgedrag en kunnen dit desgewenst aanpassen. Hiermee hebben uw bewoners nog meer invloed op hun individuele afrekening. 

Op de bewonerspagina op deze website treffen uw bewoners informatie aan over het betreffende meetsysteem, de uitleg van de afrekening en diverse handige stooktips. Zo voorkomt u niet alleen veel telefoontjes van uw bewoners, u heeft bovenal tevreden bewoners.

Voor de demoversie klik hier.

ista app

Naast de monitoringtool op de webportal krijgen uw bewoners de beschikking over de ista app. Zo hebben zij hun verbruik altijd en overal bij de hand. Dit voorkomt vervelende verrassingen bij de afrekening, handig en transparant!

Uw voordelen

 •  Overzichtelijke rapportage per bewoner
 •  Voorschot en verbruik eenvoudig afstemmen
 •  Incassorisico beperken
 •  Uw bewoners hebben altijd inzage in hun energie- en waterverbruik
 •  Uw bewoners kunnen hierop desgewenst het verbruiksgedrag aanpassen
 •  Geen verrassingen bij de eindafrekening
 •  Minder bewonersvragen over afrekeningen
 •  Tevreden bewoners