ista helpt mensen energie te besparen op een eenvoudige en handige manier en een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming. Onze slimme producten en diensten zorgen voor een transparant verbruik en maken het voor onze klanten en hun huurders gemakkelijk om duurzame stappen te zetten.

Ons doel

De overgrote meerderheid van de mensen wil de klimaatverandering stoppen en onze planeet beschermen. Maar welke bijdrage kunnen wij als bedrijf leveren? Duurzame actie eenvoudiger en effectiever maken is onderdeel van de fundamentele filosofie en de core business van ista. Met slimme apparaten, software, apps en diensten helpen we mensen hun bijdrage te leveren aan klimaatbescherming. Onze Purpose Statement is daarom: "Switch to Smart  – Data voor een duurzame planeet. Met ista." Bij ista zetten we heel veel data van onze meetsystemen om in eenvoudig bruikbare informatie. We maken energieverbruik zichtbaar en daarmee het besparingspotentieel tastbaar. We geven feedback over consumptiegedrag en concrete tips over hoe je middelen verantwoord kunt inzetten. Zo maken we de complexe uitdaging van klimaatbescherming helder en begrijpelijk en de overstap naar duurzaamheid sneller en makkelijker voor onze klanten.

Hagen Lessing 

CEO ista Groep

 Duidelijk impact maken: een duurzame mindset en aanpak zijn voor ons als bedrijf
 vanzelfsprekend, ze zitten in ons DNA.   Door onze slimme oplossingen creëren we ook de
 essentiële basisgegevens en daarmee transparantie voor de verduurzaming  van de
 bouwsector. Maar succes bereik je alleen samen met jou.
 Laten we samenwerken voor een duurzame toekomst voor onze planeet.

 Hagen Lessing, CEO van ista SE

Voortgangsrapport ista 2023-2024

Hier vind je alle belangrijke informatie over onze duurzame activiteiten.
 

Voortgangsrapport ista 2022-2023

Lees hier uitgebreide informatie over onze duurzame activiteiten.

Voortgangsrapport ista 2021-2022

Lees hier over onze ambiteuze doelen en wat wij als team ista al hebben bereikt.

Doelen

Heldere doelen voor meer duurzaamheid

In onze duurzaamheidsstrategie hebben we onszelf een duidelijk doel gesteld voor elk actiegebied. Om deze doelen te bereiken meten we regelmatig onze voortgang en communiceren deze in ons jaarlijkse voortgangsverslag.

  • Milieu: We zullen in 2030 CO2 vrij zijn (netto nul) – door op een energiebesparende manier te handelen op alle gebieden binnen ons bedrijf (scope 1–2 en geselecteerde scope 3 categorieën)1.
  • Markt: We helpen onze klanten/bewoners om hun CO2-uitstoot tegen 2030 met 10% te verminderen (vanaf 2015).
  • Medewerkers: We willen de algemene voorwaarden voor medewerkersbetrokkenheid verder verbeteren en zo onze betrokkenheidsscore in de periode tot en met 2030 op het zeer hoge niveau van 80 houden.2
  • Partners: Eind 2021 willen we de CO2 uitstoot van onze supply chain berekenen en een ambitieus doel stellen voor CO2 vrije producten.
  • Maatschappij: We creëren kansen voor onze medewerkers om minstens 5 uren per jaar te investeren in het bevorderen van klimaatbescherming in de samenleving.

1 De scopes 1-3 hebben betrekking op verschillende soorten klimaatbelastende emissies (broeikasgasemissies): directe broeikasgasemissies, indirecte energiegerelateerde broeikasgasemissies en verdere indirecte broeikasgasemissies.

2 De betrokkenheidsscore wordt bepaald als onderdeel van de ista-brede personeelsenquête. Op een schaal van 0 tot 100 meten we hoe sterk de betrokkenheid van de medewerkers is.

Duurzaamheidsmanagement

Sterkte structuren voor implementatie

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Dat blijkt uit onze structuren. Duurzaamheidsactiviteiten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het topmanagement. De duurzaamheidsdelegatie coördineert onze internationale activiteiten en  komen met ideeën uit hun land. Zo zorgen we ervoor dat onze duurzaamheidsbetrokkenheid een holistische, toekomstgerichte focus heeft. We gebruiken slimme en innovatieve tools, waaronder onze duurzaamheidssoftware voor bedrijven, om ervoor te zorgen dat we onze duurzaamheidsprestaties blijven verbeteren.

Standaarden

Duidelijke principes die onze acties sturen

Om verandering effectief vorm te geven, laten we ons leiden door internationaal erkende externe standaarden.

> Respect for human rights and international ethic standards

> Contributions to national and international climate and environmental policy

> Participation in the United Nations Global Compact

> Contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs)

Waarden en leidende principes van de ista-identiteit

We koppelen onze financiering aan vooruitgang op het gebied van duurzaamheid – voor toegevoegde waarde die bijdraagt aan klimaatdoelstellingen

Naast de internationaal erkende normen hebben we interne waarden en leidende principes voor ons handelen gedefinieerd. Vijf elementen vormen de basis: ons doel, onze missie, onze visie, onze leiderschapsprincipes en onze gedeelde waarden. Het is op deze basis dat we onze ista-identiteit opbouwen.

ista heeft zich duidelijk ingezet voor duurzaamheid. Wij lopen voorop op het gebied van energiebeheer en milieubescherming - daarom koppelen wij onze financiering ook aan vooruitgang op dit gebied. In 2020 hebben we een nieuwe ESG-gekoppelde (Environmental, Social and Governance) gesyndiceerde lening afgesloten voor maximaal 1,85 miljard euro. Bij dit soort leningen zijn de variabele rentetarieven ook gekoppeld aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. In ons geval zijn ze gebaseerd op de doelstellingen van onze duurzaamheidsstrategie.  Als we ze bereiken, kunnen we de rente verlagen; aan de andere kant zullen de rentetarieven stijgen als we de doelstellingen missen. De belangrijkste duurzaamheidscijfers worden gecontroleerd door SGS-TÜV Saar GmbH.  De looptijd van de lening is vijf jaar, inclusief een verlengingsoptie van één tot twee jaar.

 

 

 

Klimaatbescherming centraal in bedrijfsstrategie

ista werkt al CO2-neutraal en wil in 2030 CO2-vrij (netto nul) zijn.

Lees hier meer over de klimaatdoelstellingen van ista.

 

 

*De betrokkenheidsscore wordt bepaald als onderdeel van het ista-brede personeelsonderzoek. Op een schaal van 0 tot 100 meten we hoe sterk de betrokkenheid van de medewerkers is.