Onze benadering

Wij bieden ruimte voor ideeën door een omgeving bij ista te creëren waarin ieder idee een eerlijke kans krijgt.

Wij vormen een netwerk met alle vernieuwers binnen en buiten het bedrijf en zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën. We testen vanaf het begin al onze ideeën, benaderen deze kritisch en verbeteren die samen met onze klanten. De beste innovaties worden bij ista geselecteerd en deze worden ontwikkeld om hun volledige potentieel te bereiken.

Ervaring is de winnaar

Hoe ideeën uiteindelijk levensvatbare en duurzame bedrijfsmodellen worden is iets dat we al tientallen jaren met onze kernactiviteiten laten zien. Wij verbeteren voortdurend onze producten en diensten, integreren nieuwe technologieën, implementeren deze over de hele wereld en digitaliseren deze vervolgens op systematische wijze. Vandaag de dag hebben wij één van de efficiëntste, veiligste en gunstigste infrastructuren in de bouwsector ter wereld. Dit succes wordt voortgezet.

Onze technologie

Onze geavanceerde technologische infrastructuur is de grondslag van onze activiteiten. Wij zoeken naar ideeën waarmee onze kernactiviteiten verder kunnen worden versterkt. We zien de toekomst van ons succes in het Internet of Things (IoT). Spoedig communiceren miljarden apparaten rechtstreeks met elkaar. Deze communicatie vindt hoofdzakelijk plaats in en rondom gebouwen. Met onze digitale infrastructuur verkeren we in een uitstekende positie om gebouwbeheerders en de bewoners te ondersteunen met slimme en intelligente oplossingen. We hebben momenteel al 400.000 gateways in gebruik voor onze klanten die meer dan 25 miljoen apparaten met elkaar verbinden.

Laten we processen en diensten optimaliseren

Wij zijn van mening dat een open digitaal platform het leven gemakkelijker maakt voor onze klanten en hun huurders. In de nabije toekomst zullen we in staat zijn een grote verscheidenheid aan verschillende, op IoT gebaseerde casussenen oplossingen met elkaar te verbinden op basis van onze infrastructuur. Daarmee optimaliseren wij processen en diensten die te maken hebben met de gebouwen - met voordeel voor alle belanghebbenden.

Smart Map EN

Partners & projecten

Tegelijkertijd beginnen we met nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen. We maken gebruik van de nieuwste methoden en hulpmiddelen, organiseren creatieve workshops en werken samen met krachtige partners en innovatieve startups. En dat doen we over de hele wereld. In ons vernieuwingsproces richten wij ons op teamwerk, creativiteit en snelle besluitvorming. We weten dat er fouten kunnen en horen te worden gemaakt. Fouten begrijpen en daarvan leren is namelijk belangrijk voor ons succes. Ons doel is altijd om het leven gemakkelijker te maken voor gebouwbeheerders en de bewoners. Pas als onze klanten tevreden zijn, weten we dat onze ideeën succesvol zijn.

Opmerking: IoT met Deutsche Telekom

Samen met Deutsche Telekom hebben we de grootste praktijkproef ter wereld uitgevoerd voor smalband-IoT in gebouwen. De nieuwe netwerktechnologie presteerde heel goed met zeer hoge mate van beschikbaarheid en overtrof de prestaties van GSM, UMTS en LTE.

Raadpleeg het witboek hier.