Mät och fördelingssystem

Spar 20% av dina energikostnader

Vi har i dag väldigt olika levnadsvanor. Med ista:s mät och fördelningssystem betalar du bara för din egen förbrukning, och kan spara cirka 20% av dina energikostnader!

Egenrapportering

Gör-det-själv utgifter och kontoupplysningar

Mata själv in dina utgifter och kontoinformation för snabbare redovisning och bättre datakvalitet. Du hittar formuläret på ista-online. Det är enkelt och snabbt!

Brandvarnare

Öka din säkerhet och trygghet

Istas fjärr-övervakande brandvarnare är bland de säkraste på marknaden. Larmets huvudfunktion-er övervakas via våra trådlösa nätverk. Systemet utför regelbundna funktionstest, som ser till att brandvarnarens funktioner alltid upprätthålls och fungerar som de ska.

Rätt information och erbjudanden:
Über ista

Om ista

ista är ett världsledande företag som erbjuder energitjänster för att optimera energieffektiviteten i byggnader - särskilt i bostäder och kommersiella fastigheter. Vi gör den enskildes förbrukning av energi och vatten transparent.      

Lösungen zum Energiesparen | ista

Våra lösningar

Våra lösningar bidrar till att spara energi och minska CO2-utsläppen. De hjälper fastighetsförvaltare, fastighetsägare och boende över hela världen att mäta, visualisera, beräkna och hantera individuell energi- och vattenförbrukning.

Alle Informationen zum Download | ista

Infocenter

I informationscentret hittar du relevant information
om ämnen som rör energihantering, konsumtion fakturering och avläsning via radio. Från broschyrer, info om gällande lagstiftning, FAQ för an-vändbara spartips och nyhetsbrev.