Enkel förbrukningsbaserad debitering

Ökad insyn i användningen av energi

Läs mer

Framtiden är trådlös

Avläsning av din förbrukning, enkelt, exakt och komfortabelt

Läs mer

Energy management

Effektiv hantering av din energiförbrukning

Läs mer

Trådlös avläsning = korrekt redovisning

Om du väljer trådlös förbrukningsavläsning, får du en snabbare och mer korrekt mätning. Eftersom avläsningarna görs automatiskt, kan vi leverera din räkning inom 30 dagar, och 99,9% av avräkningen är baserad på faktiska mätningar.

Ja, tack jag vill gärna anmäla mig till istaNytt!

istaNytt är vårt nyhetsbrev, där vi löpande ger dig information och nyheter som du kan ha nytta av.

Fuktmätare

Vidta åtgärder innan skada uppstår

Med en fuktmätare i hemmet, kan du som boende själv justera inomhusklimatet och se till att allt är i ordning samt att mögelangrepp kan förebyggas. Den som är administrativt ansvarig, kan följa ut-vecklingen av luftfuktigheten via ista online. Detta gör det enkelt att vidta åtgärder innan skada upp-står.

Egenrapportering

Gör-det-själv utgifter och kontoupplysningar

Mata själv in dina utgifter och kontoinformation för snabbare redovisning och bättre datakvalitet. Du hittar formuläret på ista-online. Det är enkelt och snabbt!

Brandvarnare

Öka din säkerhet och trygghet

Istas fjärr-övervakande brandvarnare är bland de säkraste på marknaden. Larmets huvudfunktion-er övervakas via våra trådlösa nätverk. Systemet utför regelbundna funktionstest, som ser till att brandvarnarens funktioner alltid upprätthålls och fungerar som de ska.

Rätt information och erbjudanden:

Über ista

Om ista

ista är ett världsledande företag som erbjuder energitjänster för att optimera energieffektiviteten i byggnader - särskilt i bostäder och kommersiella fastigheter. Vi gör den enskildes förbrukning av energi och vatten transparent.      

Lösungen zum Energiesparen | ista

Våra lösningar

Våra lösningar bidrar till att spara energi och minska CO2-utsläppen. De hjälper fastighetsförvaltare, fastighetsägare och boende över hela världen att mäta, visualisera, beräkna och hantera individuell energi- och vattenförbrukning.

Alle Informationen zum Download | ista

Infocenter

I informationscentret hittar du relevant information
om ämnen som rör energihantering, konsumtion fakturering och avläsning via radio. Från broschyrer, info om gällande lagstiftning, FAQ för an-vändbara spartips och nyhetsbrev.