ista online

ista online er en webportal, hvor du som administrator kan administrere hele ejendomsporteføljens forbrug på alle tider af døgnet. Der er adgang til forbrugsoplysninger på forskellige niveauer; hele ejendomme, enkelte beboere og de enkelte målere, samt en række andre services.

Log på ista online

ista online

Let og tidsbesparende forbrugsovervågning

ista online gør forbrugsovervågning let, overskueligt og tidsbesparende – både for administratorer og beboere. Med ista online har du et væld af muligheder:

  • Let adgang til alle forbrugsoplysninger døgnet rundt
  • Visning af forbrug pr. anlæg, beboere og målere
  • Forbrugsstatistikker med sammenligning af perioder til bedre energiovervågning
  • Adgang til webarkiv med opgørelser
  • Lækagekontrol med direkte alarmer til administrator eller vicevært
  • Forbrugsanalyse, der giver overblik over ejendommens vandforbrug

Som administrator kan du administrere hele ejendomsporteføljens forbrug på alle tider af døgnet. Der er adgang til forbrugsoplysninger på forskellige niveauer; hele ejendomme, enkelte beboere og de enkelte målere.

Med adgang til forbrugsstatistikker og funktion til sammenligning af forbruget i forskellige perioder, er det muligt at reagere hurtigt på unaturligt forbrug. I det tilknyttede webarkiv findes tidligere forbrugsopgørelser.

Lad beboerne følge med

Du kan desuden give beboere adgang til ista online, så de løbende kan følge med udviklingen i deres eget forbrug.

  • Visning af forbrug pr. måler/lokale
  • Forbrugsstatstikker med sammenligning af perioder til bedre energiovervågning
  • Forbrugsapp

ista app

Fornuftigt forbrug eller behov for justeringer?

Ved hjælp af let afkodelige smileys giver istas app dig hurtigt overblik og mulighed for at vurdere, om forbruget er fornuftigt, eller om der er behov for justeringer. Forskellige visningsmuligheder såsom forbrug og økonomi på dagsniveau, forbrug år til dato og på månedsbasis, forbrug pr. lokale eller sammenligning af perioder giver mere detaljeret information.

Sådan får du app’en

Hvis du har adgang til istas webportal istaonline.dk, kan du hente app'en på App Store eller på Google Play og bruge den med det samme. Hvis ikke, så kontakt din administrator eller ista Danmark på telefon 77 32 33 00 eller salg@ista.dk for mere information.

Hent app'en her

iPhone: Klik her for at downloade til iPhone 

Windows Phone: Klik på www.m.ista.dk og "tilføj til startskærm".   

Android: Klik her for at downloade til Android                     

Log på ista online

Er du kunde hos ista, så kan du som administrator og beboer logge ind på ista online her.
Har du endnu ikke adgang, så kontakt vores kundecenter på 77 32 33 44 for at blive registreret.