Generelle betingelser ista hjemmeside

1. Ejer

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13
2750 Ballerup
CVR: 2423 2816
Telefon: 7732 3232

(efterfølgende kaldet ”ista”)

er ejer af denne hjemmeside. Brugen af denne hjemmeside og dens indhold er underlagt nedenstående brugerbetingelser.

2. Generelle betingelser for brugen af hjemmesiden

Brugeren må ikke misbruge data og oplysninger, f.eks. ved uberettiget indtastning af tredjemands data. Brugeren må ikke misbruge portalen til nogen form for svigagtig aktivitet eller andre kriminelle handlinger. Brugeren forpligter sig til at fritage ista og istas medarbejdere fra ethvert krav fra tredjemand (herunder sagsomkostninger) der kan henføres til en ikke kontraktuel, misbrug eller på anden måde ulovlig brug af hjemmesiden og dens indhold. ista har ret til, til enhver tid at spærre adgangen til hjemmesiden i tilfælde, at brugeren ikke opfylder betingelserne for brugen af hjemmesiden.

ista forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre hjemmesiden eller dens indhold.

3. Ansvarsfraskrivelse

På trods af den største omhu i forbindelse med etableringen, driften og opdateringen af hjemmesiden og dens indhold ista påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til:

a) fejlagtige oplysninger på hjemmesiden (udelukket er i særdeleshed ansvaret for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af oplysninger, herunder stavefejl, trykfejl eller regnefejl)

b) nedbrud/manglende funktionalitet af hjemmesiden eller virus spredt via hjemmesiden.

c) brugen af rådgivningen på istas hjemmeside, herunder om henvisningen til lovgivningen er opdateret.
 
d) oplysninger indsat af tredjemand uberettiget

e) oplysninger der er indsat under misbrug eller krænkelse af brugerbetingelserne eller gældende love.

f) nedbrud eller påvirkning af oplysninger på hjemmesiden som følge af force majeure begivenheder herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer (uanset hvilken slags), eller arbejdskonflikter.

g) indholdet eller funktionaliteten af de internetsider, som der linkes til via hjemmesiden. (ista har ikke gennemgået eller godkendt indholdet på disse hjemmesider og ista påtager sig derfor intet ansvar herfor)

Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder også for det personlige ansvar fra medarbejdere, juridiske repræsentanter og stedfortrædende for ista.

4. Databeskyttelse af personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler ista og med hvilket formål:

a) Ista indsamler oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og email, som indsamles via hjemmesiden i forbindelse med bestilling af nyhedsbrev eller brochuremateriale eller i forbindelse med anmodning om at ista sender et tilbud på dennes produkter. ista bruger kun personoplysningerne til at kontakte brugeren vedrørende det forhold, som brugeren på forhånd har anmodet om.

Man kan til en hver tid framelde sig at modtage nyhedsbrevene nederst i den fremsendte mail.

4.1 Videregivelse
Ista forpligter sig til ikke at videregive data til eksterne tredjeparter, medmindre dette kræves i hen-hold til eventuelle lovkrav.

4.2 Sikkerhedsforanstaltninger
Dine personoplysninger opbevares sikkert mod uvedkommendes adgang og kun betroede medarbejdere får adgang til oplysningerne.

4.3 Spørgsmål og indsigelser om personoplysninger
Du har til enhver tid ret til få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer i henhold til reglerne i lov om beskyttelse af personoplysninger.

Såfremt du har indsigelse eller spørgsmål til behandlingen eller sikkerheden af dine personlige oplysninger, kan du henvende dig til:

Ista Danmark A/S
Brydehusvej 14
2750 Ballerup
Telefon: 7732 3232
Email: ista@ista.dk

5. Cookies

istas hjemmeside bruger cookies til statistisk analyse af besøgendes adgang. Cookies er tekst filer, der er gemt på din computer og de oplysninger, der genereres af cookie’en overføres til vores server. Vi benytter disse oplysninger til at analyse brugen af hjemmesiden med det formål at optimere hjemmesiden. IP-adressen bliver anonymiseret straks efter forarbejdningen og herefter gemt. De oplysninger, der genereres af cookie’en vil ikke blive videregivet til tredjepart.
Det er muligt at indstille sin internetbrowser til at blokere for cookies. Dette kan du også gøre med cookies fra os, og vi betinger ikke din brug af vores hjemmeside af, at du accepterer cookies.

Hvis du ikke ønsker at acceptere cookis, bedes du fjerne krydset i feltet her nedenfor.