Gældende love og regler - hvad siger loven?

På denne side har vi samlet information om relevant lovgivning.

Bekendtgørelse 563

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bek. nr. 563 af 02/06/2014 beskriver reglerne for individuel måling af el, gas vand, varme og køling.

Måletekniske bestemmelser

Måletekniske bestemmelser sikrer at måleinstrumenter, der bruges til afregning, opfylder specificerede nøjagtighedskrav.

De følgende links fra Sikkerhedsstyrelsen beskriver regler, vejledninger, meddelelser og standarder for hver kategori af målere.