Korrekt registrering af vandforbrugt

Med istas turnusudskiftning af dine vandmålere får du:

  • Sikkerhed for at lovens krav til vandmålere overholdes
  • Let administration - ista står for alt det praktiske
  • Betaling via fast, årlig opkrævning

Lad ista stå for det praktiske

ista står for alt det praktiske og holder styr på, hvornår målerne skal udskiftes. Udskiftningen sker på baggrund af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger om "måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand" og "vandmålerbekendtgørelsen". Dermed behøver du ikke længere at få foretaget stikprøvekontroller og få udarbejdet vandkontrolmanualer.

Kontakt ista

Kontakt ista på telefon 77 32 33 00 eller send en e-mail til salg@ista.dk for mere information.