Bestilling af servicebesøg

Bemærk:

Er du ejer, lejer eller andelshaver sendes fakturaen til dig (servicebesøg kan kun bestilles af ejer, lejer eller andelshaver såfremt denne skal faktureres for servicebesøget. Alternativt skal administrator kontaktes).

Er du administrator eller vicevært/varmemester bedes du angive i bemærkningsfeltet, om faktura for servicebesøg skal sendes til administrator eller til beboer.

Anmelder information
  Hinweis

  Er du både administrator og ejer, vælg da administrator

  Beboerinformation

   Årsag til servicebesøg
    Bemærkninger