symphonic®

Trådløs vandaflæsning

Alle istas vandmålere kan indgå i det trådløse aflæsningssystem, symphonic®, så den daglige registrering af vandforbruget sker trådløst.

Det sikrer et mere korrekte og hurtigere regnskaber, ganske enkelt fordi vi får aflæsningerne automatisk og til tiden, og fordi vi ikke behøver at foretage en beregning af forbruget de steder, hvor der ikke var nogen hjemme da aflæseren kom forbi.

Det giver også mulighed for at tilføje lækagekontrol og forbrugsanalyse via istas webportal, ista online.

modilys® m

Præcis vandmåler - helt ned til 1 liter i timen 

modilys® m er en robust vandmåler, der har markedets mest præcise måleegenskaber, er billig i drift og har meget lang levetid. Den er derfor et godt valg til måling og fordeling af vandforbruget i ejendomme.

 • Godkendt til drikkevand
 • Måler vandgennemstrømninger fra 1 liter i timen
 • Lang levetid – op til 30 år
 • Måling af koldt og varmt vand
 • Installation i alle positioner
 • Mulighed for fjernaflæsning og lækagekontrol
 • MID-godkendt

Fra 1 liter/time til de højeste vandgennemstrømninger

modilys® m er en såkaldt ringstempelmåler, der har meget høj præcision ved selv de mindste forbrug – ned til 1 liter i timen – samtidig med, at den bevarer funktionalitet og målenøjagtighed ved de højeste vandgennemstrømninger.

istameter® m

Den nye generation af vandmålere

istameter® m er den nyeste og mest avancerede måler i istameter-serien. Den er flerstrålet, meget præcis og yderst holdbar. Måleren er ideel til registrering af både koldt- og varmtvandsforbrug og kan udstyres med forskellige tillægsmoduler, så den opfylder individuelle behov.

 • Godkendt til drikkevand 
 • Typegodkendt måler med en lang levetid og et lavt tryktab
 • Velegnet til måling af små forbrug
 • Findes i størrelsen: Qn 2,5 m3/time
 • Kan opgraderes med puls- eller radiomodul
 • Fås til blandingsbatteri
 • Modstandsdygtig mod aflejring af kalk og urenheder
 • Hurtig og sikker at udskifte

Pulsmodul hvis måleren er svært tilgængelig

Sidder vandmåleren et svært tilgængeligt sted, kan den udstyres med et pulsmodul, som overfører pulsværdien til en aflæsningsenhed et sted, hvor det er lettere at aflæse.

domaqua® m

Præcise vandmålinger, lav pris

domaqua® m er en vandmåler med god præcision til en fornuftig pris. Måleren kan monteres vandret eller lodret i alle almindelige rørinstallationer, f.eks. ved en hånd- eller køkkenvask.

domaqua® m koldtvandsmåler er godkendt til drikkevand. Vælger du den, lever du op til lovens miljøkrav og krav om forbrugersikkerhed.

 • Godkendt til drikkevand 
 • Toksilogisk testet for afgivelse af bl.a. tungmetaller, bly og nikkel
 • Testet og godkendt af den anerkendte og uvildige institution, DHI

Derudover er måleren:

 • Typegodkendt og velegnet til måling af små forbrug
 • Findes i størrelsen: Qn 2,5 m3/time
 • Drejeligt målerhus - gør det nemt at aflæse forbruget
 • Fås i forskellige indbygningslængder
 • Kan ved hjælp af tillægsmoduler tilpasses individuelle behov

domaqua® m er en enstrålet vingehjulsmåler med magnetkobling og mekanisk tælleværk og kan bruges til måling af både koldt og varmt vand. Måleren kan opgraderes med samme tillægsmoduler, som benyttes på flerstrålemåleren istameter® m.

Pulsmodul hvis måleren er svært tilgængelig

Sidder vandmåleren et svært tilgængeligt sted, kan den udstyres med et pulsmodul, som overfører pulsværdien til en aflæsningsenhed et sted, hvor det er lettere at læse af.

Stor vandmåler

Driftsikker måler med lang levetid

istas flerstrålede store vandmåler er velegnet til registrering af koldt- eller varmtvandsforbrug i en- og flerfamiliehuse samt i etage- og erhvervsejendomme. Den kan også anvendes til forbrugsaflæsning i industrielle processer.

 • Høj driftsikker og lang levetid
 • Stor nøjagtighed
 • Lavt tryktab
 • Enkel montage
 • Kan tilsluttes eksterne tælleenheder og fjernaflæsning
 • Godkendt iht. gældende EU-direktiver

Nøjagtige vandmålinger

Måleren fås til montage i vandrette og lodrette rør med både stigende og faldende vandstrøm. Den kan leveres i størrelserne Qn 2,5, 6 og 10 m3/h.

Fjernaflæsning og realtime data

Vandmåleren kan forsynes med et kommunikations- og pulsmodul, der muliggør tilslutning af eksterne tælleenheder og istas trådløse radionetværk, så forbruget kan følges på webportalen ista online eller realtime via ista MinuteView.

Kontakt ista

Kontakt ista på telefon 77 32 33 00 eller send en e-mail til salg@ista.dk for mere information.