Transparentná spotreba energií

S našimi technológiami a službami sú užívatelia a vlastníci budov informovaní o svojej spotrebe častejšie. Vďaka týmto informáciám šetria energiu a prispievajú k ochrane klímy.