Naša misia

Spoločnosť ista je jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich služby pre efektívnejšie využívanie energií v budovách. Naše produkty a služby vyvíjame s ohľadom na ochranu prírodných zdrojov a životného prostredia.