ista novinky

Ponuka práce pre externých aj interných spolupracovníkov!

Hľadáme externých aj interných partnerov a spolupracovníkov na zabezpečenie montáži meracích prístrojov a ich servis, pracovníkov technického oddelenia a podpory realizácie zákaziek vo všetkých regiónoch Slovenska.

Bewusst heizen, Kosten sparen | ista

Viac informácií pre väčšie úspory

Získajte prehľad

Nájomníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebách, sú úspornejší než ich susedia. Môžu ušetriť až 16% energie na vykurovanie. Bol to prvý čiastočný výsledok pilotného projektu "Pochop teplo, ušetri peniaze". Viac informácii.

Trinkwasseranalyse ista

Zodpovednosť

Profesionalita a efektívnosť

Jediná cesta, ako ochrániť obmedzené zdroje na čo najdlhšie obdobie, je zodpovedný prístup k spotrebe energií.

Spoločnosť

ista je jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich služby pre zvýšenie energetickej efektívnosti v budovách - najmä v bytových domoch a komerčných nehnuteľnostiach. Individuálne spotreby energie a vody sa s nami stávajú prehľadnejšími.

 

Produkty

Naše produkty pomáhajú našim zákazníkom šetriť energiu v bytových domoch udržateľným spôsobom a znižovať koncentráciu emisií CO2 v ovzduší. Individuálne spotreby energie a vody sa stávajú pre bežných užívateľov prehľadnejšími, zrozumiteľnejšími a kontrolovateľnejšími.

Info Centrum

Na paneli Info Centrum nájdete užitočné informácie o témach súvisiacich s riadením energií a ich rozpočítania či rádiových technológiách. Nájdete tu katalógy a informácie o našich produktoch.