Tipy a rady na úsporu tepla a vody

Každý obyvateľ bytového domu môže prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti budovy. Vďaka jednoduchým opatreniam dokážete ušetriť množstvo energie, náklady a emisie CO2.

Zníženie vykurovacej teploty

Aktívne regulujte teplo v miestnostiach termostatickými hlavicami na radiátoroch. Znížením teploty o jeden stupeň usporíte až 6% energie.

Správne vetranie

Termostatickú hlavicu na radiátore stiahnite pred vetraním na minimum. Vetrajte krátko, ale intenzívne. Správnym vetraním môžete ušetriť približne 15 % nákladov na vykurovanie.

Znižovanie teploty na noc

Náklady na vykurovanie sa vám výrazne znížia, ak budete na noc znižovať vykurovaciu teplotu.

Funkčné termostatické ventily a ich používanie

Funkčnosť termostatických ventilov pravidelne kontrolujte. V prípade poruchy kontaktujte vášho správcu.

Modernizácia

Modernizujte vykurovací systém vo vašom objekte.

Nechajte teplo cirkulovať

Neumiestňujte pred vykurovacie teleso nábytok, veľké domáce spotrebiče a iné mechanické zábrany. Dlhé závesy pohltia až 20 % tepla. Dbajte na to, aby vaše bytové textílie - záclony a závesy nezakrývali vykurovacie teleso a pomerový rozdeľovač tepla.

Radiátor nie je sušiak

Vlhká bielizeň na radiátore zabraňuje cirkulácii teplého vzduchu do miestnosti a znižuje tepelnú pohodu.

Udržujte vykurovacie telesá v čistote

Nečistoty a prach znižujú tepelný výkon radiátora. Nečistoty sa dajú jednoducho odstrániť špeciálnymi kefami alebo fénom.

Sprcha namiesto kúpeľa

Namiesto častého kúpania si radšej doprajte osviežujúcu sprchu. Ak sa sprchujete 5 minút, spotrebujete iba tretinu energie potrebnej na kúpeľ v plnej  vani.

Teplejšie oblečenie

Behom prechodných období, kedy musíte kúriť iba pár hodín denne, sa radšej teplejšie oblečte. Ušetríte tak na vykurovaní nemalé finančné prostriedky.

Sledujte svoju spotrebu energií a vody častejšie

Aktivujte si online prístup k údajom o spotrebe a budete mať prehľad o vašej dennej spotrebe tepla a vody. Pravidelným sledovaním spotreby môžete efektívnejšie regulovať svoje náklady na bývanie a zároveň šetriť energiu a klímu našej planéty. Viac informácii ako usporiť a bývať komfortne nájdete na tu.

Zabráňte úniku vody

Zabráňte únikom vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo pretekajúcu toaletu. Aktivujete si službu Detekcia úniku vody a spotrebu vody budete mať pod kontrolou.

Strata tepla cez okná a dvere

Zabezpečte, aby vám teplo neunikalo cez netesné okná a dvere. Môžete použiť napr. tesniace pásky, prípadne okná a dvere renovujte alebo vymeňte.

Obnova bytového domu

Cenné a drahé energie unikajú nielen cez zle izolované okná a dvere. Vonkajšie steny sú neustále vystavované vplyvom vonkajšieho prostredia, čo spôsobuje po určitom čase ich pórovitosť a následné unikanie tepla.

Vhodné tepelnoizolačné opatrenia chránia proti takémuto úniku. Kvalitná tepelná izolácia na vonkajšej stene domu a na okrajoch nevykurovaných častí domu, vysoko izolačné tehly z minerálneho materiálu prispievajú k výrazným úsporám.