Služby rozpočítania nákladov spojených s užívaním bytov a komerčných priestorov

Už takmer 30 rokov sme popredným dodávateľom služieb merania a rozpočítania nákladov spojených s užívaním budov. Na Slovensku naše služby poskytujeme vyše 200 000 bytom, celosvetovo 13 000 000 zákazníkom. Aj vďaka technológii diaľkových odpočtov zbernicou dát a digitalizácii rozpočítania sú naše procesy efektívne a presné. Podľa vašich individuálnych požiadaviek rozpočítame náklady na byt alebo komerčné priestory tak, že výsledkom bude jednoduché a zrozumiteľné vyúčtovanie.  

Inteligentné merače tepla/chladu a vodomery pre spravodlivejšie rozdelenie nákladov

Na to, aby sme dokázali presne evidovať a spracovať informácie o spotrebe, používame rokmi overenú a spoľahlivú meraciu techniku. Naše rádiové vodomery, merače tepla a chladu a technológia diaľkových odpočtov zbernicou dát dokážu spotrebu nielen presne merať, ale aj automatizovane diaľkovo odčítať a následne elektronicky spracovať.

Naše rozúčtovacie služby:

 • vykurovanie,
 • chladenie,
 • teplá úžitková voda,
 • studená voda,
 • osvetlenie spoločných priestorov,
 • používanie výťahu,
 • upratovanie spoločných priestorov,
 • odvoz komunálneho odpadu,
 • spoločná anténa
 • zrážková voda,
 • deratizácia,
 • kotolňa,
 • zálohové platby,
 • poplatok za správu,
 • poplatky za služby rozpočítania,
 • daňové poplatky,
 • poistné,
 • fond opráv a iné...

Denné informácie o spotrebe šetria vaše náklady

Ak patríte k užívateľom bytov/NP, ktorí sledujú svoju spotrebu energií častejšie, jej výška v ročnom vyúčtovaní vás nezaskočí. Teraz môžete mať svoje energie pod kontrolou oveľa komfortnejšie. Vaše denné údaje z rádiových meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerovsa odčítajú úplne automaticky a raz týždenne sa aktualizujú na webovom portáli www.ista24.sk. Vďaka jednoduchému online prístupu k denným dátam, prehľadným analýzam spotreby či upozorneniam na úniky vody môžete svoju spotrebu regulovať oveľa jednoduchšie a efektívnejšie. 

 

Vaše výhody:

 • meranie a vyúčtovanie spotreby energií je digitalizované a presné;
 • možnosť elektronického zasielania vyúčtovaní;
 • rozpočítanie nákladov je v súlade s legislatívnymi požiadavkami;
 • online prístup k denným spotrebám vám poskytuje cenné argumenty pri reklamáciách;
 • funkčnosť prístrojov je monitorovaná;
 • údaje sú archivované v súlade s GDPR;
 • máte prehľad o hospodárení s energiami v budove;
 • splníte požiadavky smernice 2018/2002/EÚ, ktorá vyžaduje poskytovanie informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní raz mesačne.

Ste vlastník, predseda SVB alebo správca budovy? Viac informácií o digitalizácii merania a rozúčtovania nájdete aj na našej podstránke Smart odpočet.