Služby rozúčtovania nákladov spojených s bývaním

Rozpočítame vaše náklady za spotrebované teplo, vodu (studenú/teplú) a vedľajšie náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti tak, aby každý zaplatil len za to, čo v skutočnosti spotreboval. Podľa vašich individuálnych požiadaviek vám vypracujeme rozpočítanie - pre jednotlivých užívateľov, skupinu užívateľov alebo konkrétny objekt. Všetky rozpočítania budú v súlade so zákonnými predpismi.

Na základe vašich podkladov zaktualizujeme údaje o užívateľských jednotkách a užívateľoch a následne rozpočítame celkové náklady, ktoré je potrebné rozdeliť. Výsledkom bude jednoduché a zrozumiteľné  vyúčtovanie.

Rozpočítame všetky požadované náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti:

 • vykurovanie,
 • chladenie,
 • teplá úžitková voda,
 • studená voda,
 • osvetlenie spoločných priestorov,
 • používanie výťahu,
 • upratovanie spoločných priestorov,
 • odvoz komunálneho odpadu,
 • spoločná anténa
 • zrážková voda,
 • deratizácia,
 • kotolňa,
 • zálohové platby,
 • poplatok za správu,
 • poplatky za služby rozpočítania,
 • daňové poplatky,
 • poistné,
 • fond opráv a iné...

Vaše výhody:

Vaše výhody:

Jednoduchosť a prehľadnosť

Naše služby sa skladajú z viacerých procesov - začínajúc analýzou objektu, inštaláciou meracích prístrojov až po samotné rozpočítanie nákladov spojených s užívaním bytu. Súčasťou našich služieb je dôsledná analýza vašej nehnuteľnosti a následne komplexné poradenstvo, ktoré vám odpovie na základné otázky:

 • Aká metóda rozpočítavania je pre vás najvýhodnejšia?
 • Aké zariadenie pre evidenciu dát k tomu budete potrebovať?
Máte istotu, že všetky procesy budú vykonané v súlade s legislatívou

Všetky procesy sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou. Neustále sledovanie a orientácia v legislatíve vás nebude viac zaťažovať.  

Funkčnosť a spoľahlivosť

Iba meracie prístroje s vysokou spoľahlivosťou a presnosťou vám umožnia spravodlivé rozdelenie nákladov na energiu a vodu. To, aké prístroje naozaj potrebujete, závisí od spôsobu zásobovania energiou a využitia vašej nehnuteľnosti. Vybavíme vašu nehnuteľnosť vhodnými meracími a evidenčnými prístrojmi a prispôsobíme sa presne vašim požiadavkám.

Dlhoročné skúsenosti

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam nájdeme pre Vás optimálne technické a obchodné riešenie. Vlastníci domov, správcovia, projektanti, dodávatelia tepla či užívatelia bytov po celom svete využívajú naše služby už vyše sto rokov. ista Slovakia ponúka svoje produkty a služby pre slovenský trh už od roku 1993.