O nás

Pre vlastníkov a užívateľov budov vytvárame udržateľnú hodnotu.  Aby sme to dosiahli, riadime dáta a procesy, vďaka ktorým sú budovy bezpečné, pohodlné a šetrné k životnému prostrediu.

Výhody pre majiteľov a užívateľov budov

Naše produkty a služby, založené na údajoch o spotrebe, umožňujú transparentnosť individuálnej spotreby energií a vody. Vďaka tomu je ľahšie zvýšiť energetickú účinnosť budov, a tým aj hodnotu nehnuteľnosti. Užívatelia budov tak aktívne prispievajú k ochrane klímy a úsporám energií. Priemerne každá domácnosť dokáže ušetriť 20% svojej ročnej spotreby tepla a nákladov.

Technológia víťazí

Náš svet produktov a služieb je založený na digitálnom základe. Infraštruktúra našich prístrojov umožňuje diaľkovú správu dát o spotrebe, čím sa zvyšuje pohodlie pre obyvateľov, správcu a vlastníkov budov. Termíny odpočtov so vstupom do bytov sú minulosťou. Procesy získavania informácií o spotrebe a ich spracovanie sa významne zjednodušili.

 

O krok napred

Už dnes tvoríme naše portfólio produktov a služieb tak, aby bolo vhodné pre systémy internetu vecí (IoT). V blízkej budúcnosti budú miliardy inteligentných zariadení komunikovať medzi sebou. Preto systematicky budujeme našu infraštruktúru budov tak, aby sme boli schopní spľňať požiadavky IoT. Spoločne s našimi zákazníkmi už teraz vyvíjame  riešenia pre inteligentné budovy zajtrajška.

Jedna  ista

ista - to je viac ako 6 000 zamestnancov v 22 krajinách. Všetci sme spojení túžbou stať sa partnerom digitalizácie a inteligentných riešení pre majiteľov budov a ich užívateľov. Chceme sa vydať touto cestou do budúcnosti spoločne s našimi zákazníkmi, ktorí vo svojich nehnuteľnostiach používajú naše produkty a služby.

Fakty a čísla

 • 5500
  zamestnancov
 • 0
  krajín
 • 0 Mio. t CO2
  miliónov ton CO2 ušetrených emisií v Nemecku
 • 25999999
  pripojených prístrojov
 • 59999925
  prístrojov
 • 12999950
  bytov

„Sme partnerom pre digitalizáciu a
 inteligentné riešenia v budovách.“

ista manažment

Manažment

MGR. JANA MACHKOVÁ

Konateľka a výkonná riaditeľka

Jana Machková je súčasťou spoločnosti ista už od roku 1994. Do roku 2012, kedy bola vymenovaná riaditeľkou a konateľkou spoločnosti ista Česká republika, nadobudla skúsenosti v mnohých oblastiach. V roku 2015 bola súčasne vymenovaná aj riaditeľkou a konateľkou sesterskej spoločnosti ista Slovakia.

E: jana.machkova@ista.sk

STANISLAV HRABALA

IT MANAŽÉR PRE SLOVENSKO A ČESKÚ REPUBLIKU

Stanislav Hrabala pôsobil v spoločnosti ista od roku 2011 ako technik a IT podpora. V roku 2018 sa stal IT manažérom pre Slovenskú aj Českú republiku. Venuje sa hlavne novým rádiovým technológiám a IT riešeniam pre našich klientov. Svojim inovatívnym prístupom sa významne podieľa na rozvoji našich služieb v oblasti energetického manažmentu.

E: stanislav.hrabala@ista.sk

PETER JANČULA

TECHNICKO - OBCHODNÝ RIADITEĽ

Peter Jančula je súčasťou spoločnosti ista od roku 2008. V iste pôsobil na viacerých pozíciach technického aj obchodného zamerania. V rokoch 2015-2019 bol poverený vedením obchodného tímu. Dnes sa venuje prevažne zákazníkom z regiónu Bratislava a novej výstavbe na pozícii technicko-obchodného konzultanta.

E:   peter.jancula@ista.sk

ING. JURAJ LAZOVÝ

FINANČNÝ A KONTROLINGOVÝ RIADITEĽ PRE SLOVENSKO A ČESKÚ REPUBLIKU

Juraj Lazový pôsobí v spoločnosti ista Slovakia na pozícii riaditeľa finančného oddelenia a kontrolingu od roku 2013. V roku 2015 sa stal zároveň aj riaditeľom pre sesterskú spoločnosť ista Česká republika. Pred istou získal bohaté skúsenosti vo významnej audítorskej spoločnosti.

E: juraj.lazovy@ista.sk

ING. SYLVIA MARTINKOVIČOVÁ

Operation manager - manažérka oddelenia rozúčtovania

Sylvia Martinkovičová pracuje v spoločnosti ista Slovakia na pozícii manažérky oddelenia rozúčtovania (operation manager) od roku 2016. Predtým pôsobila niekoľko rokov vo Veľkej Británii, kde bola členkou projektového tímu pri fúzii energetických spoločností Scottish and Southern Energy Atlantic Electric and Gas. Neskôr pôsobila v nadnárodných spoločnostiach na rôznych pozíciach v oblasti facility manažmentu a financií.

E: sylvia.martinkovicova@ista.sk

ING. DAVID SAMEK

TECHNICKÝ MANAŽÉR

David Samek pracuje na pozícii technického manžéra pre Slovensko a Českú republiku od roku 2017. Má bohaté skúsenosti z oblasti merania a regulácie, VZT, vykurovania a klimatizácie. Významne sa podiela aj na rozvoji nových energetických služieb a zavádzania nových technológií spoločnosti ista na slovenský trh.

E: david.samek@ista.sk

 

MGR. JANA SLOBODOVÁ

MARKETING A PODPORA OBCHODU

Jan Slobodová nastúpila na pozíciu marketingového manažéra a podpory predaja v roku 2015. V minulosti bola konateľkou a výkonnou riaditeľkou eventovej agentúry.

E: jana.slobodova@ista.sk

Žijeme našimi hodnotami

Spoločné hodnoty sú základom spoločnosti ista. Vyjadrujú kultúru, ducha a spôsob, akým spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť voči zákazníkom, správcom, užívateľom, ale aj voči svojím zamestnancom. Čím viac bude spoločnosť oddaná hodnotám, tým lepšie sa jej bude dariť v obchodovaní. Zdieľanie našich spoločných hodnôt (Shared Values) má pre istu ako spoločnosť veľký význam.