Moja kotolňa24

Služba Moja kotolňa24 umožňuje komplexné monitorovanie účinnosti domových kotolní. Veľkou výhodou je, že to nie je iba jednorazová kontrola, ale prostredníctvom on-line prenosov dát sú hodnoty sledované priebežne, a to každých 30 minút. Užívateľ tak má možnosť byť informovaný, ako sa v objekte hospodári s teplom, za ktoré platí. Údaje o fungovaní kotolní, ktoré sa priebežne zhromažďujú a spracovávajú do aplikácie, sú jedinečnou spätnou väzbou z praxe aj pre výrobcov kotlov a projektantov. Službu ocenia aj vlastníci domových kotolní,kde je prevádzka existujúceho kotla drahá alebo poruchová.  

Monitoring prevádzky  kotolne zabezpečuje GSM modem so SIM kartou, ktorý je umiestnený v kotolni. Ten údaje zaznamenáva a každých tridsať minút odosiela na server. Dáta následne  môžete sledovať on-line prostredníctvom prehľadnej internetovej aplikácie.

Systém Moja kotolňa24 sa nainštaluje pomerne rýchlo, bez ďalších stavebných úprav a údaje o prevádzke kotla je možné začať sledovať online takmer okamžite.

Okrem priameho vyčíslenia úspor na ušetrenej energii môžete vďaka službe Moja kotolňa dosiahnuť aj dlhšiu životnosť kotla s menším počtom servisných zásahov.

Aké úspory môžete dosiahnúť so službou Moja kotolňa24?

Na našom pilotnom projekte v domove pre seniorov v Ořechu sme si overili, že plynová kotolňa vyrába teplo s účinnosťou približne 70 %. Podľa servisného technika, ktorý meria účinnosť kotla iba zo spalín, pracuje kotolňa v norme. Ak by sa však zvýšila efektivita kotolne na 85 %, došlo by k úspore zemného plynu až o 12,5 %. Ďalšou výhodou systému Moja kotolňa24 je jeho univerzálnosť. Medzi M-bus zariadenia patria rôzne prevodníky (napr. teplotné snímače, spínacie kontakty a ďalšie), pomocou ktorých je možné monitorovať napríklad teplotu vody s ohľadom na jej dezinfekciu v rámci ochrany pred baktériou Legionella.

 

Moja voda24 - monitoring efektívnosti distribúcie teplej úžitkovej vody

Najnovšia služba spoločnosti ista Slovakia „Moja voda24“ je určená na priebežnú kontrolu, či všetky užívateľské jednotky/byty v objekte majú správnu teplotu teplej úžitkovej vody (TÚV) bez ohľadu na to, ako ďaleko sa ich vykurovacie telesá nachádzajú od zdroja (miesta) ohrevu. Je častým javom, že v bytoch, ktoré sú vzdialenejšie, je TÚV z dôvodu teplotných strát  a hydraulickému nevyváženiu rozvodov „studenšia“, a preto je spotreba  teplej vody vyššia ako v ostatných bytoch.  Ďalším možným miestom strát na rozvodoch TÚV je nevhodne nastavená cirkulácia vody, ktorú vieme optimalizovať jednoduchým riešením.  Prostredníctvom príložných teplotných senzorov, ktoré sa osadia na rozvody teplej vody bez zásahu do potrubia, sa údaje o parametroch teplej vody prenášajú do softvérovej aplikácie, ktorá spracováva dáta a vyhodnocuje ich do prehľadného grafu.  Na základe výsledku merania odborníci spoločnosti ista odporučia ďalší postup na optimalizáciu systému rozvodov, napr. navrhnú inštaláciu vhodných armatúr pre hydraulické vyrovnanie, vďaka ktorým sa dosiahne rovnaká teplota TÚV pre všetky byty, prípadne zmienenú optimalizáciu chodu cirkulačného čerpadla.

Pre viac informácií kontaktujte náš obchodný tím.