Zákony a vyhlášky z oblasti teplejnej energetiky, rozpočítania nákladov na teplo a vodu, metrológie a energetickej efektívnosti budov

Vyhláška 503/2022 Z.z. z 19. decembra 2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie...
Vyhláška 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole
Smernica 2018/2002/EÚ o energetickej efektívnosti - o diaľkovom odpočte a transparentnejších informáciách o spotrebe
142/2000 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
Požiadavka na diaľkový odpočet - Zákon č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z.
431/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhlaska MH SR 240 2016 Zz ustanovuje teplotu uzitkovej vody na odbernom mieste pravidla rozpocitania mnozstva dodadeho v teplej uzitkovej vode a rozpocitavania mnozstva tepla
100/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
VYHLÁŠKA 358 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťovýchodvetví č. 630/2005 Z. z.