Bytový vodomer domaqua m

Vodomer domaqua m je presný a spoľahlivý bytový vodomer na meranie spotreby teplej a studenej úžitkovej vody v bytových domoch a komerčných nehnuteľnostiach. Vďaka svojej dômyselnej modulárnej konštrukcii má domaqua m široké spektrum použitia.

domaqua m je jednovtokový lopatkový merač s magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom. Je k dispozícii  s rôznymi prietokovými výkonmi a stavebnými dĺžkami. Dodávame ho aj vo vyššej triede presnosti (MID) R100.

Výkonnostná charakteristika

Ako suchobežný prístroj má domaqua m vysokú presnosť merania a dlhú životnosť. Prenikanie cudzích látok alebo usadenín do valčekového počítadla je vylúčené. Počítadlá môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Integrovaná ochrana zaisťuje zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Prístroj je možné rozšíriť o rádio modul alebo M-bus. 

Vaše výhody

  • spoľahlivá prevádzka a dlhá životnosť;
  • vysoká presnosť merania;
  • široké spektrum použitia za výhodnú cenu;
  • online prístup k denným stavom;
  • monitoring úniku vody, spätných prietokov a nulových spotrieb;
  • zvýšená ochrana proti manipulácii;
  • rádiový modul so životnosťou 10 rokov je možné použiť aj po overení vodomeru;
  • stavebné dĺžky 80 mm, 110 mm a 130 mm s možnosťou prietoku Q3 2,5 m³/h alebo Q3 4 m³/h.
   domaqua m s rádiovým modulom

   Rádiový modul poskytuje ešte väčšie pohodlie a flexibilitu v sledovaní odpočtov vody a ich následnom rozpočítaní. Časy, kedy všetky vodomery v bytoch museli byť odčítavané odpočtovou službou sú minulosťou. S rádiovým modulom môže byť vodomer domaqua m pripojený do smart systému diaľkových odpočtov zbernicou dát memonic.

   domaqua m s M-Bus modulom

   M-Bus modul = inteligentné hospodáranie s energiou. Tento spôsob umožňuje pravidelnú kontrolu spotreby vody celého objektu, resp. prístrojov pripojených do systému M-Bus. Na vodomer domaqua m je možné doinštalovať M-Bus modul, a tým sa stáva vodomer kompatibilný s celým M-Bus systémom v objekte.

   Modulárny vodomer istameter m

   Viacvtokový lopatkový suchobežný bytový vodomer istameter m je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorý sa osvedčil v praxi. Modulárna konštrukcia merača umožňuje doplnenie vodomeru o radiový modul a jeho pripojenie do systému diaľkových odpočtov zbernicou dát memonic.

   Viacvtokovou konštrukciou je zabezpečené rovnomerné zaťaženie lopatkového kolesa, čím je zaručená presnosť merania a dlhá životnosť. Vodomer je vybavený magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom, ktoré sa vďaka dômyselnej konštrukcii nedostáva do kontaktu s vodou.


   Inštalačné prvky pre jednoduchšiu manipuláciu

   Výhodou bytového vodomeru istameter mje bohatá paleta inštalačného príslušenstva. Jednoduchým závitovým pripojením vodomerov do inštalačných prvkov EAS, VAS alebo podbatériovej prípojky môžete znížiť následné náklady na montážne práce pri výmene alebo overení vodomeru. Oddelená konštrukcia umožňuje meniť pri overovaní meradiel alebo výmene vodomeru iba prietokomernú časť. Vodomer je  dodávaný s možnosťou prietoku Q3 2,5 - 4 m³/h.

   Vaše výhody:

   • univerzálny - môže byť doplnený o rádiový modul alebo M-Bus modul;
   • automatizovaný diaľkový odpočet;
   • online prístup k denným spotrebám;
   • monitoring nulových spotrieb a spätných prietokov;
   • životnosť rádiového modulu 5 rokov;
   • veľmi jednoduchá výmena;
   • spľňa požiadavky smernice EED.
   istameter m radio

   Vodomer istameter m s rádiovým modulom ponúka maximálne pohodlie a flexibilitu pri odpočtoch a následného rozpočítania spotreby. Odpočty sa vykonávajú diaľkovo bez nutnosti vstupu do bytov.

   istameter m M-Bus

   Rovnako ako u vodomeru s rádiovým modulom, tak aj káblové pripojenie prostredníctvom M-Bus systému ponúka všetky výhody diaľkového odpočtu dát.

   Katalóg istameter m PDF, 916 KB

   Bytový vodomer, meranie spotreby vody, prietok vody

   istameter m_prehlásenie o typovej skúške PDF, 111 KB

   istameter m_prehlásenie o typovej skúške

   Bytový vodomer modilys m

   Vodomer modilys m meria s veľkou presnosťou už pri nízkom prietoku. To je jedna z výhod pokiaľ chceme s čo najvyššou presnosťou porovnať spotrebu na bytových vodomeroch s fakturačným vodomerom bytového domu alebo presnejšie analyzovať napríklad nežiaduci únik vody.

   Vodomer modilys m je vybavený rotačným piestom na meranie spotreby studenej a teplej vody. Vďaka vysokej citlivosti merania (R 160 MID) dokáže modilys m zaznamenať hodnoty už pri prietoku nižšom ako 1liter za hodinu, čím významne znižuje rozdiely medzi hodnotami nameranými na hlavnom vodomere a hodnotami z bytových vodomerov. V rozsahu bežne používaných prietokov a v prípade preťaženia siete sa jeho presnosť približuje k 100%.

   Pre zvýšenie pohodlia môže byť vodomer modilys m kedykoľvek doplnený o rádiový modul, ktorý je možné jednoduchým spôsobom pripojiť na meradlo.

   Odpočet sa tak môže vykonať diaľkovo bez vstupu do bytov.

   Možnosti využitia

   • internetový portál na analýzu a sledovanie spotrieb;
   • hlásenie únikov vody;
   • analýza odchýlok spotreby medzi bytovými vodomermi a hlavným domovým vodomerom;
   • elektronická výmena dát;
   • modul radio, contact, mbus.
   PDF, 2 MB

   Produktový list pre vodomer modilys m

   Haus - und Großwasserzähler | ista

   Domové a veľkokapacitné vodomery

   Domové merače pre teplú úžitkovú vodu sú koncipované ako úplne suchobežné prístroje s magnetickou spojkou. Na meranie studenej vody sa využíva mokrobežný prístroj s obzvlášť nízkou tlakovou stratou.

    

   Vaše výhody:

   • vysoká presnosť merania v celom rozsahu merania pri extrémnych záťažiach;
   • technicky vyspelé a presné prístroje s veľmi dlhou životnosťou;
   • jednoduchá montáž.

   Výkonnostná charakteristika

   Domové merače pre teplú úžitkovú vodu sú koncipované ako úplne suchobežné prístroje s magnetickou spojkou. Na meranie studenej vody sa využíva mokrobežný prístroj s obzvlášť nízkou tlakovou stratou.

   Vďaka uloženiu lopatkového kola s nízkym opotrebovaním a trením (tvrdokov/safír), je zaistená vysoká presnosť merania v celom rozsahu merania i pri extrémnych záťažiach.

   Oblasti použitia

   Domové vodomery majú prietok vo výške  Q3 2.5/6/10 m³/h.

   Sú koncipované ako pre horizontálne, tak aj vertikálne rozvody, pri stúpajúcom a klesajúcom prúdení. Pre extrémne záťaže sú určené veľkokapacitné vodomery, s prietokom vo výške Q3 15- 150 m3/h. Je možné ich dodať vo variante WS, pre horizontálnu montážnu polohu a vo variantách WP, pre horizontálne a vertikálne rozvody pri stúpajúcom a klesajúcom prúdení.

   Rozhranie

   Domové vodomery sa dodávajú i s kontaktným výstupom, takže je možné zapojenie do nadradených systémov.

    

   Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov vo vašom regióne. Kontakty nájdete tu.