Spoznajte spoľahlivé ista vodomery

Vodomery ista s unikátnou technológiou diaľkových odpočtov zbernicou dát sa postarajú o to, aby ste mali spotrebu vody pod kontrolou. Kvalitné a precízne ista vodomery spoľahlivo merajú spotrebu teplej a studenej vody ako v bytových priestoroch, tak aj v komerčných nehnuteľnostiach. V našej ponuke nájdete bytové, domové aj veľkokapacitné vodomery.

Vodomery sa vyznačujú dlhou životnosťou, precíznymi meraniami a spoľahlivosťou. S ista vodomermi máte online prístup k denným stavom a v prípade nežiaducich únikov vody ste na ne včas upozornení. Funkčnosť vodomerov je priebežne diaľkovo monitorovaná.

 

Jednovtokový bytový vodomer domaqua m

Vodomer domaqua m je presný a spoľahlivý bytový vodomer na meranie spotreby teplej a studenej úžitkovej vody v bytových domoch a komerčných nehnuteľnostiach. Vďaka svojej dômyselnej modulárnej konštrukcii má domaqua m široké spektrum použitia.

Výkonnostná charakteristika vodomera domaqua m

Ako suchobežný prístroj má vodomer domaqua m vysokú presnosť merania a dlhú životnosť. Prenikanie cudzích látok alebo usadenín do valčekového počítadla je vylúčené. Počítadlá môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Integrovaná ochrana zaisťuje zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Vodomer je možné rozšíriť aj o rádio modul alebo M-Bus, ktoré zabezpečujú diaľkový odpočet a online prístup k denným spotrebám.

Hlavné výhody vodomera domaqua m:

  • vysoká presnosť merania až do R100H,
  • automatický diaľkový odpočet zbernicou dát alebo M-bus;
  • široké spektrum použitia za výhodnú cenu,
  • online prístup k denným stavom,
  • monitoring úniku vody, spätných prietokov a nulových spotrieb,
  • zvýšená ochrana proti manipulácii a priebežný monitoring funkčnosti,
  • rádiový modul so životnosťou 10 rokov prevádzky  je možné použiť aj po overení vodomeru,
  • stavebné dĺžky 80 mm, 110 mm a 130 mm s možnosťou prietoku Q3 2,5 m³/h alebo Q3 4 m³/h.
  • spĺňa požiadavky EED
   Vodomer domaqua m s rádiovým modulom

   Rádiový modul poskytuje ešte väčšie pohodlie a flexibilitu v sledovaní odpočtov vody a ich následnom rozpočítaní. S rádiovým modulom môže byť vodomer domaqua m pripojený do smart systému diaľkových odpočtov zbernicou dát.

   Vodomer domaqua m s M-Bus modulom

   M-Bus modul = inteligentné hospodárenie s energiou. Tento spôsob umožňuje pravidelnú kontrolu spotreby vody celého objektu, resp. prístrojov pripojených do systému M-Bus. Na vodomer domaqua m je možné doinštalovať M-Bus modul, a tým sa stáva vodomer kompatibilným s celým M-Bus systémom v objekte. 

   Technická dokumentácia

   Viacvtokový bytový vodomer istameter m

   Viacvtokový lopatkový suchobežný bytový vodomer istameter m je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorý sa osvedčil v praxi. Modulárna konštrukcia vodomera umožňuje doplnenie o rádiový modul a jeho pripojenie do systému diaľkových odpočtov zbernicou dát alebo modul M-Bus.

   Viacvtokovou konštrukciou je zabezpečené rovnomerné zaťaženie lopatkového kolesa, čím je zaručená presnosť merania a dlhá životnosť. Vodomer je vybavený magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom, ktoré sa vďaka dômyslenej konštrukcii nedostáva do kontaktu s vodou.

   Hlavné výhody modulárneho vodomera istameter m: 

   • Univerzálny vodomer - môže byť doplnený o rádiový modul alebo M-Bus modul,
   • automatický diaľkový odpočet,
   • online prístup k denným spotrebám,
   • monitoring nulových spotrieb, únikov vody a spätných prietokov,
   • priebežný diaľkový monitoring funkčnosti, zvýšená ochrana proti manipulácii,
   • životnosť rádiového modulu 10 rokov prevádzky s možnosťou použitia na 2 overovacie obdobia,
   • jednoduchá výmena vodormera - prípojky EAS a VAS
   • spľňa požiadavky smernice EED.
   Vodomer istameter m s rádiovým modulom

   Vodomer istameter m s rádiovým modulom ponúka maximálne pohodlie a flexibilitu pri odpočtoch a následnom rozpočítaní spotreby. Odpočty sa vykonávajú diaľkovo inteligentnou zbernicou dát.

   Vodomer istameter m s M-Bus modulom

   Rovnako ako u vodomeru s rádiovým modulom, aj káblové pripojenie prostredníctvom M-Bus systému ponúka všetky výhody diaľkového odpočtu dát.

   Technická dokumentácia

   Bytový vodomer modilys m

   Bytový vodomer modilys m meria s veľkou presnosťou už pri nízkom prietoku. Ide o veľkú výhodu, najmä pokiaľ chcete s čo najväčšou presnosťou porovnať spotrebu na bytových vodomeroch s fakturačným vodomerom bytového domu alebo chcete presnejšie analyzovať napríklad aj nežiaduci únik vody

   Vodomer modilys m dokáže vďaka svojej vysokej citlivosti merania (R 160 MID) zaznamenať hodnoty už pri prietoku nižšom, ako je 1 liter za hodinu. Tým výrazne znižuje rozdiely medzi nameranými hodnotami na hlavnom vodomere a hodnotami nameranými z bytových vodomerov.

   Aj vodomer modilys m môže byť kedykoľvek doplnený o rádiový modul a pripojený na technológiu diaľkových odpočtov. Odpočet sa tak môže následne vykonať na diaľku, bez nutnosti vstupu do bytov.   

   Hlavné výhody bytového vodomera modilys m:

   • Možnosť analyzovať a sledovať spotrebu online na portáli ista24
   • vodomer hlási prípadné nežiaduce úniky vody, 
   • precízna analýza odchýlok spotreby medzi bytovými vodomermi a hlavným domovým vodomerom, 
   • elektronická výmena dát,
   • možnosť pripojiť aj rádiový modul, M-Bus. 
   Haus - und Großwasserzähler | ista

   Domové a veľkokapacitné vodomery

   Domové vodomery pre teplú úžitkovú vodu sú koncipované ako úplne suchobežné prístroje s magnetickou spojkou. Na meranie studenej vody sa využíva mokrobežný prístroj s obzvlášť nízkou tlakovou stratou.  

   Domové a veľkokapacitné vodomery zaručujú vďaka uloženiu lopatkového kola s nízkym opotrebovaním a trením (tvrdokov/safír) vysokú presnosť merania aj pri extrémnych záťažiach. Domové vodomery sa dodávajú aj s kontaktným výstupom, takže je možné ich zapojenie do nadradených systémov.

    

   Hlavné výhody domových a veľkokapacitných vodomerov:

   • Vysoká presnosť merania v celom rozsahu, a to aj pri extrémnych záťažiach, 
   • technicky vyspelé a presné prístroje s veľmi dlhou životnosťou,
   • jednoduchá montáž. 

   Pre ešte viac informácií o ponuke vodomerov ista, neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám odpovieme na všetky vaše prípadné otázky a pomôžeme s výberom toho správneho vodomera.