Merače tepla a chladu

V časoch stúpajúcich nákladov na energiu je dôležité, aby bolo možné spotrebu energií presne merať a kontrolovať. Vďaka najmodernejšej technike je to veľmi jednoduché a spoľahlivé.

Merače tepla exaktne merajú fyzikálny tok energie. Moderná meracia technológia pozostáva z vodomeru, dvoch snímačov tepla a elektronického počítadla s LCD displejom. Kým prvý snímač meria teplotu pretečenej vody na vstupe, druhý snímač slúži na registráciu teploty pretečenej vody na spiatočke vykurovacieho okruhu. Spotreba sa následne určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody.

Wärmezähler Sensonic II

Merač tepla sensonic® II

sensonic II a sensonic II calculator v spojení so sensonic II flow sensor sú merače tepla založené na osvedčenom princípe istameter, ktorý ponúka vysokú flexibilitu pri demontáži merača z dôvodu overenia, prípadne jeho výmeny za nový merač.

Pri sensonic II a sensonic II flow sensor ide o viacvtokové lopatkové merače, ktoré sú vybavené najmodernejšou elektronickou meracou technikou. Elektronické snímanie rotácie lopatkového kolesa dlhodobo garantuje presné meranie už pri nízkych nábehových hodnotách. 

Nová generácia meračov tepla sensonic II pozostáva z dvoch konštrukčných radov:

 • kompaktná verzia sensonic II integruje počítadlo, vodomernú časť a teplotný senzor do jedného prístroja;
 • modulárna verzia sa skladá z počítadla sensonic II calculator, objemových meradiel a z teplotných senzorov.

Vaše výhody:

 • možnosť pripojenia do rádiovej siete;
 • inovatívna, vysoko integrovaná mikročipová technológia (ASIC);
 • bezproblémová vymeniteľnosť vďaka princípu istameter;
 • obzvlášť výkonná batéria;    
 • spoľahlivosť a dlhá životnosť;     
 • odolnosť proti opotrebeniu a korózii;    
 • materiály a výrobné postupy najvyššej kvality;  
 • bezpečná ochrana proti prachu a striekajúcej vode vďaka vysokej tesnosti;    
 • integrovaná senzorová klávesa;    
 • nový, atraktívny dizajn menších rozmerov;
 • pohodlný a presný odpočet;
 • zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii zaplombovaním.

Výkonnostná charakteristika

Kompaktnosť

Kompaktný prístroj sensonic® II radio a objemové meradlo sensonic® II flowsensor sú dodávané pre prietoky 0,6/1,5 a 2,5 m3/h.

Počítadlo sensonic® II calculator  je okrem toho kombinovateľné s lopatkovými alebo Woltmanovými kontaktnými vodomermi, čo umožňuje prietoky o výške 1,5 až 250 m3/h.

Prepínanie medzi meraním tepla a chladu

Rozdiel teplôt medzi prívodom a spiatočkou je zaznamenaný a meraný v 60-sekundových intervaloch. V rovnaký čas sa automaticky vyhodnocuje zmena medzi meraním tepla a chladu. Napríklad, keď hybridný merač začína s meraním tepla, keď je teplotný rozdiel väčší ako 0° Kelvina a  teplota prietoku je vyššia ako 20° C. Podobným spôsobom sa prepne do režimu studeného, akonáhle teplota vody v prívode potrubí je nižšia ako v spiatočke, takže tam nastáva negatívny teplotný rozdiel a teplota vykurovacej vody je menšia ako 20° C. Objem spotrebovanej energie je potom vypočítaný integrovaným elektronickým mikročipom (ASIC) zo zaznamenaných meraní a rôznych konštánt pre prúdiace kvapaliny (faktor). Výsledná hodnota výpočtu sa zobrazí na displeji LCD.

Technická dokumentácia

Na stiahnutie

Ultraschall-Wärmezähler | ista

Ultrazvukový merač tepla

Merač tepla ultego III, ponúka rad kombinácii a aplikačných možností vďaka rôznym modelovým radom. V kompaktnej verzii ultego III smart sú počítadlo, snímač prietoku a snímač teploty spojené v jeden celok. S dvoma externými senzormi dokáže tento merač uspokojiť všetky požiadavky náročného užívateľa. Kombinované merače tepla sa skladajú z počítadla, prietokomera a páru teplotných senzorov. Ponúkajú takmer neobmedzené možnosti použitia.


Oblasť použitia

 •     vykurovacie systémy s vodou ako vykurovacím médiom
 •     odovzdávacie stanice
 •     veľké vykurovacie systémy v multifunkčných budovách
 •     rozsah prietoku: 0.6 - 60 m³/h

Vaše výhody

 • presné, spoľahlivé a bez opotrebovania;
 • definované správanie pri preťažení;
 • presné meranie aj tých najmenších objemov prietoku;
 • odolnosť voči znečisteniu a vysoká stabilita merania;
 • extrémne nízka spotreba energie;
 • nízka tlaková strata;
 • rýchle a inteligentné meranie teploty;
 • možná horizontálna aj vertikálna inštalácia (ultego III smart je možné inštalovať na akúkoľvek stranu a aj s odnímateľným počítadlom);
 • rozsah merania prietoku 1:100 podľa normy to EN 1434, celkový rozsah 1:1000;
 • zabezpečené proti manipulácii zaplombovaním.

Výkonnostná charakteristika prístroja ultego® III

ultego III sa skladá z prietokomernej časti s dvoma ultrazvukovými senzormi, vyhodnocovacej elektroniky s pulzným výstupom a lítiovej batérie. Životnosť batérie je päť rokov, plus jeden rok rezerva. Dodávame zariadenia s prietokmi 3.5 až 60 m³/h.

Na stiahnutie

Ultego III PDF, 1.11 MB

Brožura pre ultrazvukový merač tepla ultego III

Wärmezähler Sensonic II

Kombinovaný merač tepla a chladu

So zariadením sensonic II môžete merať kombinovaný záznam tepla a chladu. Zariadenie, ktoré bolo schválené v rámci kalibračného overenia pre obe hodnoty spotreby, má dve registračné počítadlá, kde sú ukladané oddelené hodnoty spotrebovanej energie.

Merače sú k dispozícii v kompaktnom a kombinovanom prevedení. Sú vhodné pre použitie v užívateľských bytoch aj komerčných nehnuteľnostiach, kde sú jednotlivé užívateľské jednotky vykurované alebo chladené jedným okruhom. Inštalácia ďalších meračov tepla či chladu vnútri užívateľských jednotiek už nie je potrebná. Tým sa znižujú celkové náklady na vybavenie a inštaláciu.

Výkonnostná charakteristika

Kompaktnosť

Kompaktný prístroj sensonic II radio a objemové meradlo sensonic II flow sensor sú dodávané pre prietoky 0,6/1,5 a 2,5 m³/h.

Počítadlo sensonic II calculator  je okrem toho kombinovateľné s lopatkovými alebo Woltmanovými kontaktnými vodomermi, čo umožňuje prietoky o výške 1,5 až 250 m³/h.

Prepínanie medzi meraním tepla a chladu

Rozdiel teplôt medzi prívodom a spiatočkou je zaznamenaný a meraný v 60-sekundových intervaloch. V rovnaký čas sa automaticky vyhodnocuje zmena medzi meraním tepla a chladu. Hybridný merač začína s meraním tepla, keď je teplotný rozdiel väčší ako 0° Kelvina a teplota prietoku je vyššia ako 20°C. Podobným spôsobom sa prepne do režimu studeného, akonáhle teplota vody v prívode potrubí je nižšia ako v spiatočke, takže tam nastáva negatívny teplotný rozdiel a teplota vykurovacej vody je menšia ako 20°C. Objem spotrebovanej energie je potom vypočítaný integrovaným elektronickým mikročipom (ASIC) zo zaznamenaných meraní a rôznych konštánt pre prúdiace kvapaliny (faktor). Výsledná hodnota výpočtu sa zobrazí na displeji LCD.