Denné dáta o spotrebe

Digitalizácia otvára nové možnosti aj v oblasti úspor energií v budovách. S novými technológiami, ktoré dokážu odčítať a zobrazovať denné dáta z meracích prístrojov, môžete spotrebu energií regulovať efektívnejšie a jednoduchšie. Chránite tak nielen svoju peňaženku, ale aj životné prostredie.

Technickým základom pre online monitoring je inštalácia zbernice dát , ktorá diaľkovo odčíta a analyzuje dôležité dáta z rádiových meracích prístrojov a cez online aplikáciu ich zobrazuje na internetom portáli www.ista24.sk.

Informácie o dennej spotrebe a stave meračov sú archivované na webovom portáli www.ista24.sk. Vlastníci alebo správca budovy sa pripájajú cez svoj unikátny užívateľský účet.

Prístup k údajom o spotrebe pre vlastníkov

Prostredníctvom unikátneho účtu má vlastník bytu prístup k údajom o spotrebe pre svoj byt/NP, ktoré môže porovnať s priemernými spotrebami v bytovom dome alebo s celkovou spotrebou bytového domu.

K dispozícii sú dáta:

 • história denných odpočtov v jednotlivých miestnostiach;
 • grafické porovnanie spotreby bytu s priemernými spotrebami v bytovom dome;
 • informácie o úniku vody, spätných prietokoch  a nulových spotrebách na vodomeroch;
 • notifikácie, ktoré upozornia na nezvyčajné spotreby;
 • monitoring funkčnosti meracích prístrojov.

Prístup dátam o spotrebe pre správcu

Správca má prístup k denným odpočtom pre všetky aktivované objekty a byty/NP. Dokáže reagovať na prípadné žiadosti vlastníkov bez prístupu, ako sú napr. reklamácie, zmeny vlastníkov a pod.

K dispozícii sú dáta:

 • história denných odpočtov  z  meracíchprístrojov v budove;
 • grafické porovnania spotrieb bytových domova jednotlivých bytov/NP;
 • informácie o úniku vody, spätných prietokoch  a nulových spotrebách na vodomeroch;
 • hromadné exporty dát pre ďalšie spracovanie(napr. rozpočítanie nákladov medzi konečných spotrebiteľov);
 • automatické hlásenia o nezvyčajných spotrebách;
 • monitoring funkčnosti meracích prístrojov v bytovom dome;
 • správca môže poskytnúť prístup zástupcovi  vlastníkov bytového domu alebo predsedovi  SVB.

Detekcia úniku vody

Aplikácia vás včas upozorní aj na nepozorované úniky vody, ktoré môžu viesť k veľkým stratám a zbytočným finančným nákladom. Inteligentný systém údaje o spotrebe vody priebežne analyzuje a včas zašle varovanie o pretekaní vodovodných batérií alebo toaliet. Naviac všetky dáta sú kedykoľvek prístupné na portáli ista24.

Vaše výhody

Úspora energie

Konečný spotrebiteľ má lepší prehľad o svojej spotrebe a môže ju efektívnejšie regulovať. Jednoducho, komfortne, online.

Podklady pre reklamáciu

Reklamácie a nezrovnalosti vo vyúčtovaní je možné jednoduchšie vysvetliť. História denných dát je archivovaná na jednom mieste, kedykoľvek k dispozícii.

Notifikácie e-mailom

Monitoring a hlásenie chýb včas odhalí neštandardné stavy, ktoré môžu spôsobiť navýšenie nákladov na energie.

Webportál ista24 posiela upozornenia/notifikácie e-mailom o:

 • spätnom prietoku vodomerov,
 • úniku vody,
 • nulovej spotrebe,
 • chybe prenosu dát z meracích prístrojov,
 • nadmernej spotrebe.
Export dát

Jednoduchý prenos dát do externých softvérov rozpočítania nákladov.

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

Správca má prehľad o energetickom hospodárení v budovách pod jeho správou.

Spravodlivé rozdelenie nákladov

 K dispozícii sú dáta pre medziodpočty (napr. pri zmene vlastníka).

 

EÚ vyžaduje diaľkový odpočet a častejšie informácie o spotrebe

Od roku 2027 bude diaľkový odpočet štandardom pre všetky bytové domy s centrálnym vykurovaním, ktoré majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m². Táto povinnosť vyplýva zo zákona 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Diaľkový odpočet má byť zároveň aj technickým predpokladom pre častejšie poskytovanie informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti, ktoré vyžaduje európska smernica EED. Výhody energetického monitoringu ista24 môžete využívať už dnes.