ista Webportal: effizientes Energiedatenmanagement

Webportal ista24

Rádiový systém symphonic® 3 sensor net  ukladá všetky dôležité informácie o spotrebe a stave meračov a zobrazuje ich prostredníctvom internetového portálu ista24. Vďaka online prístupu k informáciám o spotrebe môžu užívatelia bytov svoju spotrebu energií a vody lepšie regulovať, čo vedie k úsporám nákladov.  Správca získa väčšiu kontrolu nad energetickým hospodárením budovy a jednoduchý prístup k denným odpočtom, ktoré sú spoľahlivým podkladom pre ročné vyúčtovanie alebo pre prípad reklamácie.

Na weportáli ista24 nájdete:

  • denné odpočty potrebné pre akúkoľvek ďalšiu analýzu;
  • dáta pre medziodpočty pri zmene užívateľa/ vlastníka; 
  • porovnania spotrieb tepla a vody za rôzne obdobia;
  • rýchly a jednoduchý prístup k dátam a hodnotám jednotlivých prístrojov;
  • prehľad o spotrebách cez užívateľské  jednotky až po celé objekty a skupiny objektov;
  • upozornenia na spätné prietoky a nulové spotreby pri vodomeroch;
  • upozornenia na nežiaduce úniky vody;
  • možnosť exportu dát do softvérových aplikácií konečného používateľa;
  • a ďalšie užitočné informácie ako archív spotrieb, oznamy, upozornenia.

 

Vaše výhody

Pravidelné informácie

So službou ista24 môžete online sledovať užitočné informácie o spotrebe tepla a vody a stave meračov v objekte. Pravidelné informácie vám umožnia rýchlo reagovať na podozrivé odbery alebo chyby na meračoch.

Sledovanie stavov odpočtov a rozpočítania

Cez webový portál budete okamžite informovaný o presnom stave odpočtov prístrojov a rozpočítaní vašej nehnuteľnosti. Zistíte, ktorý merač odčítaný už bol, a aké následné odpočty musia byť ešte vykonané k plánovanému rozpočítaniu.

Monitoring spotreby vody môže odhaliť nezrovnalosti vo vyúčtovaní

Denný zber údajov z vodomerov pomocou rádiovej technológie a ich pravidelné sledovanie cez internetový portál, presne ukážu, ako sa spotreba vody počas roka v jednotlivých bytoch mení, čo pomôže správcovi bytového domu alebo zástupcovi vlastníkov bytov odhaliť prípadné nezrovnalosti vo vyúčtovaní.