Inteligentná správa energií začína oddelenou evidenciou spotreby tepla, vody, elektriny a plynu. Výsledkom je spravodlivé meranie pre spokojných užívateľov, ktorí sú motivovaní k ekonomickejšiemu a zodpovednejšiemu  využívaniu energií.

Na tento účel ista ponúka moderné meracie technológie pre prakticky každú oblasť použitia: merač tepla sensonic II M-Bus, vodomer istameter M-Bus a pulsový modul pulsonic II M-Bus. S ista technológiou môžete odčítať naraz až 2.000 prístrojov, centrálne a nepretržite. Získate tak nepretržitú možnosť kontroly nad vašou spotrebou energie.

Vaše výhody:

     

  • prepojenie až 2.000 meracích prístrojov v objekte;
  • jednoduchá inštalácia;
  • M-Bus kábel chránený proti prepólovaniu;
  • rôzne typológie liniek;
  • výhody z centrálneho prepojenia káblami so systémom symphonic 3 M-Bus;
  • možný častý a rýchly odpočet (elektronické dáta môžu byť použité priamo ďalej);
  • bezproblémové prístupy k užívateľským spotrebám, bez vstupu do užívateľských jednotiek;
  • zamedzenie chýb odpočtov zaručuje vysokú spoľahlivosť.

 

Kliknite na symboly prístrojov a dozviete sa ako systém funguje.

Tri druhy prístrojov - jeden systém

Merače tepla

sensonic II M-Bus je elektronický merač tepla pre odpočty individuálnej spotreby tepla. Vyniká vďaka svojej kompaktnej verzii, má atraktívny dizajn a najnovšiu elektroniku s rozličnými inštalačnými možnosťami.

Modul pre teplé a studené vodomery

istameter M-Bus alebo domaqua M-Bus ponúkajú zákazníkom a projektantom rôzne výhody vodomerov: presné meranie, ľahké používanie a neobmedzenú rozmanitosť vďaka modulárnej koncepcii.

Pulsový modul

Pulsový modul pulsonic II M-Bus, sa používa k integrácii do M-Bus systému na meranie elektriny a plynu rovnako ako aj meračov s kontaktným výstupom, ale bez vlastného M-Bus rozhrania. Zaznamenáva a ukladá údaje o spotrebe v závislosti od naprogramovaného konca zúčtovacieho obdobia.