Wij voegen duurzame waarde toe aan gebouwen voor de bewoners en de beheerders. Hiertoe beheren wij gegevens en processen waarmee we de gebouwen klimaatvriendelijk, veilig en comfortabel maken.

Onze producten en diensten maken individueel energieverbruik inzichtelijk voor bewoners, waardoor zij energie en kosten kunnen besparen en minder COuitstoten. Dat maakt het vervolgens gemakkelijker voor beheerders om de energie-efficiëntie te vergroten en daarmee ook de waarde van hun onroerend goed. Beheerders en bewoners dragen dus samen actief een steentje bij aan de bescherming van het klimaat.

Meer informatie