Syndicus van mede-eigenaars of beheerder van sociale huisvesting

Log in op het ista webportaal om toegang te krijgen tot de gegevens van uw gebouw(en) en alle documenten (afrekeningen, facturen...). Binnenkort kan u de te verdelen onkosten online doorgeven.

Webportaal

Registreren op het webportal

 

1. E+W Analyzer

De Webportal laat de syndicus en de beheerders van de mede-eigendom toe om permanent hun afrekeningen, bericht van passage en de facturen met betrekking tot hun gebouwen bij ista terug te vinden.

Energy+Water Analyzer

Het premium aanbod wordt aangevuld met een grafische tool voor verbruiksanalyse, namelijk de Energy+Water Analyzer. Hierdoor kan u beter de energieprestaties van het gebouw opvolgen. Waarschuwingen zullen uw aandacht trekken in geval van grote verschillen van verbruik en/of in geval van lekken of problemen met de mengkranen.

ista stelt u 2 offertes voor :

 1. Premium-Dienst

 2. Standaard aanbod

2. Premium-Dienst

OPVOLGING ‘IN REAL TIME’ HET HELE JAAR DOOR!

Met de uitlezing op afstand zijn de verdeling van de warmtekosten en de submetering van het water niet langer een ‘fotomoment’ (12+2 meterstanden die één keer per jaar worden opgenomen), maar worden ze een soort ‘film’ (de meterstanden worden continu doorgestuurd).

Met het Premium aanbod verhoogt ista zijn serviceniveau en schakelt het over van een jaarlijks ritme (meteropneming, controle, afrekening) naar een opvolging van het gebouw die nagenoeg in real time verloopt. Bij het minste alarm brengen onze Energy Managers de beheerder op de hoogte en plannen ze een interventie in de loop van het volgende kwartaal. Of ze sturen de beheerder een offerte ter attentie van de mede-eigenaar. Ze controleren het gebouw op regelmatige basis en waarschuwen de beheerder bij een abnormaal verbruik. Ze anticiperen op de onvermijdelijke vragen van de bewoners bij de eerste afrekening na de overschakeling van oude verdelers op basis van verdamping naar nauwkeurigere elektronische verdelers met radiobesturing. Het is de ideale oplossing voor een afrekening zonder verrassingen en zonder betwistingen aan het einde van het jaar.

DRIEMAANDELIJKSE AFREKENING

Op verzoek en voor zover de bedragen van de kosten op tijd worden meegedeeld, kan ista voortaan voor een driemaandelijkse afrekening zorgen. Deze betalende optie is voorbehouden aan gebouwen waar werd gekozen voor de Premium-dienst.

Voordelen of Premium-Dienst

 1. Meldingen bij detecteerbare lekken met interventie binnen het kwartaal
 2. Monitoring van het gebouw
 3. Bij abnormaal verbruik, doorgeven van de informatie aan de beheerder
 4. Trimestriële afrekening

 

De oplossing voor een afrekening zonder verrassingen of betwistingen op de jaarafrekening.

3. Standard Aanbod

ZONDER SUPPLEMENT IN HET STANDAARD AANBOD

De uitlezing op afstand is een beproefde technologie die volledig wordt beheerst binnen de ista Groep. Ze wordt al verschillende jaren gebruikt in Duitsland, Nederland en Frankrijk en ze werd met succes getest in België, met name in grote sociale woningen.

De uitlezing op afstand wordt zonder supplement aangeboden en maakt deel uit van ons Standaard-aanbod in het kader van de plaatsing of de volledige vervanging van alle toestellen van het gebouw. In ‘gemengde’ gebouwen met klassieke watermeters waarbij de meterstand ter plaatse moet worden opgenomen, zal de uitlezing op afstand niet systematisch worden geïnstalleerd. Voor de latere toevoeging van de uitlezing op afstand zal een supplement kunnen worden aangerekend.

Kenmerken van het Standaard aanbod

Buiten de uitlezing op afstand blijven de prestaties van ons Standard-aanbod ongewijzigd, met de opname van 12+2-meteropnemingen, de jaarlijkse afrekening en de jaarlijkse controle van de goede werking. Onze verhuurofferte omvat met name:

 • de levering van het materiaal
 • de meteropneming en een jaarlijkse controle van de goede werking
 • de jaarlijkse afrekening
 • de verzending van alle documenten via e-mail
 • de 10-jaar garantie op het materiaal, inclusief plaatsing en vervanging

WAARIN ONDERSCHEIDT HET STANDAARD AANBOD VAN ISTA ZICH VAN DAT VAN DE CONCURRENTEN?

 

EEN DUIDELIJKE EN NAUWKEURIGE AFREKENING

Bij ista wordt het verbruik berekend door de opgenomen meterstanden te vermenigvuldigen met de werkelijke wattage van de radiatoren (gegevens van de fabrikant). Ista beschikt over een lijst met tienduizenden toestellen en baseert zich op het type radiator en de precieze afmetingen van de radiatoren in elke kamer, in plaats van te vertrouwen op de voorge-programmeerde waarden van de verdelers.

CONTACT CENTER VOOR DE BEWONERS

Als de bewoners vragen hebben, kunnen ze elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur (op vrijdag tot 12 uur) terecht bij een Contact Center (02 523 40 60).

De voordelen van een standaard offerte

Betrouwbare en reële gegevens

 • 100% van de uitlezing op afstand
 • Geen schattingen of fortaits meer, minder klachten

Een tijdwinst in uw activiteit

 • Een trimestriële afrekening
 • Beheer van uw gebouwen via het webportaal

Optimalisatie en lastenvermindering

 • Individualiseren van de lasten
 • Anormale verbruiken worden gedetecteerd

4. Omschrijving van de waarschuwingen

Geen verbruik voor deze meter

Op deze meter is er geen verbruik vastgesteld gedurende minimum de laatste 3 maanden.

Deze waarschuwing kan duiden op een blokkade van de meter. ista zal hiervoor een interventie inplannen om de meter te controleren.

Indien deze effectief geblokkeerd is zullen wij het nodige doen om de meter te vervangen.

Indien onze energy managers, na analyse van het verbruik in het pand, vaststellen dat we hiervoor geen interventie moeten inplannen, zal deze waarschuwing afgesloten worden.

Deze waarschuwing kan ook het gevolg zijn doordat het pand leegstaand (onbewoond) zou zijn. Indien dit het geval is vragen wij u om dit zo snel mogelijk mee te delen aan onze diensten Planning of Contact Center (Veel gestelde vragen).

Hoog verbruik

Op deze meter is er een hoog verbruik vastgesteld in vergelijking met de andere appartementen.

Deze vaststelling kan op 2 manieren uitgevoerd zijn, namelijk:

 • De waarde is hoger dan een vooraf bepaalde drempel
 • Overschrijding van het verbruik, met een afwijking ten opzichte van het gemiddelde van het gebouw

 

En afhankelijk van verschillende parameters:

 • Volgens quotiteiten (eenheden per appartement)
 • Volgens het aantal meters
 • Aantal bewoners per appartement ( in geval van sociale woning of solidaire tarificatie)
 • Volgens het aantal kamers (in geval van sociale woning)

Indien u meer info wenst te verkrijgen hoe dit voor uw gebouw is vastgesteld, kan u contact opnemen met ons Contact Center (onder "Hoe kan ik ista contacteren" in onze Veel gestelde vragen).

Deze waarschuwing is enkel beschikbaar bij de Premium-Dienst.

Laag verbruik

Op deze meter is er een laag verbruik vastgesteld in vergelijking met de andere appartementen.

Deze vaststelling kan op 2 manieren uitgevoerd zijn, namelijk:

Ce constat peut être effectué de deux façons distinctes :

 • De waarde is hoger dan een vooraf bepaalde drempel
 • Overschrijding van het verbruik, met een afwijking ten opzichte van het gemiddelde van het gebouw

 

En afhankelijk van verschillende parameters:

 • Volgens quotiteiten (eenheden per appartement)
 • Volgens het aantal meters
 • Aantal bewoners per appartement ( in geval van sociale woning of solidaire tarificatie)
 • Volgens het aantal kamers (in geval van sociale woning)

Indien u meer info wenst te verkrijgen hoe dit voor uw gebouw is vastgesteld, kan u contact opnemen met ons Contact Center (onder "Hoe kan ik ista contacteren" in onze Veel gestelde vragen).

Deze waarschuwing is enkel beschikbaar bij de Premium-Dienst.

Vermoeden probleem met de mengkraan

Hier is er een vermoeden dat er koud water in het warmwatercircuit terecht komt waardoor er een fluctuerend verbruik kan vastgesteld worden. Hiervoor adviseren wij om een Ballstop-kogelklep te laten installeren door ISTA met een geïntegreerde anti-retourklep. 

Heel wat bewoners plaatsen mengkranen van slechte kwaliteit. Met de software van onze E+W Analyzer kunnen deze problemen met mengkranen voortaan worden gedetecteerd, maar het is natuurlijk beter om dergelijke problemen te voorkomen door antiretourkleppen te installeren.

De BALLSTOP-kogelkleppen met geïntegreerde anti-retourklep die worden aanbevolen door ista, bestaan uit twee delen: een afsluitklep met kogel en een anti-retourklep. Door die dubbele functie kunnen de kleppen snel worden geïnstalleerd en nemen ze minder plaats in.

 • De geruisloze BALLSTOP-klep garandeert een miniem drukverlies en een optimale werking.
 • De specifieke montage van de klep zorgt ervoor dat onzuiverheden in het water en afzetting die kan worden gevormd na een langdurige inactiviteit, zich slechts in geringe mate kunnen vastzetten op de schuivende delen.
Geen gegeven voor deze meter

Deze meter heeft sinds 32 dagen geen signaal gegeven aan ons Automated Meter Management systeem, waardoor er geen laatste meterstand (verbruik) is genoteerd. ista zal hiervoor een interventie inplannen om deze meter te controleren en indien nodig te vervangen.

Abnormaal verbruik

Deze meter draait omgekeerd waardoor er een negatief of abnormaal verbruik is vastgesteld. ista zal hiervoor een interventie inplannen om deze meter te vervangen (niet van toepassing op watermeters).

Foutmelding meter

Op deze meter is er een fout opgetreden. ista zal een interventie inplannen om deze fout te controleren en indien nodig de meter vervangen.

Waterlekken

Zodra het waterdebiet voor een cyclus van een volledige dag is geregistreerd, sturen de intelligente modules van onze meters de informatie door. Uit die informatie, die wordt geïnterpreteerd door een algoritme, kan worden afgeleid of er eventueel een lek is en hoe ernstig het lek is. Een domaqua®-meter die horizontaal is geplaatst, kan een slecht gesloten kraan (> 8 l/uur) detecteren. Als de meter verticaal wordt geplaatst, kan hij een lekkende waterspoeling (> 14 l/uur) detecteren. Onze hoogwaardige modilys®-meters kunnen op hun beurt druppelende lekken (> 1 l/uur) detecteren.

VERKRIJGBAAR IN DE LOOP VAN 2017. ALLEEN BIJ DE RADIOMODULES VAN DE NIEUWSTE GENERATIE DIE VANAF EIND 2013 ZIJN GEÏNSTALLEERD.