Gegevensbescherming bij ista: De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ista.

ista is sinds februari 2002 lid van de Duitse vereniging voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V.(GDD)).

ista voldoet aan de wetgeving rond gegevensbescherming en doet er alles aan om de gegevens van u en uw klant/huurder vertrouwelijk te houden. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uitsluitend voor de doeleinden van contractverwerking, nakoming van wettelijke verplichtingen of voor het beschermen van onze eigen legitieme zakelijke belangen met betrekking tot het adviseren en ondersteunen van de klanten en het vraaggeoriënteerde productontwerp.

Alle dienstverleners van ista die persoonsgegevens verwerken, voldoen ook aan de bepalingen van de AVG in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. Onze functionaris voor gegevensbescherming bewaakt deze naleving.

1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Telkens wanneer een gebruiker de ista-website bezoekt en telkens wanneer een bestand wordt geopend, worden gegevens over die activiteit opgeslagen in een logbestand. Deze gegevens zijn niet gerelateerd aan een persoon, dus kan ista niet traceren welke gebruiker welke gegevens heeft opgehaald.

Voor elke oproep worden de volgende gegevens gedetailleerd weggeschreven:

 • Naam van het bestand
 • Datum en tijd van toegang
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Melding of de oproep gelukt is
 • Anoniem IP-adres
 • Indien nodig, besturingssysteem en browsersoftware op uw computer
 • Evenals de website van waaruit u de ista-website hebt bezocht

Er kunnen geen persoonlijke gebruikersprofielen worden aangemaakt.

De bovenvermelde gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd.

Cookies

ista gebruikt zogenaamde cookies op de ista-website om meervoudig gebruik van het aanbod door dezelfde gebruiker/eigenaar van de internetverbinding te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Ze dienen om ista's internetaanwezigheid en aanbiedingen te optimaliseren. De cookies zijn meestal zogenaamde 'sessiecookies', die na afloop van uw bezoek worden verwijderd.

In sommige gevallen bieden deze cookies echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De aldus verkregen informatie dient om de aanbiedingen van ista te optimaliseren en u gemakkelijker toegang te geven tot de ista-website.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. ista wijst er echter op dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van de ista-website kunt genieten.

1.1 Webanalytics

1.1.1 PIWIK PRO Analytics Suite

We gebruiken de analysesoftware Piwik PRO Analytics Suite (piwikpro.de) om deze website te analyseren en te optimaliseren. De gegevens die met deze software worden verzameld, kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken.

Gegevensverwerkingsdoeleinden

Deze lijst bevat de doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt. Toestemming is alleen geldig voor de aangegeven doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt of opgeslagen voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

 • Analyses
 • Optimalisaties
Gebruikte technologieën
 • Cookies
Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die tijdens of door het gebruik van de dienst worden verzameld.

 • Geanomiseerd verkort IP-adres
 • Gebruiksgegevens 
 • Gebruiksnaam
 • Datum en uur van het bezoek
 • Verwijzende URL
 • Bezochte websites
 • Schermrésolutie
 • Geografische locatie
 • User-agent
 • Bezoeker-ID
Legale basis

De vereiste wettelijke basis voor de verwerking van gegevens wordt hieronder opgesomd:

 • Art. 6, par. 1 s. 1 lit. a GDPR
Locatie van verwerking
 • Europese Unie
Bewaartermijn

De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden. De gegevens worden maximaal 25 maanden bewaard.

Ontvanger van gegevens
 • Piwik PRO Sp. z o.o.
 • Piwik PRO GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf

Hieronder vind je het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

gdpr@piwik.pro

De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden ingetrokken.

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://piwik.pro/privacy-policy/

Klik hier om de toestemming voor alle domeinen van het gegevensverwerkingsbedrijf https://piwik.pro/opt-out/ in te trekken.

 

1.1.2 Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing die we kunnen gebruiken om 'websitetags' te beheren via een interface (waarmee we bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten kunnen integreren in ons online aanbod). De tagmanager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers.

Gegevensverwerkingsdoeleinden

Deze lijst bevat de doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt. Toestemming is alleen geldig voor de aangegeven doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt of opgeslagen voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

 • Fonctionnaliteiten
Gebruikte technologieën
 • Java Script
Verzamelde gegevens
 • Geen enkele
Legale basis

De vereiste wettelijke basis voor de verwerking van gegevens wordt hieronder opgesomd:

 • Art. 6, par. 1 s. 1 lit. a GDPR
Locatie van verwerking
 • Computer van de browser
Bewaartermijn

De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

Ontvanger van gegevens
 • Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.

 

1.1.3 Google Ads en conversiemeting

Beschrijving van service

Dit is een advertentieservice. Deze dienst kan worden gebruikt om al dan niet gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers te tonen.

Verwerkingsbedrijf

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Gegevensdoeleinden

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Advertentie
 • Analyse
 • Dienst verlenen
 • Statistieken
Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies
Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Advertenties bekeken
 • Cookie-ID
 • Datum en tijd van bezoek
 • Apparaatinformatie
 • Geografische locatie
 • IP-adres
 • Zoektermen
 • Getoonde advertenties
 • Client-ID
 • Impressies
 • Online identificatiegegevens
 • Browserinformatie
Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG
Locatie van verwerking

Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u apart geïnformeerd.

 • Europese Unie
Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

 • De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden. Loggegevens worden na 9 maanden geanonimiseerd en cookie-informatie wordt na 18 maanden geanonimiseerd.
Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens mogelijk overdraagt naar een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder of neem rechtstreeks contact op met de aanbieder voor meer informatie over veiligheidsmaatregelen.

 • Chili
 • Singapore
 • Verenigde Staten van America
 • Taiwan
Ontvangers van gegevens

Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.

 • Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximale leeftijd voor het opslaan van cookies: 1 jaar
 • Opslag zonder cookies: nee

 

1.1.4 YouTube video

Beschrijving van service

Dit is een videospelerservice. Het kan door de gebruiker worden gebruikt om video's te bekijken, leuk te vinden, te delen, te becommentariëren en te uploaden.

Verwerkingsbedrijf

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Gegevensdoeleinden

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Video's weergeven
Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies (als de privacy-verbeterde modus niet is geactiveerd)
Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Apparaatinformatie
 • IP-adres
 • Verwijzer-URL
 • Video's bekeken
Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG
Locatie van verwerking

Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u apart geïnformeerd.

 • Europese Unie
Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

 • De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens mogelijk overdraagt naar een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder of neem rechtstreeks contact op met de aanbieder voor meer informatie over veiligheidsmaatregelen.

 • Chili
 • Verenigde Staten van America
 • Taiwan
 • Singapore
Ontvangers van gegevens

Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximale leeftijd voor het opslaan van cookies: 8 maanden
 • Opslag zonder cookies: nee

 

1.1.5 Hotjar

Beschrijving van service

Dit is een webanalysedienst. Het wordt gebruikt om gegevens over het gedrag van gebruikers te verzamelen. Hotjar kan ook verstrekte informatie van u verwerken binnen enquêtes en feedbackfuncties die in onze website zijn opgenomen.

Verwerkingsbedrijf

Hotjar Limited
Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

dpo@hotjar.com

Gegevensdoeleinden

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Analyse
 • Feedback
Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies
Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Datum en tijd van bezoek
 • Soort apparaat
 • Geografische locatie
 • IP-adres
 • Muisbewegingen
 • Bezochte pagina's
 • Verwijzer-URL
 • Schermresolutie
 • Unieke apparaatidentificatie
 • Taalinformatie
 • Besturingssysteem van het apparaat
 • Browsertype
 • Kliks
 • Domeinnaam
 • Uniek gebruikers-ID
 • Antwoorden gegeven op enquêtes
Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG
Locatie van verwerking

Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u apart geïnformeerd.

 • Europese Unie
Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

 • Gegevens over uw bezoek en uw activiteiten op de website worden over het algemeen 365 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd. Dit is niet van toepassing op informatie die is verzameld in enquêtes en inkomende feedback. Gegevens worden echter in ieder geval gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens mogelijk overdraagt naar een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder of neem rechtstreeks contact op met de aanbieder voor meer informatie over veiligheidsmaatregelen.

 • Verenigde Staten van America
Ontvangers van gegevens

Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.

 • Hotjar Ltd., Amazon Web Services EMEA SARL, Datadog Inc., Functional Software Inc.

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximale leeftijd voor het opslaan van cookies: 1 jaar
 • Opslag zonder cookies: nee

 

1.1.6 Freshdesk

Beschrijving van service

Dit is online cloudgebaseerde klantenservicesoftware die helpdeskondersteuning biedt.

Verwerkingsbedrijf

Freshworks, Inc.
2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo CA 94403, United States of America

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

legal@freshworks.com

Gegevensdoeleinden

Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Klantondersteuning
 • Dienst verlenen
Gebruikte technologieën

Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies
Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Contactinformatie
 • Berichttekst
Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG
Locatie van verwerking

Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u apart geïnformeerd.

 • Verenigde Staten van America
Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

 • De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens mogelijk overdraagt naar een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder of neem rechtstreeks contact op met de aanbieder voor meer informatie over veiligheidsmaatregelen.

 • Verenigde Staten van America
Ontvangers van gegevens

Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.

 • Freshworks, Inc., aangesloten bedrijven
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://www.freshworks.com/privacy/?_ga=2.192691562.1195619212.1617094960-166553475.1617094960

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://www.freshworks.com/list-of-cookies/

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximale leeftijd voor het opslaan van cookies: Sessie
 • Opslag zonder cookies: nee
Opgeslagen informatie

Deze service gebruikt verschillende manieren om informatie op het apparaat van een gebruiker op te slaan, zoals hieronder vermeld.

_hp2_ses_props.3731580590, helpdesk_url, _helpkit_session, _x_m, _x_w, falcon_enabled, Fd, filter_name, helpdesk_node_session, user_credentials, wf_order, wf_order_type

Deze cookies worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren.

Type: cookie
Duur: Sessie
Domein: freshdesk.com

 

1.2 Remarketingactiviteiten en cookies

Deze website maakt gebruik van de remarketing- of 'soortgelijke doelgroep' -functie van Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; 'Google').

Met deze functie kunt u advertenties op basis van interesses bekijken op Google Display Network webpagina's. Hiertoe wordt een cookie in uw browser opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit dient om u te herkennen als bezoeker van de website en om bezoek- en gebruiksgegevens te bepalen.

Volgens de eigen informatie van Google worden serverlogbestanden opgeslagen waarin delen van het IP-adres en de cookie-informatie na 9 tot 18 maanden gedeeltelijk worden verwijderd. Ga voor meer informatie naar www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google geeft in de volgende link een voorbeeld van een serverlogbestand:  https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=nl#toc-terms-server-logs.

Cookies kunnen op verschillende manieren in de browser worden uitgeschakeld om uw eigen browser uit te sluiten van remarketing.

Google biedt via de volgende link de mogelijkheid om een browserplug-in te downloaden die deze cookies permanent deactiveert:  https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl

U kunt uw browser ook instellen om de installatie van cookies uit te schakelen.

Als u bezwaar wilt maken tegen tracking, kunt u dit doen door uw browserinstellingen met betrekking tot cookie-installaties aan te passen. Informatie hierover vindt u via de volgende links:

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac 

Externe providers kunnen ook browsercookies uitschakelen. Het Network Advertising Initiative (NAI) biedt de mogelijkheid om een opt-out voor uw eigen browser te implementeren. Informatie vindt u op de volgende pagina: http://optout.networkadvertising.org.

Deze website maakt gebruik van het conversietraject van 'Google-Adwords', een dienst van Google.

Wanneer u pagina's van Google bezoekt, slaat Google cookies op. U kunt deze opslag in- of uitschakelen. Als de cookie nog steeds geactiveerd is en u bepaalde websites op de website bezoekt, kunnen Google en ista herkennen dat u op een advertentie van ista geklikt hebt en dus doorgestuurd bent naar een ista-pagina.

De verzamelde informatie wordt door Google gebruikt om statistieken te genereren voor Adwords-klanten. Deze statistieken bevatten informatie over het aantal gebruikers dat op advertenties heeft geklikt en naar pagina's met een conversietrackingtag is geleid.

U vindt het privacybeleid van Google hier:  https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl

1.3 Google Maps en Google Address Autocomplete

Er zijn verschillende contact- en bestelformulieren beschikbaar om contact op te nemen met ista. Wij vragen u hierbij om uw adres, om de aanvraag te kunnen behandelen. Om u te helpen bij het invoeren van het adres, gebruiken we de functie Google Address Autocomplete van Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; 'Google').

1.4 Usercentrics

We gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform voor het verzamelen en beheren van toestemmingen op deze website.

Gegevensverwerkingsdoeleinden

Deze lijst bevat de doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt. Toestemming is alleen geldig voor de aangegeven doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt of opgeslagen voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Opslag van toestemming
Gebruikte technologieën
 • Lokale opslag
 • Inschakelen van cookies
Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die tijdens of door het gebruik van de dienst worden verzameld.

 • Browser informatie
 • Aanmeldings- en afmeldingsgegevens
 • Opvragen van URL's van de webpagina
 • Paginapad van de webpagina
 • Geografische locatie
 • Datum en uur van het bezoek
 • Apparaat informatie
Legale basis

De vereiste wettelijke basis voor de verwerking van gegevens wordt hieronder opgesomd:

 • Art. 6, par. 1 s. 1 lit. a GDPR
Locatie van verwerking
 • Europese Unie (toestemmingsdatabase bevindt zich in België)
Bewaartermijn

De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

De toestemmingsgegevens (gegeven toestemming en intrekking van toestemming) worden drie jaar bewaard. De gegevens worden vervolgens onmiddellijk verwijderd of op verzoek aan de verantwoordelijke verstrekt in de vorm van een gegevensexport.

Ontvanger van gegevens
 • Usercentrics GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf

Hieronder vind je het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

datenschutz@usercentrics.com

Click here to read the privacy policy of the data processor:  

https://usercentrics.com/privacy-policy/

Hieronder kan je je privacy instellingen wijzigen

2. Rechten van betrokkenen

Conform de AVG neemt ista passende maatregelen om de betrokkene alle informatie en communicatie met betrekking tot de verwerking te verstrekken in een precieze, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal. De informatie wordt schriftelijk of in enige andere vorm, met inbegrip van, in voorkomend geval, elektronisch, toegezonden.

Aangezien ista persoonsgegevens automatisch verwerkt, informeert ista u over de volgende informatie in overeenstemming met artikel 13 van de AVG:

De heer Thomas Zinnöcker, ista International GmbH, Luxemburger Straße 1, 45131 Essen, is de persoon die verantwoordelijk is voor ista.

De contactgegevens van ista's functionaris voor gegevensbescherming zijn:

ista International GmbH, functionaris voor gegevensbescherming, Luxemburger Straße 1, 45131 Essen, Duitsland, e-mail: Datenschutz@ista.de

Het doel waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt en de rechtsgrondslag voor de verwerking zijn als volgt: Optimalisatie van de klanttevredenheid en de website, art. 6 lid 1 f AVG.

Het gerechtvaardigde belang hiervan is met name terug te vinden in de gepseudonimiseerde verwerking voor de optimalisatie van de website.

Verwijdering van gegevens en duur van opslag

De persoonsgegevens van de betrokkenen worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen als dit voor de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-regelgeving, -wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een opslagperiode die door de bovengenoemde normen wordt voorgeschreven, verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Nieuwsbrief

ista biedt u de mogelijkheid om zich te abonneren op een nieuwsbrief op de ista-webpagina. Vanuit deze nieuwsbrief ontvangt u regelmatig informatie over ista-onderwerpen en aanbiedingen. Om deze nieuwsbrief te ontvangen, hebt u een geldig e-mailadres nodig. Uw ingevoerde e-mailadres wordt door ista gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Uw inloggegevens en uw officiële IP-adres, datum en tijd worden opgeslagen. Dit dient als beveiliging om te voorkomen dat uw e-mailadres door onbevoegde derden wordt misbruikt. ista zal geen andere gegevens opslaan. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. ista verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens niet door te geven aan andere derden. U kunt de nieuwsbrief op elk moment annuleren zonder opgave van redenen en zonder informatie op te vragen bij de ista-site. De details staan in elke nieuwsbrief.

3. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en oormerken

Bezoekers van de website van ista worden altijd op de hoogte gebracht als hun informatie wordt doorgegeven aan derden. Zo kunt u beslissen of u instemt met een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden.

3.1 Sociale media/sociale bladwijzers

Sociale bladwijzers van LinkedIn, Twitter, kununu, Xing en YouTube zijn geïntegreerd op de ista-website. Sociale bladwijzers zijn internetbladwijzers waarmee gebruikers van dergelijke diensten links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze zijn enkel opgenomen op de website als link naar de bijhorende diensten. Nadat u op de geïntegreerde grafiek hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de respectievelijke provider, d.w.z. alleen dan wordt de gebruikersinformatie overgedragen aan de respectievelijke provider. Voor informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze websites verwijzen wij u naar de respectieve gegevensbeschermingswetgeving van de aanbieder.

 

Belangrijke opmerking: Deze informatie over gegevensbescherming is uitsluitend van toepassing op het internetdienstenaanbod van ista. De ista-website bevat links naar andere websites. ista is niet verantwoordelijk voor de gegevensbescherming of de inhoud van deze andere internetdiensten. We raden alle internetgebruikers aan om zich te informeren over de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van andere internetdiensten wanneer ze de website van ista verlaten.

4. Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsinformatie

ista behoudt zich het recht voor om deze openbaarmakingen te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving; de huidige status is mei 2018.

Als u vragen hebt over de verwerking of beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris/-verantwoordelijke van ista.