Gegevensbescherming bij ista

ista hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

ista leeft de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming na en stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en die van uw klanten/huurders te beschermen. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) en uitsluitend voor de verwerking van de overkomst, de naleving van de wettelijke verplichtingen of de bescherming van onze eigen legitieme commerciële belangen, rekening houdend met de adviezen aan en de ondersteuning van de klanten en met de uitwerking van het product bedoeld om in te spelen op een verzoek.

Alle dienstverleners van ista die instaan voor de verwerking van persoonsgegevens, leven eveneens de bepalingen van de GDPR na overeenkomstig artikel 28 van deze verordening. Op die naleving wordt toegezien door onze afgevaardigde voor gegevensbescherming.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Telkens wanneer een gebruiker de website van ista raadpleegt en er een bestand bekijkt, worden er gegevens over deze activiteit opgeslagen in een dagelijks bestand. Die gegevens verwijzen niet naar een natuurlijke persoon en ista kan bijgevolg niet achterhalen welke gebruiker welke gegevens heeft opgehaald.

Voor elke aanvraag wordt het volgende register van gegevens bijgehouden:

  • Bestandsnaam
  • Datum en uur van de raadpleging
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Melding die weergeeft of het verzoek geslaagd is
  • Anoniem IP-adres
  • Indien nodig het besturingssysteem en de browsersoftware van uw computer
  • De website vanaf dewelke u de ista-website bezocht hebt

Er kan geen gebruikersprofiel worden aangemaakt.

De hierboven genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van statistisch onderzoek.

Er worden alleen persoonsgegevens verzameld als u die zelf meedeelt aan ista, wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een enquête of een contract uitvoert. Uw gegevens kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij ista daar wettelijk toe verplicht is. Voor zover externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens, waakt ista over hun naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming met juridische, technische en organisatorische maatregelen en door middel van regelmatige controles.

Cookies

ista gebruikt cookies op haar website om een meervoudig gebruik van het aanbod door dezelfde gebruiker/eigenaar van de internetverbinding te kunnen identificeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Ze helpen om de aanwezigheid van ista op internet zowel als wat ze aanbiedt, te optimaliseren. Die cookies worden doorgaans 'sessiecookies' genoemd. Ze worden na uw bezoek aan de website weer verwijderd.

Soms geven die cookies echter ook informatie die ervoor zorgt dat u automatisch herkend wordt. Die herkenning gebeurt op basis van het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De informatie die op die manier wordt verkregen, helpt om het aanbod van ista te optimaliseren en om uw toegang naar de ista-website te vereenvoudigen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen van uw browser maar ista wenst te benadrukken dat u in dat geval mogelijk niet van alle functionaliteiten van de website gebruik zult kunnen maken.

1.1 Websitebezoekers

Deze website maakt gebruik van Matomo, een vrij beschikbare software om bezoekersstatistieken bij te houden. Matomo maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren of te optimaliseren. Hiervoor wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website naar de ista-server gezonden. Het IP-adres wordt meteen na de verwerking en vóór de opslag geanonimiseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet met derden gedeeld.

Uw bezoek aan deze website wordt momenteel bijgehouden door Matomo Webanalysis. Vink onderstaand vakje uit als u dat niet wenst:

Hier kunt u ervoor kiezen GEEN toelating te geven voor het tracken van uw computer via een cookie dat er een uniek identificatienummer aan toewijst. Onze webanalysetool houdt geen gegevens bij over de activiteit van uw computer.
Klik hieronder om die keuze te maken en een uitsluitingscookie (opt-out) te installeren.
 

U wordt momenteel getrackt. Klik hier om uw computer hiervoor te blokkeren.

1.2 Remarketing en cookies

Deze website maakt gebruik van remarketing of van de functie 'Similar users doelgroepbepaling' (vergelijkbare gebruikers) van Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; 'Google').

Dankzij deze functie kunt u advertenties bekijken op basis van uw interesses op de webpagina's van Google Display Network. Hiervoor wordt er een cookie in uw browser opgeslagen wanneer u een website bezoekt, dat u herkent als bezoeker van de website en de gegevens over uw bezoek en gebruik kan bepalen.

Volgens de eigen informatie van Google worden de serverlogbestanden opgeslagen en wordt een deel van het IP-adres en de informatie over de cookie die daarop staat na een termijn van 9 tot 18 maanden verwijderd. Meer informatie vindt u op www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google toont een voorbeeld van een serverlogbestand via de volgende link: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/key-terms/.

U kunt cookies op verschillende manieren uitschakelen in uw browser, om remarketing voor uw eigen browser te blokkeren.

Google biedt de mogelijkheid om een plug-in te downloaden die deze cookies definitief uitschakelt. U vindt die via deze link: www.google.com/settings/ads/plugin

U kunt ook de instellingen van uw browser zodanig aanpassen dat de installatie van cookies wordt uitgeschakeld.

Als u zich tegen lokalisering wilt verzetten, dan kan dat via de cookie-instellingen van uw browser. Meer informatie hierover vindt u via de volgende links:

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL 

Ook externe dienstverleners kunnen de browsercookies uitschakelen. Het 'Network Advertising Initiative (NAI)' verschaft een mogelijkheid tot uitschakeling voor uw eigen browser. U vindt hier meer informatie over op de volgende pagina: optout.networkadvertising.org.

Deze website maakt gebruik van conversies bijhouden van 'Google AdWords', een service van Google.

Als u de Google-pagina's bezoekt, slaat Google cookies op. U kunt die opslag uitschakelen of ingeschakeld houden. Als de cookie ingeschakeld blijft en u bepaalde websites bezoekt, dan kunnen Google en ista nagaan dat u op een advertentie van ista hebt geklikt die u naar een ista-pagina heeft geleid.

De verzamelde gegevens worden door Google gebruikt om statistieken op te stellen voor haar AdWords-klanten. Die statistieken bevatten informatie over het aantal bezoekers dat op advertenties heeft geklikt en naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies werd geleid.

U vindt het privacybeleid van Google op het volgende adres: https://www.google.be/policies/privacy/

U kunt deze functie uitschakelen door op onderstaande knop te klikken:

Google Address Autocomplete en Google Maps

Schakel Google Maps en Google Address Autocomplete uit voor deze website

2. Rechten van de betrokkenen

In overeenstemming met de GDPR, neemt ista gepaste maatregelen om alle informatie en communicatie over de verwerking eenvoudig toegankelijk te maken voor de betrokkenen op een nauwkeurige, transparante en begrijpelijke manier en in klare en duidelijke taal. Die informatie moet zo nodig schriftelijk of op om het even welke wijze worden doorgegeven, in het bijzonder via elektronische weg.

Voor persoonsgegevens die ista automatisch verwerkt, verschaft ze u de volgende informatie, overeenkomstig art. 13 van de GDPR:

Dhr. François Dequenne, ista, Marie Curiesquare 50, 1070 Brussel, is de verantwoordelijke voor ista.

Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de rechtsgrond voor de verwerking zijn de volgende: Optimalisering van de klantentevredenheid en van de website, GDPR art. 6, lid 1, f

Het gerechtvaardigde belang van deze procedure berust overwegend op de gepseudonimiseerde verwerking die noodzakelijk is voor de optimalisering van de website.

Verwijdering van gegevens en opslagtermijn

De persoonsgegevens van de betrokkenen worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van die opslag ophoudt te bestaan. Anderzijds mogen de gegevens worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever dat voorziet in de wetten en reglementering van de EU of in andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden eveneens geblokkeerd of verwijderd na afloop van de door bovenvermelde normen voorgeschreven opslagperiode, tenzij het afsluiten of uitvoeren van een contract een langere gegevensopslag vereist.

 

Functie Commentaren

U hebt de mogelijkheid om commentaren achter te laten onder de artikelen van het magazine INSIDEista (https://inside.ista.com/nl).

Door gebruik te maken van de commentaarfunctie, geeft u ons de toelating om de door u verschafte informatie, zoals uw e-mailadres, uw weergegeven naam en de commentaren, op te slagen zolang als het artikel gepubliceerd wordt of totdat u ons vraagt om uw commentaar te verwijderen. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te brengen als uw commentaar verwijderd moet worden of niet gepubliceerd kan worden omdat de inhoud onwettig is. De enige gegevens die gepubliceerd worden zijn de weergegeven naam, het commentaar en datum en uur van de publicatie ervan. Wij behouden ons het recht voor om commentaren met illegale, ongepaste of beledigende uitspraken te verwijderen. U kunt onze redactieploeg ook zelf wijzen op illegale commentaren. Gebruik daarvoor de knop 'melden' onder het commentaar. Wilt u dat uw eigen commentaar verwijderd wordt, stuur dan een e-mail naar: inside@ista.com.

 

Newsletter

ista biedt u op haar website de mogelijkheid om u te abonneren op een newsletter. Met deze newsletter krijgt u op regelmatige tijdstippen informatie over onderwerpen en aanbiedingen van ista. Om deze newsletter te kunnen ontvangen, hebt u een geldig e-mailadres nodig. De juistheid en volledigheid van het door u opgegeven adres worden door ista gecontroleerd. Uw verbindingsgegevens, uw officiële IP-adres en datum en uur worden opgeslagen uit veiligheidsoverwegingen om te vermijden dat uw e-mailadres te kwader trouw gebruikt zou worden door niet-gemachtigde derden. ista slaat geen andere gegevens op. De verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor de verzending van de newsletter. ista verbindt zich ertoe om de ingezamelde gegevens niet door te geven aan derden. U hebt het recht om op elk moment en zonder opgave van reden de newsletter op te zeggen en om informatie op te vragen op de website van ista. De details daarover zijn terug te vinden in elke newsletter.

3. Gebruik en ongeoorloofde verstrekking van persoonsgegevens en bestemming

Bezoekers van de ista-website worden er steeds over ingelicht als hun gegevens worden doorgegeven aan derden. U kunt beslissen om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden te aanvaarden of te weigeren.

3.1 Social media/Social bookmarking

De 'sociale bladwijzers' van LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en YouTube zijn geïntegreerd in de website van ista. Sociale bladwijzers zijn internetbladwijzers die de gebruikers van die diensten in staat stellen om links en nieuwe berichten te vinden. Ze staan alleen in de vorm van een link naar de overeenkomstige services op de website vermeld. Nadat u op het geïntegreerde icoon hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betrokken dienstverlener. Het is pas vanaf dat moment dat de gegevens van de gebruiker naar die dienstverlener worden verzonden. Voor meer informatie over het beheer van uw persoonsgegevens wanneer u van die websites gebruikmaakt, verwijzen we u naar het gegevensbeschermingsbeleid van de betrokken dienstverleners.

Belangrijke opmerking: Deze informatie over gegevensbescherming geldt alleen voor het dienstenaanbod van ista op internet. Op de website van ista staan links naar andere websites. U moet weten dat ista niet verantwoordelijk is voor gegevensbescherming of voor de inhoud van die andere webservices. We bevelen al onze webbezoekers aan om de bepalingen over gegevensbescherming van de andere webservices te raadplegen zodra ze de website van ista verlaten.

4. Wijzigingen in deze informatie over gegevensbescherming

ista behoudt zich het recht voor om deze publicatie op elk moment te wijzigen overeenkomstig de bepalingen die gelden voor gegevensbescherming. Deze actuele versie is die van mei 2018.

Voor vragen over de verwerking of de veiligheid van uw persoonlijke gegevens kunt u terecht op het volgende adres: ista, 30 avenue Carnot, 91300 Massy of contact@ista.fr

ista, Marie Curiesquare 50, 1070 Brussel of contact@ista.be

 

[Translate to Dutch:] This website uses etracker technology (www.etracker.com) to collect data on visitor behaviour. The data is collected anonymously for use in marketing and website optimisation. All visitor data is saved using an anonymous user ID and can be used to aggregate a usage profile. Cookies may be used for this purpose. Cookies are small text files that are stored in the visitor’s local browser cache. It is possible to use these cookies to recognise a visitor’s browser. The data collected by the etracker technology will not be used to determine the personal identity of a website visitor, and will not be compiled with personal data relating to the person referred to by the pseudonym, unless agreed to separately by the person concerned. The collection and storage of data may be revoked at any time with respect to future services. Privacy