ista helpt mensen energie te besparen op een eenvoudige en handige manier en een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming. Onze slimme producten en diensten zorgen voor een transparant verbruik en maken het voor onze klanten en hun huurders gemakkelijk om duurzame stappen te zetten.

Ons doel

De overgrote meerderheid van de mensen wil de klimaatverandering stoppen en onze planeet beschermen. Maar welke bijdrage kunnen wij als bedrijf leveren? Duurzame actie eenvoudiger en effectiever maken is onderdeel van de fundamentele filosofie en de core business van ista. Met slimme apparaten, software, apps en diensten helpen we mensen hun bijdrage te leveren aan klimaatbescherming. Onze Purpose Statement is daarom: "Switch to Smart  – Data voor een duurzame planeet. Met ista." Bij ista zetten we heel veel data van onze meetsystemen om in eenvoudig bruikbare informatie. We maken energieverbruik zichtbaar en daarmee het besparingspotentieel tastbaar. We geven feedback over consumptiegedrag en concrete tips over hoe je middelen verantwoord kunt inzetten. Zo maken we de complexe uitdaging van klimaatbescherming helder en begrijpelijk en de overstap naar duurzaamheid sneller en makkelijker voor onze klanten.

 

Actiegebieden

Duurzaamheid in vijf dimensies

We willen mensen ondersteunen bij hun inspanningen om energie te besparen en hen helpen een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming. Wij geven zelf het goede voorbeeld. We zijn bezig op vijf actiegebieden:

Milieu

We zijn voorstander van energie-besparende acties – op al onze locaties en op al onze afdelingen.

Markt

In onze markten bieden we innovatieve producten en diensten die het energieverbruik transparant maken. Dat maakt het voor onze klanten gemakkelijk om energie en water te besparen en het klimaat te beschermen.

Medewerkers

We bieden onze medewerkers een aantrekkelijkeattraktive werkomgeving aan en een motiverende bedrijfscultuur, zodat we samen ons volledige potentieel voor klimaatbescherming kunnen benutten.

Partners

We werken nauw samen met onze partners om onze gehele waardeketen duurzaam te maken en onze producten en diensten continu te verbeteren.

Samenleving

We zijn betrokken en wensen het beste voor de samenleving, delen onze kennis over energiebeheer en klimaatbescherming en bevorderen het bewustzijn van duurzaamheid.

 

Hagen Lessing 

CEO ista Groep

We willen een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatbescherming, zodat toekomstige generaties een gezonde, mooie planeet kunnen bewonen. Daarom hebben we ambitieuze klimaatdoelen gesteld. We streven ernaar om onze CO2-uitstoot in 2030 tot netto nul te beperken. Vanaf 2022 zetten we de eerste extra stappen. Het is vermeldenswaard dat de eigen activiteiten van ista sinds juni 2021 CO2-neutraal zijn. Maar we willen nog meer doen, ook in de woningen en bedrijfspanden die we bedienen. Daarom schakelen we over op digitale diensten en het uitlezen van meterstanden via radio.

Doelen

Heldere doelen voor meer duurzaamheid

In onze duurzaamheidsstrategie hebben we onszelf een duidelijk doel gesteld voor elk actiegebied. Om deze doelen te bereiken meten we regelmatig onze voortgang en communiceren deze in ons jaarlijkse voortgangsverslag.

  • Milieu: We zullen in 2030 CO2 vrij zijn (netto nul) – door op een energiebesparende manier te handelen op alle gebieden binnen ons bedrijf (scope 1–2 en geselecteerde scope 3 categorieën)1.
  • Milieu: We zullen in 2030 CO2 vrij zijn (netto nul) – door op een energiebesparende manier te handelen op alle gebieden van ons bedrijf
  • Medewerkers: We willen de algemene voorwaarden voor medewerkersbetrokkenheid verder verbeteren en zo onze betrokkenheidsscore in de periode tot en met 2030 op het zeer hoge niveau van 80 houden.2
  • Partners: Eind 2021 willen we de CO2 uitstoot van onze supply chain berekenen en een ambitieus doel stellen voor CO2 vrije producten.
  • Maatschappij: We creëren kansen voor onze medewerkers om minstens 5 uren per jaar te investeren in het bevorderen van klimaatbescherming in de samenleving.

1 De scopes 1-3 hebben betrekking op verschillende soorten klimaatbelastende emissies (broeikasgasemissies): directe broeikasgasemissies, indirecte energiegerelateerde broeikasgasemissies en verdere indirecte broeikasgasemissies.

2 De betrokkenheidsscore wordt bepaald als onderdeel van de ista-brede personeelsenquête. Op een schaal van 0 tot 100 meten we hoe sterk de betrokkenheid van de medewerkers is.

Duurzaamheidsmanagement

Sterkte structuren voor implementatie

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Dat blijkt uit onze structuren. Duurzaamheidsactiviteiten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het topmanagement. De duurzaamheidsdelegatie coördineert onze internationale activiteiten en  komen met ideeën uit hun land. Zo zorgen we ervoor dat onze duurzaamheidsbetrokkenheid een holistische, toekomstgerichte focus heeft. We gebruiken slimme en innovatieve tools, waaronder onze duurzaamheidssoftware voor bedrijven, om ervoor te zorgen dat we onze duurzaamheidsprestaties blijven verbeteren.

Standaarden

Duidelijke principes die onze acties sturen

Om verandering effectief vorm te geven, laten we ons leiden door internationaal erkende externe standaarden.

Respect for human rights and international ethic standards

Contributions to national and international climate and environmental policy

Participation in the United Nations Global Compact

>Contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs)

 

Waarden en leidende principes van de ista-identiteit

We koppelen onze financiering aan vooruitgang op het gebied van duurzaamheid – voor toegevoegde waarde die bijdraagt aan klimaatdoelstellingen

Naast de internationaal erkende normen hebben we interne waarden en leidende principes voor ons handelen gedefinieerd. Vijf elementen vormen de basis: ons doel, onze missie, onze visie, onze leiderschapsprincipes en onze gedeelde waarden. Het is op deze basis dat we onze ista-identiteit opbouwen.

ista heeft zich duidelijk ingezet voor duurzaamheid. Wij lopen voorop op het gebied van energiebeheer en milieubescherming - daarom koppelen wij onze financiering ook aan vooruitgang op dit gebied. In 2020 hebben we een nieuwe ESG-gekoppelde (Environmental, Social and Governance) gesyndiceerde lening afgesloten voor maximaal 1,85 miljard euro. Bij dit soort leningen zijn de variabele rentetarieven ook gekoppeld aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. In ons geval zijn ze gebaseerd op de doelstellingen van onze duurzaamheidsstrategie.  Als we ze bereiken, kunnen we de rente verlagen; aan de andere kant zullen de rentetarieven stijgen als we de doelstellingen missen. De belangrijkste duurzaamheidscijfers worden gecontroleerd door SGS-TÜV Saar GmbH.  De looptijd van de lening is vijf jaar, inclusief een verlengingsoptie van één tot twee jaar.

 

 

 

Duurzaamheidsrapport ista

In ons laatste voortgangsrapport hieronder leest u meer over de maatregelen die we nemen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

2023/24 - 'Clearly making an impact'

ista Progress Report 2023/24

Klimaatbescherming centraal in bedrijfsstrategie

ista werkt al CO2-neutraal en wil in 2030 CO2-vrij (netto nul) zijn.

 

Lees hier meer over de klimaatdoelstellingen van ista.

 

 

*De betrokkenheidsscore wordt bepaald als onderdeel van het ista-brede personeelsonderzoek. Op een schaal van 0 tot 100 meten we hoe sterk de betrokkenheid van de medewerkers is.