Energie-Boekhouding - EPB - Warmtemeters

Marius Renard

Energie-boekhouding / EPB

De VME Marius Renard is gelegen in Anderlecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en telt 450 appartementen die allemaal met eenzelfde verwarmingsketel zijn verbonden voor de verwarming en de productie van huishoudelijk warm water. De verwarmingsketels werden samen met alle technische installaties vervangen in 2016. In de loop van 2018 zal de infrastructuur nog verder worden aangevuld met een warmte-krachtkoppelingseenheid.

Meten is besparen

V. Spruytte - Beheerder van Managimm

Warmtemeters

Dat complex maakt gebruik van de E3-diensten (expertise in energie-efficiëntie) van ista, niet alleen om een wettelijke verplichting1 na te leven, maar ook om mogelijke verbeteringen te vinden, wat bijdroeg tot de grote energiebesparingen in het gebouw (25% minder in vier jaar tijd).

ista bepaalde niet alleen de functionele kenmerken van de gas-, water- en energiemeters maar zorgt ook voor de levering ervan en volgt het verbruik maandelijks op.

Meting warmteverbruik/Energieboekhouding

1. Energieboekhouding voor verwarmingssystemen type 2 van de EPB-reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Thermostatische kranen - Waterzijdige inregeling

Foyer Anderlechtois

Thermostatische kranen

Met vierduizend woningen is de Anderlechtse Haard momenteel de grootste socialehuisvestingsmaatschappij in Brussel. Dag na dag streeft ze ernaar de huur betaalbaar te houden en momenteel is die dan ook bij de laagste in het Gewest. De Anderlechtse Haard wil de huurlasten verlagen met behoud van het comfort voor haar bewoners. Daarom sloot ze in 2015 via een overheidsopdracht het eerste multisite energieprestatiecontract in België met EDF Luminus Solutions voor een periode van twaalf jaar.

In het kader van dat contract vervangt EDF Luminus Solutions vijftien verwarmingsketels en plaatst het zeven warmte-krachtkoppelingseenheden, zonnepanelen en thermostatische kranen.

 

 

 

Waterzijdige inregeling

Dankzij haar kennis van de vestigingen en haar vermogen om verschillende bezoeken aan de bewoonde appartementen te beheren, kon ista zich opwerpen als de ideale partner. Zo installeert ista ruim achtduizend thermostatische kranen, een verplichting in het kader van de EPB-reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien biedt de gekozen oplossing (zelfregelende kraan van Danfoss) het grote voordeel een waterzijdige inregeling van de verwarmingstoestellen te garanderen. Die regeling gebeurt rechtstreeks aan de thermostatische kraan en hangt af van het vermogen van de radiatoren. ista beschikt reeds over die data. Gevolg: de bewoners genieten van meer comfort en besparen energie.

Bij de keuze van een partner bleek het vermogen om de vele bezoeken aan de bewoonde woningen te beheren doorslaggevend.

B. Lahousse - Algemeen directeur van de Anderlechtse Haard

X. De Bueger - Senior Project Manager voor EDF Luminus Solutions

Onze oplossingen :

Thermostatische kranen

Waterzijdige inregeling

Overschakeling van een lokale infrastructuur naar een uitlezing op afstand

W34

Het complex W34 ligt langs de Woluwelaan in Brussel en is een kantoorgebouw van acht verdiepingen dat als één van de eerste werd omgebouwd tot een appartementsgebouw met 68 wooneenheden en een dienstenruimte.

Om te voldoen aan de geldende normen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd het gebouw uitgerust met warmte- en watermeters om het energieverbruik van iedere toekomstige bewoner te berekenen.
Die meters konden echter alleen fysiek worden uitgelezen via de verwarmingsketel, wat elke energiemonitoring bijzonder tijdrovend maakte.

ista werd dus ingeschakeld om de infrastructuur te laten communiceren en om haar diensten aan te bieden met behoud van de oorspronkelijke meters, waardoor de investering voor de mede-eigendom beperkt bleef.

 

Dankzij haar professionele aanpak en technische ervaring kon ista een innoverende oplossing aanreiken in een nieuwbouwproject waar er een probleem was metde kostenverdeling.

C. Vanhuylenbroeck - BVH

Kostenverdeling

Dankzij de proactieve aanpak wordt een forfaitair verbruik uiterst zeldzaam en ontvangen de bewoners een nauwkeurigere afrekening

R. Gendebien - Verantwoordelijke privatief beheer en gebouwbeheerder bij Trevi

 

Premium-dienst: een opvolging ‘in real time’ gedurende het hele jaar!

Dankzij onze infrastructuur voor de uitlezing op afstand communiceren de ista-meters almaar vaker via ons radiosysteem: zij sturen hun gegevens voortdurend door via een dataontvanger met simkaart. De fysieke jaarlijkse meteropneming in de appartementen of gemeenschappelijke delen van het gebouw is dus verleden tijd. Dankzij onze infrastructuur voor de uitlezing op afstand sturen de meters hun gegevens continu door via een uitleeskastje in de gemeenschappelijke delen. Zo verloopt de follow-up door ista veel regelmatiger en proactiever. Als een meter geblokkeerd zit of geen data meer doorstuurt of als een verdeler is gedemonteerd of een lek wordt vermoed, regelt ista een controle ter plaatse en een vervanging. Zo bevat de eindafrekening nagenoeg geen forfaits meer.

Premium-dienst

Kostenverdeling

Au fil de l'eau

Het complex ‘Au fi l de l’eau’ bestaat uit negen gebouwen met in totaal 132 woningen. De luxeappartementen liggen aan de oevers van de Maas en werden tussen 2009 en 2011 gebouwd door Thomas & Piron. Zeven gasketels voorzien alle bewoners van verwarming en huishoudelijk warm water.

De individualisering van de verwarmingskosten en van het waterverbruik is het effi ciëntste middel om de bewoners van hun verbruik bewust te maken. En zo kunnen we hen ook middelen aanreiken om hun verbruik onder controle te houden. Uit tal van studies is gebleken dat de individualisering van de verwarmingskosten een energiebesparing van maar liefst 20% kan opleveren. Bovendien is die aanpak ook rechtvaardiger: iedereen betaalt voor wat hij werkelijk verbruikt.Dankzij de proactieve aanpak wordt een forfaitair verbruik uiterst zeldzaam en ontvangen de bewoners een nauwkeurigere afrekening. De individualisering van de verwarmingskosten maakt deel uit van de Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende de energie-efficiëntie van gebouwen.

Kostenverdeling