Over ons

Wij voegen duurzame waarde toe aan gebouwen voor de bewoners en de beheerders. Hiertoe beheren wij gegevens en processen waarmee we de gebouwen klimaatvriendelijk, veilig en comfortabel maken.

Voordelen voor beheerders en bewoners

Onze producten en diensten maken individueel energieverbruik inzichtelijk voor bewoners, waardoor zij energie en kosten kunnen besparen en minder COuitstoten. Dat maakt het vervolgens gemakkelijker voor beheerders om de energie-efficiëntie te vergroten en daarmee ook de waarde van hun onroerend goed. Beheerders en bewoners dragen dus samen actief een steentje bij aan de bescherming van het klimaat. Gemiddeld kan ieder huishouden 20% besparen op het jaarlijkse energieverbruik. Ieder jaar wordt alleen al in Duitsland de uitstoot van COmet zo’n vier miljoen ton beperkt door onze klanten en hun huurders.

Technologie is de winnaar

Onze producten en diensten zijn digitaal van aard. Onze infrastructuur voor de meetapparatuur maakt soepel beheer van gebouwgegevens mogelijk, omdat het niet langer nodig is om de apparatuur op locatie af te lezen. Dit is prettig voor bewoners en beheerders, er hoeven immers geen afspraken met de meteropnemer te worden gemaakt. Dit versnelt het proces van gegevensbeheer en de verwerking van data.

Een stap vooruit

Wij maken nu onze producten en diensten al geschikt voor het IoT (Internet of Things). In de nabije toekomst zullen miljarden slimme apparaten rechtstreeks met elkaar communiceren. Als stuwende innovatieve kracht in onze sector maken wij daarom onze gebouweninfrastructuur systematisch geschikt voor verbinding met het IoT. Daardoor verkeren we in de positie waarin we oplossingen en casussen samen met onze klanten ontwikkelen voor het intelligente gebouw van de toekomst.

EEN ista

"Wij”, dat zijn de meer dan 5.800 medewerkers van ista in 22 landen. We zijn met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke wens om DE partner voor digitalisering en slimme oplossingen te worden voor gebouwbeheerders en hun bewoners. Wij willen dit pad naar de toekomst bewandelen samen met 450.000 beheerders en 13 miljoen bewoners over de hele wereld, waar onze producten en diensten worden toegepast.

Visie en missie van ista België

Meer informatie

ista uitgedrukt in cijfers

 • 5500
  medewerkers
 • 0
  landen
 • 0 Mio. t CO2
  vermeden emissie in Duitsland
 • 25999999
  verbonden apparaten
 • 59999925
  apparaten
 • 12999950
  bewoners van gebouwen over de hele wereld

"Wij willen DE partner worden voor
digitalisering en slimme oplossingen
in gebouwen."

ista Management

Management

Waarden van ista

Meer informatie