Ons E+W Analyzer webportaal

Ontdek ons webportaal, ontwikkeld voor beheerders, syndici en projectontwikkelaars.

Via het webportaal kan u de afrekeningen, kennis van doorgang, facturen… online raadplegen en downloaden. Alsook de gegevens over het energiebruik van uw gebouw(en).

Toegang tot webportal

Registreren op het webportal

E+W Analyzer

De Webportal laat de syndicus en de beheerders van de mede-eigendom toe om permanent hun afrekeningen, bericht van passage en de facturen met betrekking tot hun gebouwen bij ista terug te vinden.

Energy+Water Analyzer

Het premium aanbod wordt aangevuld met een grafische tool voor verbruiksanalyse, namelijk de Energy+Water Analyzer. Hierdoor kan u beter de energieprestaties van het gebouw opvolgen. Waarschuwingen zullen uw aandacht trekken in geval van grote verschillen van verbruik en/of in geval van lekken of problemen met de mengkranen.

Webportaal FAQ

Hoe toegang krijgen tot het E + W Analyzer Portaal?

Het E + W Analyzer webportaal is toegankelijk via het tabblad E + W Analyzer dat bovenaan elke pagina op deze website wordt weergegeven.

 

Ik ben een klant en wil graag toegang tot het E + W Analyzer-portaal. Wat moet ik doen ?

Indien u nog geen login heeft, klik dan op https://www.ista-webportal.be/ en vervolgens op "Registreren" aan de rechterkant van uw scherm. Vul het registratieformulier naar behoren in. Onze bevoegde dienst analyseert vervolgens uw aanvraag zo spoedig mogelijk. Om veiligheids- en gegevensbeschermingsredenen wordt een mail ter validatie naar u verzonden. Na validatie door u, krijgt u toegang tot het E + W Analyzer-portaal.

 

Voor wie is het E + W Analyzer-portaal bedoeld?

ista heeft een portaal ontwikkeld voor gebouwbeheerders, woningcorporaties en gebouweigenaren. Deze tool biedt uitgebreide informatie over gebouwen en gebouwencomplexen.

Tot welke functies heb ik toegang?

Het E + W Analyzer-portaal maakt volgende mogelijk:

  • Toegang tot verbruiksanalyses van het gebouw en de appartementen.
  • Vergelijken van het verbruik met een gemiddelde referentieverbruiker of met andere appartementen.
  • Verbruiksverschuivingen analyseren.
  • Gewaarschuwd worden bij lekken (bij het abonneren op de Premium-aanbieding)
Via welke platformen/toestellen kan de webportaal geraadpleegd worden?

Het E + W Analyzer-portaal is toegankelijk vanaf elk medium dat met internet is verbonden en dat voldoende groot is (computer, desktop-pc, tablet, enz.).

 

Wat zijn de voordelen voor de gebouwbeheerders?

De gebouwbeheerder kan preventieve maatregelen nemen met de bewoners als hij merkt dat het verbruik afwijkt. Het E + W Analyzer-portaal stelt gebouwbeheerders in staat om bewoners te informeren, zodat ze hun verbruik kunnen reguleren als het de benchmarks overschrijdt.