Energy + Water Analyzer

De Webportal laat de syndicus en de beheerders van de mede-eigendom toe om permanent hun afrekeningen, bericht van passage en de facturen met betrekking tot hun gebouwen bij ista terug te vinden.

Premium

Het premium aanbod wordt aangevuld met een grafische tool voor verbruiksanalyse, namelijk de Energy+Water Analyzer. Hierdoor kan u beter de energieprestaties van het gebouw opvolgen. Waarschuwingen zullen uw aandacht trekken in geval van grote verschillen van verbruik en/of in geval van lekken of problemen met de mengkranen.

Functionaliteiten Webportal

Het E + W Analyzer-portaal maakt volgende mogelijk:

1. Snelle en eenvoudige ingave van de kosten.

2. Visuele en gedetailleerde weergave van de verbruiken

 • Toegang tot verbruiksanalyses van het gebouw en de appartementen.
 • Vergelijken van het verbruik met een gemiddelde referentieverbruiker of met andere appartementen.
 • Verbruiksverschuivingen analyseren.
 • Gewaarschuwd worden bij lekken (bij het abonneren op de Premium-aanbieding)

3. Downloaden van volgende documenten:

 • De persoonlijke en de globale afrekening
 • De meteropnames en de jaarlijkse verbruiken in Excel-formaat
 • Facturen
 • Overzicht van geplande interventies.

Webportaal FAQ

Hoe toegang krijgen tot het E + W Analyzer Portaal?

Het E + W Analyzer webportaal is toegankelijk via het tabblad E + W Analyzer dat bovenaan elke pagina op deze website wordt weergegeven.

 

Ik ben een klant en wil graag toegang tot het E + W Analyzer-portaal. Wat moet ik doen ?

Indien u nog geen login heeft, klik dan op https://www.ista-webportal.be/ en vervolgens op "Registreren" aan de rechterkant van uw scherm. Vul het registratieformulier naar behoren in. Onze bevoegde dienst analyseert vervolgens uw aanvraag zo spoedig mogelijk. Om veiligheids- en gegevensbeschermingsredenen wordt een mail ter validatie naar u verzonden. Na validatie door u, krijgt u toegang tot het E + W Analyzer-portaal.

 

Voor wie is het E + W Analyzer-portaal bedoeld?

Ista heeft een portaal ontwikkeld voor gebouwbeheerders, woningcorporaties en gebouweigenaren. Deze tool biedt uitgebreide informatie over gebouwen en gebouwencomplexen.

Tot welke functies heb ik toegang?

Het E + W Analyzer-portaal maakt volgende mogelijk:

1. Snelle en eenvoudige ingave van de kosten.

2. Visuele en gedetailleerde weergave van de verbruiken

 • Toegang tot verbruiksanalyses van het gebouw en de appartementen.
 • Vergelijken van het verbruik met een gemiddelde referentieverbruiker of met andere appartementen.
 • Verbruiksverschuivingen analyseren.
 • Gewaarschuwd worden bij lekken (bij het abonneren op de Premium-aanbieding)

3. Downloaden van volgende documenten:

 • De persoonlijke en de globale afrekening
 • De meteropnames en de jaarlijkse verbruiken in Excel-formaat
 • Facturen
 • Overzicht van geplande interventies.

 

Via welke platformen/toestellen kan de webportaal geraadpleegd worden?

Het E + W Analyzer-portaal is toegankelijk vanaf elk medium dat met internet is verbonden en dat voldoende groot is (computer, desktop-pc, tablet, enz.).

 

Wat zijn de voordelen voor de gebouwbeheerders?

De gebouwbeheerder kan preventieve maatregelen nemen met de bewoners als hij merkt dat het verbruik afwijkt. Het E + W Analyzer-portaal stelt gebouwbeheerders in staat om bewoners te informeren, zodat ze hun verbruik kunnen reguleren als het de benchmarks overschrijdt.