Hoe werkt de uitlezing op afstand?

De opname van de meterstanden gebeurt op afstand.

 1. De meters zijn uitgerust met een radio module.
 2. Een memonic®doos, geïnstalleerd in de gemeenschappelijke delen, leest alle meterstanden uit. 
 3. De memonic®doos stuurt de meterstanden door naar het kantoor van ista België.
 4. U hebt toegang tot uw actueel energieverbruik via de beveiligde webportaal van ista  

  Webportal ista


→ 85% van de WATER en VERWARMING meters van ista gebeurt via uitlezing op afstand. 

Simpel, betrouwbaar en toekomstgericht

Om het comfort van klanten te vergroten, stelt ista u de uitlezing op afstand voor. . Het systeem van radio opname symphonic® van ista wordt gebruikt voor de draadloze overdracht van gegevens en registreert alle soorten informatie met betrekking tot de meting van verbruikgegevens van woongelegenheden. Dankzij dit systeem is het dan ook niet meer nodig om toegang te hebben tot de woningen om het water- en energieverbruik op te meten

Zeer hoge uitleessnelheid

De uitlezing op afstand van ista maakt gebruik van bidirectionele radiotechnologie. Dankzij deze technologie wordt het signaal systematisch doorgestuurd naar de memonic®-dataontvanger, waardoor een zeer hoge uitleessnelheid kan worden gegarandeerd.

Met de uitlezing op afstand worden de meterstanden automatisch doorgestuurd naar de kantoren van ista, waardoor de termijn tussen de meteropname en de beschikbaarheid van de afrekening aanzienlijk korter wordt. Bovendien kan ista voortaan bij een verhuizing of bij betwistingen op elk moment, op verzoek, de meterstand op een bepaalde datum terugvinden. 

De uitlezing op afstand biedt vooral de mogelijkheid om het gebouw nagenoeg in real time op te volgen, een analyse en een diagnose van het verbruik uit te voeren en alarm te slaan bij abnormale situaties [zoals de demontage van een verdeler, een fluctuerend waterverbruik (problemen met mengkranen) of zelfs lekken (naargelang het type meter)].

Met de uitlezing op afstand voldoet het gebouw bovendien nu al aan de Europese norm 2012/27/EU alsook aan de toegevoegde Europese norm 2018/2002 (EED 2.0). Volgens die norm moeten de bewoners regelma-tig, minstens om de drie maanden, worden geïnformeerd over hun verbruik.

 

 

De Voordelen +

 • Onze aanwezigheid in uw woning of in het gebouw is niet meer noodzakelijk.
 • Met 100% meteropneming, is een forfait niet van toepassing.
 • Betrouwbaarheid van de meterstanden.
 • U beheert uw verbruik met het webportaal en bespaart gemiddeld 20%
 • Lekken zijn detecteerbaar.
 • Met een opname elke 24u, identificeren we de defecte apparaten en kunnen onze technici onmiddellijk ingrijpen. 

Zijn de gegevens beschermd?

De verzamelde persoonlijke informatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door geautoriseerde ista-personen.

Ze worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de bepalingen van de wet inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978.

Meer informatie over de radiogolven

De radiogolven die uitgezonden worden door de ista-meters zijn 10.000 keer minder dan die van een mobiele telefoon en 1.000 keer minder dan die van wifi. Deze golven zijn gelijk aan die van een garage die met een afstandsbediening geopend kan worden.

De golven zijn alleen gevaarlijk als aan deze 2 parameters wordt voldaan :

 • Een grote signaalsterkte (wat in ons geval niet zo is).
 • Een kleine afstand tot bij het hoofd (wat in ons geval ook niet zo is).

Ter vergelijking : ons radiosysteem Symphonic® 3 produceert in 10 jaar evenveel energie als een GSM in 53 seconden.

Onze radio-modules

Communicatie gateway

De communicatie gateway is het hart van ans radio symphonic systeem en garandeert de interface tussen de radio gestuurde meters en het draadloos radio systeem (GSM/GPRS).

Radio module voor de gas- en watermeter

De radio module pulsonic 3 radio net is uitgerust met een zender die het mogelijk maakt de gasmeters met een pulsuitgang te integreren in ons radio systeem. De pulsonic 3 radio net module is eenvoudig weg verbonden met het meettoestel via de contactuitgang. Hij neemt de opgenomen index op en zorgt voor hun radio-uitzending. Het kan om een conventionele meter gaan, aangeboden door ista, of een andere gas of water meter.

Uw voordelen :

 • pulsonic 3 radio net net neemt 14 maandwaarden op, waardoor een maandelijkse opname van niet elektronische meters mogelijk is.
 • Met de pulsonic 3 radio net krijgt u volledige transparantie in de verbruiksgegevens  van al uw energiestromen.
Radio module voor warmtemeters

De radio module optosonic 3 radio net maakt de integratie van de ista warmtemeter sensonic II en ultego III in het radiosysteem mogelijk. De optosonic 3 radio net wordt eenvoudig aan de optische interface bevestigd, slaat de gegevens op zendt de data over. Zo kunnen ook de reeds geïnstalleerde warmtemeters eenvoudig in het radiosysteem opgenomen worden.
 

Uw voordelen :

 • De module optosonic 3 radio net laat op een eenvoudige en snelle wijze de integratie toe van de niet radio gestuurde ista warmtemeters sensonic 11 en Ultego IlI. Wij zetten dus conventionele meters om in slimme meters.
 • Het modulaire ontwerp van de optosonic 3 radio net module laat de installatie van de warmtemeter op de best mogelijk locatie toe.
Repeater

De repeater fungeert als radio steunzender in het symphonic sensor net radio netwerk. Hij wordt geïntegreerd in het radio netwerk en geeft het signaal van de andere eindapparaten door. Dus, de integratie van meters die in het verleden niet werden bereikt, wordt nu wel mogelijk.