Kostenverdeling

  • Uittreksel artikel 9 :

In appartementengebouwen en multifunctionele gebouwen met een centrale verwarmings-/koelingsbron of met levering vanuit een stadsverwarmingsnet of een centrale bron die verschillende gebouwen bedient, worden uiterlijk op 31 december 2016 ook individuele verbruiksmeters geïnstalleerd om het warmte- of koelingsverbruik of warmwaterverbruik voor iedere eenheid te meten. Als het gebruik van individuele verwarmingsmeters technisch niet haalbaar of niet kostenefficiënt is, worden individuele warmtekostenverdelers gebruikt om het warmteverbruik van elke radiator te meten.

  • Uittreksel bijlage VII :

Om eindafnemers in staat te stellen hun eigen energieverbruik te regelen, moet er ten minste eenmaal per jaar op basis van het werkelijke verbruik worden gefactureerd, en moet de factureringsinformatie ten minste om het kwartaal beschikbaar worden gesteld.

Vlaanderen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzing van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Individuele warmtemeting verplicht.

Vlaamse wetgeving

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen.

Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Bijlage VIII. Deel V. Artikel 1.5.6 Metingen van het verbruik van EPB-eenheden.
    Elke EPB-eenheid die door een gecentraliseerde productie-installatie of warmtenetwerk van sanitair warm water of verwarmingswater voorzien wordt, wordt uitgerust met de nodige systemen om het verbruik van beide te kunnen meten.
Waals Gewest

Besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016.
Artikel 1.6.2 Eisen voor de meting van het energieverbruik.

Waalse regelgeving

Energiebesparingen

Uit recente studies blijkt dat frequentere informatie (minstens driemaandelijks) 15% extra energiebesparingen kan opleveren.

 

 

Om de energiefactuur in appartementsgebouwen fors te drukken, moet tegelijk worden ingewerkt op de gebouwmantel (isolatie, dubbele beglazing), op de verwarmingssystemen en de regeling ervan en op het gedrag van de bewoners.

Uit de ervaring van de laatste veertig jaar in Duitsland, Nederland, Denemarken en België is gebleken dat een facturering van de warmtekosten op basis van het individuele gebruik voor een bewustmaking van de bewoners zorgt en een energiebesparing van gemiddeld 20% mogelijk maakt in vergelijking met een facturering op basis van quotiteiten. Daarom heeft de Europese Commissie de kostenverdeling in de Richtlijn Energie-efficiëntie van 2012 opgenomen.

Vanaf 2022 maakt de richtlijn maandelijkse informatie en facturering verplicht daar waar op afstand uitleesbare meters of verdelers zijn geïnstalleerd.