Naleven van onze waarden

Met dynamische markten die voortdurend veranderingen ondergaan, staan we dagelijks voor nieuwe uitdagingen en kansen. In dat licht moeten wij ons zowel structureel als cultureel blijven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onze Shared Values altijd een weerspiegeling zijn van de marktomstandigheden en van onze strategische doelen. 

Onderstaande 5 Shared Values zijn voor ista van groot belang.

Onze vijf Shared Values

ZELFSTURING STIMULEREN

MIJN commitment.

Ik neem actief verantwoordelijkheid, vervul mijn taken zelfstandig en omarm mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen. Ik voel mij zelfverzekerd en competent.

ONS succes.

Wij dragen in het kader van de desbetreffende taak verantwoordelijkheid over aan alle niveaus. Daarmee geven wij blijk van vertrouwen in onze medewerkers en hun capaciteiten.

AFSPRAKEN NAKOMEN

MIJN commitment.

Ik ben verantwoordelijk voor mijn doelstellingen en streef de realisatie hiervan proactief en met toewijding na. De bereikte prestaties motiveren mij.

ONS succes.

Wij komen na wat wij beloven en streven consequent onze doelen na. Wij gaan uitdagingen aan om het succes van ons bedrijf te waarborgen.

RELATIES OPBOUWEN

MIJN commitment.

Ik houd rekening met de belangen van mijn klanten en collega's bij het aangaan van waardevolle relaties. Ik geniet van de coöperatieve en positieve sfeer die ik creëer.

ONS succes.

Wij bouwen duurzame en langdurige relaties op met onze interne en externe klanten en belanghebbenden. Wij streven naar wederzijdse voordelen.

VERTROUWEN SCHEPPEN

MIJN commitment.

Ik schep een gemeenschappelijke cultuur van vertrouwen doordat ik respectvol en open ben en anderen waardeer. De werkomgeving inspireert mij.

ONS succes.

Wij communiceren open en eerlijk. Goede ideeën en prestates erkennen wij, met kritiek gaan wij constructief en respectvol om.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

MIJN commitment.

Ik houd rekening met de consequenties van mijn beslissingen en handel weloverwogen. Daardoor lever ik een belangrijke bijdrage, waar ik trots op ben. 

ONS succes.

Wij stemmen economische, ecologische en maatschappelijke belangen op elkaar af. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de middelen van onze medewerkers.