1. Uw afrekening bij ista

Bij ista worden de verwarmingskosten berekend door de opgenomen indexen te vermenigvuldigen met de wattage of sterkte van de radiatoren (informatie van de fabrikant). Ista beschikt over de gegevens van enkele tienduizenden apparaten en baseert zich op het type en de exacte afmetingen van uw radiatoren, in plaats van te vertrouwen op waarden die vooraf zijn geprogrammeerd in de warmtekostverdelers. Transparantie gegarandeerd.

De afrekening van ista is uitermate eenvoudig te begrijpen. Een informatiebrochure is verkrijgbaar door te klikken op de foto hiernaast.

2. Submetering...

... een intelligent registratiesysteem

Submetering is de unieke manier om energieverbruik en CO2 uitstoot in gebouwen te beperken.
Daar waar de energiebedrijven het totale verbruik van een gebouw in rekening brengen, berekent ista, als energiedienstverlener, met behulp van geavanceerde meetapparatuur, hoe deze kosten moeten worden verdeeld binnen het gebouw. Daarmee zorgen wij ervoor dat iedere eindgebruiker alleen betaalt voor wat hij daadwerkelijk verbruikt.

Met een lage in investering kunt u volledige transparantie bieden van het individuele energieverbruik aan uw huurders of appartementseigenaren. Deze transparantie maakt het mogelijk voor uw eindgebruikers om energie te besparen - simpelweg door hun eigen verbruiksgedrag te veranderen en zonder verdere technische uitrusting. De Europese Commissie ziet besparingspotentieel (tussen 15 en 30%) van de energiekosten en de CO2-uitstoot. Hierdoor is submetering de meest efficiënte maatregel om energie te besparen in gebouwen.

Activatie van YouTube

Activeer Youtube-integratie om de video te bekijken

Het privacybeleid van Youtube is van toepassing.

Activatie Youtube

Energie- en waterbeheer

De individualisering van de warmtekosten en het waterverbruik vormt het efficiëntste middel om de bewoners bewust te maken van hun verbruik en van de manieren om hun verbruik onder controle te houden. Tal van recente studies hebben aangetoond dat door de individualisering van de warmtekosten niet alleen tot 20% energie kan worden bespaard, maar ook de kosten nauwkeurig kunnen worden verdeeld tussen de bewoners op basis van het werkelijke verbruik. De individualisering van de warmtekosten maakt deel uit van de Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende de energie-efficiëntie van gebouwen.

... voor een juiste verdeling van de kosten : vormt de bron van gelijkheid en energiebesparing

De energiebesparingen via de verdeling van de kosten

Uit recente studies blijkt dat frequentere informatie (minstens driemaandelijks) 15% extra energiebesparingen kan opleveren.

 

Om de energiefactuur in appartementsgebouwen fors te drukken, moet tegelijk worden ingewerkt op de gebouwmantel (isolatie, dubbele beglazing), op de verwarmingssystemen en de regeling ervan en op het gedrag van de bewoners.

 

Uit de vervaring van de laatste veertig jaar in Duitsland, Nederland, Denemarken en België is gebleken dat een facturering van de warmtekosten op basis van het individuele gebruik voor een bewustmaking van de bewoners zorgt en een energiebesparing van gemiddeld 20% mogelijk maakt in vergelijking met een facturering op basis van quotiteiten. Daarom heeft de Europese Commissie de kostenverdeling in de Richtlijn Energie-efficiëntie van 2012 opgenomen.

 

Vanaf 2022 maakt de richtlijn maandelijkse informatie en facturering verplicht daar waar op afstand uitleesbare meters of verdelers zijn geïnstalleerd.

 

... met behulp van onze radiometers + uitlezing op afstand

ista ontwikkelt en produceert een uitgebreid gamma van watermeters (domaqua®, istameter®, modilys®) en warmtemeters (sensonic®, ultego®) die voorzien in de behoeften van alle toepassingen. De elektronische doprimo® 3-verdelers van ista zijn zeer nauwkeurig. Ze zorgen voor de registratie en de weergave van de geringste warmteafgifte van de radiatoren, in overeenstemming met de huidige normen. Door de meteropneming met radiobesturing is toegang tot de appartementen niet langer nodig. Er zijn dus ook geen problemen meer met afwezige bewoners of bijkomende facturen. Met de uitlezing op afstand worden de meterstanden automatisch doorgestuurd naar de kantoren van ista, waardoor de termijn tussen de meteropneming en de beschikbaarheid van de afrekening korter wordt. De meterstanden worden doorgestuurd met behulp van een memonic®-dataontvanger die in de gemeenschappelijke ruimten wordt geplaatst en wordt gevoed door een lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar.

Energiemeters voor verwarming

Watermeters

Radiosysteem