Transparentní spotřeba energií

Více informací

Naše budoucnost s rádiovou technologií

Rozúčtování nákladů na teplo rychle a jednoduše. 

Více informací

Řízení energetických dat

Získávejte pravidelně údaje o spotřebě na základě moderní rádiové technologie.

Více informací

Pravidelné informace o spotřebách vody a tepla

Směrnice EU o energetické efektivitě má zajistit uživatelům bytů informace o spotřebách tepla a vody v kratších časových intervalech. Spotřebitelé tak mohou rychleji reagovat a případně spotřebu včas regulovat.

Našim cílem je zvýšení energetické efektivity budov a úspory tepla.

Legislativa České republiky a Evropské unie stanovuje všem majitelům objektů a bytů do konce roku 2014 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem; konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

 

 

 

ista novinky

Správy:

  • ista Slovakia se stala generálním partnerem konference "Meranie a rozpočítanie tepla 2015". Více informácí na www.sstp.sk.
Bewusst heizen, Kosten sparen | ista

Více informací pro větší úspory

Získejte přehled

Uživatelé bytů, kteří jsou častěji informováni o spotřebách uspoří více, než jejich sousedé. V průměru se jedná o úsporu 9% energie na vytápění. Je to první částečný výsledek pilotního projektu "Pochop teplo, ušetři peníze".

Trinkwasseranalyse ista

Zodpovědnost

Profesionálně a efektivně

Jediná cesta, jak chránit omezené zdroje na co nejdelší dobu je zodpovědný přístup ke spotřebě energií.

Společnost

ista je vedoucím na trhu měření a regulací. Převážně poskytujeme řešení pro lepší energetickou efektivitu budov pro naše zákazníky v oblastech bytovýchj domů a nebytových prostor. Vytváříme transparentnost pro individuální spotřeby vody a energií.

 

Řešení

Řešení společnosti ista pomáhají našim klientům ve vyváženém řízení energií, racionální emisi CO2 i snížení nákladů v bytových domech. 

Informační centrum

V informačním centru se můžete seznámit s údaji o spotřebě, řízení a rozúčtování nákladů na energie. Naleznete tam také prospekty, produktové informace i často kladené otázky.