Pro uživatele a vlastníky budov vytváříme udržitelnou hodnotu. Abychom toho dosáhli, řídíme data a procesy, díky kterým je budova šetrná ke klimatu, bezpečná a pohodlná.

Výhody pro majitele a uživatele budov

Naše produkty a služby, založené na údajích o spotřebě, umožňují transparentnost individuální spotřeby energií a zdrojů. Přispívají tak k úsporám energií, nákladů a CO2. Díky tomu je snazší zvýšit energetickou účinnost budov, a tím i hodnotu nemovitosti. Uživatelé a vlastníci tak aktivně přispívají k ochraně klimatu. Průměrně každá domácnost dokáže ušetřit 20% své roční spotřeby tepla a nákladů.

Technologie vítězí

Náš svět produktů a služeb je založen na digitálním základu. Infrastruktura našich přístrojů umožňuje bezproblémovou správu dat o budovách, tím eliminuje zejména tradiční pochůzkové měření v bytech. Zvyšuje tak pohodlí pro obyvatele, správce a vlastníky, nejsou nutné termíny pro odečty, nemusí se čekat na pracovníky odečtové služby a zkracuje se doba správy dat a procesů.

Tento systém může být také použit i pro jiné aplikace, jako jsou například kouřové alarmy, s dálkovou správou pro vyšší bezpečnost uživatelů.

O krok napřed

Už dnes tvoříme naše portfolio produktů aslužeb tak, aby bylo vhodné pro systémy internetu věcí (IoT). V blízké budoucnosti budou miliardy inteligentních zařízeníkomunikovat přímo mezi sebou. Proto systematicky zaměřujeme naši infrastrukturu budov tak, aby byla schopná požadavky IoT splňovat. A my už teď společně s našimi zákazníky vyvíjíme řešení pro inteligentní budovy zítřka.

JEDNA ista

„My“, to je více než 5 800 zaměstnanců ista ve 22 zemích. Všichni jsme spojeni touhou stát se partnerem digitalizace a inteligentních řešení pro majitele budov a jejich uživatele. Chceme se vydat touto cestou vstříc budoucnosti společně s 450 000 majiteli a 13 miliony uživatelů na celém světě, v jejichž budovách a bytech se dnes používají naše produkty a služby.

"Chceme se stát partnerem v oblasti

digitalizace a inteligentních řešení v budovách."

 

Management společnosti ista
 

Management

Jana Machková

ředitelka a jednatelka

Jana Machková je součástí společnosti ista už od roku 1994. Do roku 2012, kdy byla jmenovaná ředitelkou a jednatelkou společnosti ista Česká republika, získala zkušenosti v mnohých oblastech. V roku 2015 byla jmenovaná také ředitelkou a jednatelkou sesterské společnosti ista Slovakia.

E: jana.machkova@ista.cz

Juraj Lazový

FINANČNÍ A KONTROLINGOVÝ ŘEDITEL PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

Juraj Lazový působí ve spoločnosti ista Slovakia na pozici ředitele finančního oddělení a kontrolingu od roku 2013. V roce 2015 se stal zároveň i ředitelem pro spoločnosť ista Česká republika. Před istou získal bohaté zkušenosti ve významné auditorské společnosti.

E: juraj.lazovy@ista.sk

Stanislav Hrabala

IT manažer

Stanislav Hrabala působil ve společnosti ista od roku 2011 jako technik a IT podpora. V roce 2018 byl jmenovaný do funkcie IT manažera pro Českou i Slovenskou republiku. Věnuje se hlavně novým rádiovým technologiím a IT řešení pro naše klienty.  Svým inovativním přístupem se významně podílí na rozvoji našich služeb v oblasti energetického managementu.

E: stanislav.hrabala@ista.sk

David Samek

Technický manažer

David Samek nastoupil do společnosti ista v roce 2017 jako technický manažer pro Českou republiku a Slovensko. Má bohaté zkušenosti v oblasti měření a regulace, VZT, vytápění a klimatizace. I díky jeho inovativním myšlenkám rozšiřuje ista úspěšně portfolio svých služeb v oblasti energetického managementu. Významně se podílí na rozvoji nových energetických služeb a zavádění nových technologií společnosti ista na český i slovenský trh.

E: david.samek@ista.cz

 

Jaroslav Plšek

obchodní ředitel

Jaroslav Plšek se stal obchodním ředitelem ista Česká republika v roce 2019. Během své kariéry získal všestranné zkušenosti v oblasti prodeje, obchodních strategií a péče o zákazníky. V istě vede tým zkušených obchodníků a společně se starají o naše zákazníky po celé republice.

E-mail: jaroslav.plsek@ista.cz

Jarmila Trčková

Vedoucí rozúčtovacího oddělení

Jarmila Trčková nastoupila do rozúčtovacího oddělení ista Česká republika v roce 2002. Posléze se ujala vedení oddělení, které v současné době zahrnuje 35 osob v Praze i na pobočkách.

E-mail: jarmila.trckova@ista.cz

Fakta a čísla

 • 5500
  Zaměstnanci
 • 0
  Země
 • 0 Mio. t CO2
  v Německu se zabránilo emisím CO2 v milionech tun
 • 25999999
  Připojená zařízení
 • 59999925
  Zařízení
 • 12999950
  byty

Žijeme našimi hodnotami

Hodnoty představují podstatný základ společnosti. Vyjadřují kulturu, ducha a způsob, jak společnost vede svoji činnost – vůči zákazníkům, akcionářům ale také vůči zaměstnancům. Čím více je společnost oddána svým hodnotám, tím lépe bude fungovat.

Z toho důvodu se naše Sdílené hodnoty zaměřují na samotnou podstatu naší společnosti.

Nejenomže reprezentují charakter a identitu společnosti ista, ale poskytují návod jak ista koná a myslí s ohledem na specifická očekávání a potřeby našich zákazníků, akcionářů a zaměstnanců.

Našich pět sdílených hodnot:
PODPORA PRAVOMOCÍ

Můj závazek

Aktivně vyhledávám zodpovědnost, samostatně řeším úkoly a vítám příležitosti k rozvoji. Cítím se být podporován a kvalifikován.

Náš úspěch

Delegujeme zodpovědnost na všech úrovních a v rámci stanoveného úkolu. Takto prokazujeme důvěru vloženou v naše zaměstnance a jejich schopnosti.

PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST

Můj závazek

Zvažuji důsledky svých rozhodnutí a konám s rozvahou. Jsem hrdý, protože mne můj příspěvek k chodu společnosti inspiruje.

Náš úspěch

Jsme si vědomi potřeb ekonomiky, životního prostředí a společnosti. Zároveň dbáme o naše lidské zdroje.

BUDOVÁNÍ PARTNERSKÉHO VZTAHU

Můj závazek

Beru ohledy na snahy mých kolegů a zákazníků k vybudování hodnotného vztahu. Užívám si atmosféru spolupráce, kterou pomáhám vytvářet.

Náš úspěch

Budujeme udržitelný dlouhodobý vztah s interními i externími zákazníky. Usilujeme o společný benefit.

PODPORA DŮVĚRY

Můj závazek

Svou otevřeností, zdvořilostí a uznáním vůči druhým, vytvářím kulturu důvěry. Takové prostředí mně inspiruje.

Náš úspěch

Komunikujeme otevřeným a upřímným způsobem. Oceňujeme dobré nápady druhých a jejich výkony. Konstruktivně dáváme zpětnou vazbu.

DODRŽOVÁNÍ ZÁVAZKŮ

Můj závazek

Cílů dosahuji proaktivně a s nadšením, je na mně spolehnutí. Jsem motivován svými závazky.

Náš úspěch

Dodržujeme dané sliby a důsledně dosahujeme cílů. Přijímáme výzvy, abychom zajistili úspěch společnosti.