Otisk

ista Česká republika s.r.o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Telefon: +420 296 337 511
Fax: +420 296 337 599
E-Mail: ista@ista.cz

ID datové schránky: fcqczdi

Vedení společnosti:

Jednatelé:
Jana Machková, jednatelka a ředitelka
Benny Mathiesen, jednatel 

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 43988
IČO: 61056758
DIČ: CZ61056758

Společnost ista Česká republika je součástí koncernu ista.

Zodpovědný redaktor: Jana Machková
Veškerý obsah této stránky © ista Česká republika s.r.o. 2021

Prohlášení:

I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek nesou výlučnou odpovědnost jejich provozovatelé.
 

Všeobecné podmínky: 

společnost ista vyvíjí veškeré úsilí, aby tyto stránky obsahovaly správné a úplné informace. Nepřebírá však žádnou odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto webových stránkách. To platí i pro všechna připojení ("links"), na které tento web odkazuje přímo nebo nepřímo. Společnost ista si vyhrazuje právo změnit či doplnit bez předchozího upozornění poskytnuté informace. Zároveň společnost ista neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, které by jinak mohly nastat v důsledku nebo v souvislosti s informacemi uvedenými na těchto webových stránkách.

Veškeré jmenované, případně třetí osobou chráněné značky, zboží či označení v rámci této internetové nabídky neomezeně podléhají ustanovení příslušného právního předpisu na ochranu duševního vlastnictví, chránícího vlastníka práv. Pouze na základě jmenování nelze vyvozovat závěry, že značky, zboží či označení nejsou pod ochranou práv třetí osoby. Autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videozáznamům a textům jsou výlučným vlastnictvím společnosti ista. Jejich rozmnožování či užívání v jiné elektronické či tištěné formě není bez výslovného souhlasu společnosti ista povoleno.

Společnost ista si vyhrazuje právo bez předešlého oznámení provádět změny, odstranit či doplnit poskytované informace nebo jejich uveřejňování dočasně či trvale zastavit, zároveň neručí za přímé či nepřímé škody, včetně ušlého zisku, které vzniknou na základě či ve spojení s informacemi, které jsou poskytovány na těchto webových stránkách, ani pokud tyto vznikly záměrně či hrubou nedbalostí.