Smart systém ista

Sběrnice dat pro dálkový odečet energií od firmy ista boduje na veletrhu Infotherma 2023

Smart systém ista spravuje a řídí inteligentní sběrnice dat, která komunikuje se zařízeními v systému, sbírá a přenáší data z měřičů tepla , poměrových rozdělovačů tepla , vodoměrů , případně i elektroměrů a plynoměrů na server prostřednictvím rádiové sítě mobilního operátora. Následně se data elektronicky importují do systému rozpočítávání nákladů energetických monitorování nebo správcovských programů. Sběrnice dat je umístěna ve společných prostorách objektu a vyniká velkým rozsahem přijímání signálu, takže není potřeba instalace dalšího přenosového zařízení. Připojuje se na baterii s životností 10 let.

Vaše výhody

 • jedinečná technologie, kdy přístroje komunikují i mezi sebou
 • automatický dálkový odečet sběrnicí dat, splňující požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED)
 • ucelené řešení pro zajištění měření všech energií v bytových domech
 • systém je možné libovolně rozšiřovat o další přístroje ista
 • automatický dohled nad všemi přístroji a jejich funkčností
 • díky spolehlivým odečtům provádíme přesné a přehledné rozúčtování nákladů za teplo a vodu

Nákladově efektivní řešení

Sběrnice se napojuje na baterii s životností 10 let a kromě dlouhé životnosti překvapí i pořizovací cenou. Denní údaje o spotřebiteli a stavu měřičů jsou pro správce i vlastníků bytů / budov přístupné online.

Termíny odečtové služby jsou minulostí

Denní údaje o spotřebiteli přístupné online

S dálkovým odečtem sběrnicí dat budete mít kontrolu nad spotřebou energií a funkčnosti celého systému. Díky online potrálu ista24 můžete denní data jednoduše analyzovat, porovnávat a zpracovávat podle vašich potřeb a efektivně hospodařit s energií. Systém vás včas upozorní i na speciální spotřebu, úniky vody, případně poruchy na měřičích, což pomáhá šetřit energii i náklady.

V České republice sběrnicemi dat odečítáme přes 820 000 přístrojů.

 

Sběrnice dat

 • automaticky odečítá denní spotřebu všech ista přístrojů, splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED)
 • díky jedinečné technologii stačí obvykle 1 sběrnice dat do objektu
 • jednoduchá instalace bez stavebních úprav
 • integrovaná SIM karta odesílání spotřební na cloud
 • šifrovaný přenos dat, konfigurační požadavky GDPR
 • bateriové napájení s životností 10 let

 

Energie pod kontrolou

Majitelé a správci bytových domů mohou prostřednictvím internetového portálu www.ista24.cz snadno sledovat informace o spotřebě tepla a vody, porovnávat s předešlým obdobím a nebo s průměrnými spotřebami v bytovém domě. Navíc jsou varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba či poruchy měřičů.

Rádiový systém - více informací ke stažení

symphonic 3 PDF, 330 KB

Produktový list k rádiovému systému symphonic 3

Sběrnice dat PDF, 2 MB

Produktový list ke sběrnici dat