Technologie dálkového odečtu inteligentními sběrnicemi dat

Termíny odečtové služby jsou minulostí.

Dálkové odečty sběrnicí dat memonic 2.0

Inovativní odečtová technologie integruje koncové měřící přístroje (měřiče tepla, poměrové rozdělovače tepla, vodoměry, případně i plynoměry a elektroměry) do vysoce spolehlivé automatizované sítě pro přenos dat o spotřebě. Jádrem systému je sběrnice dat memonic 2.0, která koncentruje údaje z měřicích přístrojů a přenáší je na centrální server. Systém zabezpečuje elektronické zpracování dat, jejich archivaci a přenos do systému rozúčtování nákladů na energie a dalších softwarových aplikací (např. Energetický monitoring, správcovské programy, ...).

Nákladově efektivní řešení

Na jeden standardní bytový dům postačí jedna, maximálně dvě sběrnice bez nutnosti instalace dalších přídavných zařízení, stavebních úprav a odběru elektřiny. Sběrnice se napojuje na baterii s životností 10 let a kromě dlouhé životnosti překvapí i pořizovací cenou. Denní údaje o spotřebě a stavu měřičů jsou pro správce i vlastníků bytů / budov přístupné online.

Termíny odečtové služby jsou minulostí

Odečty dat probíhají elektronicky a zcela automatizovaně, bez vstupu do budovy, čímž schráníme soukromí jejich uživatelů. Technologie je výjimečná spolehlivostí přenosu dat z koncových přístrojů, která je téměř 100 %. Chyby při odečtech nebo přepisu dat do systému razúčtování jsou minulostí díky elektronické správě dat.

V České republice sběrnicemi dat odečítáme přes 600 000 přístrojů.

 

Energie pod kontrolou

Majitelé a správci bytových domů mohou prostřednictvím internetového portálu www.ista24.cz snadno sledovat informace o spotřebě tepla a vody, porovnávat s předešlým obdobím a nebo s průměrnými spotřebami v bytovém domě. Navíc jsou varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba či poruchy měřičů.

symphonic 3 PDF, 330 KB

Produktový list k rádiovému systému symphonic 3

memonic 3 PDF, 296 KB

Produktový list ke sběnici dat memonic 3