Technologie dálkového odečtu inteligentními sběrnicemi dat

Nesrovnalosti v ročním vyúčtování ve spotřebě energií lze snadno vysvětlit.

Více než jen dálkový odečet

Odečtový systém společnosti ista integruje koncové měřící přístroje (poměrové rozdělovače tepla, vodoměry, měřiče tepla, příp. i plynoměry a elektroměry) do spolehlivé automatizované sítě pro přenos dat. Jádrem systému je sběrnice dat memonic®, která koncentruje veškeré údaje z koncových přístrojů a přenáší je na server. Systém zabezpečuje elektronické zpracování dat a jejich přenos do systému rozúčtovaní i jiných softwarových aplikací.

Na jeden standardní bytový dům postačuje jedna, maximálně dvě sběrnice bez potřeby instalace dalších přídavných zařízení, stavebních úprav a odběru elektřiny, které často navyšují počáteční náklady. Denní údaje o spotřebě a stavu měřičů jsou přístupné online.

Majitelé a správci bytových domů mohou prostřednictvím internetového portálu www.ista24.cz informace o spotřebě snadno sledovat, srovnávat s minulými obdobími nebo s průměrnými spotřebami v obytném domě. Kromě toho jsou také varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba nebo poruchy na měřičích.

 

Systém dálkových odečtů ista již nyní splňuje požadavky EÚ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ o enegetické účinnosti  (EED) z 11. 12. 2018, která má být transponována již v říjnu 2020, navrhuje častější (jednou za čtvrt roku, nebo měsíčně) přístup k informacím o spotřebě anebo vyúčtovaní pro konečné spotřebitele.

 

Vaše výhody:

 

 • automatizovaný odečet bez vstupu do bytů
 • elektronické zpracování dat
 • online přístup k údajům o spotřebě a stavu měřičů
 • upozornění na chyby na měřičích  a nestandardní spotřeby
 • životnost baterie 10 let
 • jednoduchá instalace
 • příznivé pořizovací náklady
 • splňuje požadavky směrnice EED

Naše rádiové moduly pro snadnou integraci vašich přístrojů

Naše rádiové moduly pro snadnou integraci vašich přístrojů

Komunikační jednotka

Komunikační jednotka memonic 3 je jádrem našeho rádiového systému symphonic 3 a tvoří rozhraní mezi rádiovými přístroji a mobilní rádiovou sítí.

Rádiové moduly pro plynoměry, elektroměry a vodoměry

Rádiový modul pulsonic 3 je opatřen vysílačem, který umožňuje integraci konvenčních zařízení s kontaktním výstupem do našeho rádiového systému. pulsonic 3 je jednoduše připojen k měřícímu zařízení s kontaktním výstupem, ukládá naměřené hodnoty a provádí rádiový přenos. 

Vaše výhody

 • pulsonic 3 ukládá hodnoty za posledních 14 měsíců , stejně tak jako hodnoty k posledním 2 dnům odečtů a tak umožňuje měsíční zaznamenávání spotřeb.
 • integrace plynu, elektřiny a domovních vodoměrů do rádiového systému symphonic 3 formuje pevný základ pro získání celkového pohledu na energetickou účinnost objektu.
 • pulsonic 3 také integruje tyto měřiče jednoduchým a nekomplikovaným způsobem, umožňuje tak dokonalou transparentnost údajů o spotřebě.
Rádiový modul pro měřiče tepla

Vybaven vysílačem umožňuje rádiový modul optosonic 3 integraci konvenčních měřičů tepla sensonic II do rádiového systému. optosonic 3 je jednoduše připojen k optickému rozhraní měřiče tepla sensonic II, ukládá naměřené hodnoty a provádí rádiový přenos. Měřiče tepla instalované v minulosti tak mohou být jednoduše integrované do rádiového systému.

 
Vaše výhody:

 • Díky rádiovému modulu optosonic 3 je měřič tepla sensonic II upgradován na nejvyšší úroveň pro pohodlné rozúčtování. 
 • Přístroj je integrován jednoduše do rádiového systému symphonic 3 za pomoci optického rozhraní.
Rádiový modul pro elektroměry

Rádiové moduly pro inteligentní měření (elektroměrů) se používají k integraci do elektroměru EasyMeter BNA 21 Q3B a Hager EH363WA do rádiového systému symphonic sensor net. powersonic 3 odečítá elektroměr na optickém rozhraní (MSB rozhraní) a přenáší data přes nainstalované rádiové rozhraní.

Repeater

Repeater slouží jako most v radiovém systému symphonic sensor net. Je integrován do rádiové sítě a předává rádiový signál jiných koncových zařízení. Tímto mohou být do rádiové sítě integrované přístroje, u kterých to dříve nebylo možné například vzhledem k velkým vzdálenostem koncových přístrojů.

symphonic 3 PDF, 330 KB

Produktový list k rádiovému systému symphonic 3

memonic 3 PDF, 296 KB

Produktový list ke sběnici dat memonic 3