Smart systém ista

Smart systém ista spravuje a řídí inteligentní sběrnice dat, která komunikuje se zařízeními v systému, sbírá a přenáší data z měřičů tepla , poměrových rozdělovačů tepla , vodoměrů , případně i elektroměrů a plynoměrů na server prostřednictvím rádiové sítě mobilního operátora. Následně se data elektronicky importují do systému rozpočítávání nákladů  energetických monitoringů nebo správcovských programů. Sběrnice dat je umístěna ve společných prostorách objektu a vyniká velkým rozsahem přijímání signálu, takže není potřeba instalace dalšího přenosového zařízení. Připojuje se na baterii s životností 10 let.

Nákladově efektivní řešení

Umístění sběrnice v bytovém domě nevyžaduje instalaci dalších přídavných zařízení, stavebních úprav a odběru elektřiny. Sběrnice se napojuje na baterii s životností 10 let a kromě dlouhé životnosti překvapí i pořizovací cenou. Denní údaje o spotřebě a stavu měřičů jsou pro správce i vlastníků bytů / budov přístupné online.

Termíny odečtové služby jsou minulostí

Denní údaje o spotřebě přístupné online

S dálkovým odečtem sběrnicí dat budete mít kontrolu nad spotřebou energií a funkčností celého systému. Prostřednictvím  online potrálu ista24 můžete denní data jednoduše analyzovat, porovnávat a zpracovávat podle vašich potřeb a efektivněji hospodařit s energiemi. Systém vás včas upozorní i na neobvyklé spotřeby, úniky vody , případně poruchy na měřičích, čímž pomáhá šetřit energie i náklady.

V České republice sběrnicemi dat odečítáme přes 720 000 přístrojů.

 

Energie pod kontrolou

Majitelé a správci bytových domů mohou prostřednictvím internetového portálu www.ista24.cz snadno sledovat informace o spotřebě tepla a vody, porovnávat s předešlým obdobím a nebo s průměrnými spotřebami v bytovém domě. Navíc jsou varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba či poruchy měřičů.

symphonic 3 PDF, 330 KB

Produktový list k rádiovému systému symphonic 3

Sběrnice dat PDF, 2 MB

Produktový list ke sběrnici dat