V istě pomáháme lidem jednoduše šetřit energie a tím přispívat k ochraně klimatu.  Díky našim smart produktům a službám mohou naši zákazníci žít udržitelněji. 

Náš záměr

Většina lidí má zájem řešit změny klimatu. Naše společnost není výjimkou. S našimi smart přístoji, technologiemi i službami pomáháme našich klientům žít udržitelněji. Naše heslo Switch to Smart - data pro udržitelnější planetu, vyjadřuje tento záměr jasně. S naší schopností poskytovat denní data o spotřebě mohou mít uživatelé bytů spotřebu energií lépe pod kontrolou a přispět svým chováním k ochraně planety. 

Oblasti působení

Udržitelnost v pěti klíčových oblastech

Pomáháme lidem šetřit energie a chránit životní prostředí.  Naše strategie je rozdělena do pěti oblastí:

Životní prostředí

Šetříme energie - ve všech našich lokalitách a ve všech našich odděleních. 

Trhy

V lokalitách, kde působíme, nabízíme inovativní produkty a služby, díky kterým je spotřeba energií pro naše klienty transparentní. 

Zaměstnanci

Nabízíme našim zaměstnancům atraktivní pracovní podmínky a motivujeme je ke společné ochraně životního prostředí. 

Partneři

Úzce spolupracujeme s našimi partnery na zlepšení procesů, produktů a služeb. Náš společný cíl je eliminovat zátěž životního prostředí.

Společnost

Sdílíme naše znalosti v oblasti energií a ochrany klimatu s laickou I odbornou veřejností a propagujeme ochranu životního prostředí.

 

Hagen Lessing 

CEO ista Group

Chceme dosáhnout uhlíkové negativity do roku 2030. Již v roce 2022 začneme s razantnějšími kroky a budeme pravidelně zveřejňovat výsledky našich aktivit. Je důležité zmínit, že již v červnu 2021 jsme dosáhli uhlíkové neutrality. Společnost ista dosahuje uhlíkové neutrality podporou projektů, které odstraňují stejné množství CO2 emisí, jaké společnost vyprodukuje. Náš cíl je mít pozitivní vliv nejen na bytový sektor, ale i komerční budovy. Přechod na digitální služby a dálkový odečet pomůže šetřit energie díky transparentnosti dat o spotřebě a tím podpořit ochranu naší planety.

Cíle

 Jasné cíle udržitelného rozvoje

Stanovili jsme si jasné a měřitelné cíle v oblasti udržitelnosti.  Výsledky sdílíme pravidelně v našem ročním reportu o udržitelnosti.

  • Životní prostředí : Budeme uhlíkově negativní do rok 2030 . Dosáhneme toho šetřením zdrojů ve všech oblastech našeho působení (kategorie/scole 1–2 a vybrané z kategorie/scope 3)1
  • Trhy: Pomůžeme našim klientům snížit jejich CO 2 emise o 10 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 2015)
  • Zaměstnanci:Chceme zlepšit podmínky pro zaměstnance a udržet vysoké procento spokojenosti – přes 80 do roku 20302
  • Partneři: Do konce roku 2021 chceme spočítat uhlíkové emise u našich dodavatelů a dát si za cíl používání pouze karbonově neutrálních produktů k výrobě
  • Společnost:Vytvoříme příležitosti pro naše zaměstnance, aby mohli věnovat aspoň 5000 hodin v roce propagaci ochrany životního prostředí

1 Scopes 1-3 zahrnuje příme emise, nepřímé emise z energie a další nepřímé emise

2 Skóre spokojenosti je určené na základě dotazníku pro zaměstnance ista, stupnice spokojenosti je od 0-100.

Management udržitelnosti

Silná struktura ve firmě

Udržitelnost je součástí hlavních cílů společnosti ista, tomu odpovídá i naše firemní struktura, kde top management má přímou zodpovědnost za plnění stanovených cílů.  Naši delegáti pro udržitelnost koordinují mezinárodní aktivity a pravidelně spolupracují na různorodých projektech. Jako podpora plnění našich udržitelných cílů používáme smart technologie včetně našeho firemního softwaru. 

Standardy


Naše zásady

Řídíme se mezinárodně uznávanými standardy

> Respektování lidských práv a lidských svobod

> Přispění k národní i mezinárodní ochraně klimatu

Jsme součástí organizace Global Compact pod záštitou OSN

> Naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)

Řídící principy společnosti ista

Naše financování je úzce navázáno na naše udržitelné cíle

ista se jasně závázala k ochraně životního prostředí. Jsme lídři na trhu nejen v našem oboru,ale také v ochraně životního prostředí. Proto jsme navázali naše financování na plnění udržitelných cílů. V roce 2020 jsme získali syndikovaný úvěr ve výši 1.85 bil EUR, který je navázaný na ESG (životní prostředí, sociální sféru a řízení). S tímto typem úvěru jsou spojené variabilní úroky, které jsou navázané na plnění udržitelných cílů.  Pokud cílů dosáhneme, sníží se naše úrokové sazby, v opačném případě se navýší. Hlavní udržitelné cíle jsou auditovány SGS -TÜV Saar GmbH. Úvěr je poskytnut na pět let, s možností prodloužení o jeden až dva roky.

Více o ista aktivitách v oblasti udržitelnosti

V našem každoročním reportu o udržitelnosti se dozvíte více o plnění našich cílů

 

Ochrana klimatu je klíčovým bodem naší firemní strategie

Již v červnu 2021 jsme dosáhli uhlíkové neutrality a do roku 2030 dosáhnemé uhlíkové negativity.

Více o našich  cílích v oblasti udržitelnosti naleznete zde.

* Skóre spokojenosti je určené na základě dotazníku pro zaměstnance ista, stupnice spokojenosti je od 0-100.