Oznamování protiprávního jednání

Pokud se domníváte, že ve společnosti ista Česká republika s.r.o. dochází k protiprávnímu jednání, máte možnost jej oznámit na níže uvedených kontaktech. Tyto kontakty jsou určené pouze pro zaměstnance společnosti ista Česká republika s.r.o. a osoby, které pro ni vykonávají práci nebo obdobnou činnost, a slouží výhradně k oznámení podezření na protiprávní jednání, nejsou určené pro podávání reklamací a stížností.

 

Podezření na protiprávní jednání ve společnosti ista Česká republika s.r.o. můžete oznámit

  1. prostřednictvím interního oznamovacího systému
  1. písemně poštou na adresu Mgr. Kateřina Váňová, Rašínovo nábřeží 383/58, Praha 2, PSČ: 128 00. Obálku je však nutné označit nápisem „pouze k rukám příslušné osoby - NEOTVÍRAT“.
  2. písemně e-mailem na adresu katerina.vanova@riediger-legal.com
  3. ústně na osobní schůzce s příslušnou osobou. Schůzku je možné s příslušnou osobou sjednat telefonicky. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.
  1. prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.oznamovatel.justice.cz)

 

Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

Příslušnou osobou společnosti ista Česká republika s.r.o. byla určena

Mgr. Kateřina Váňová, advokát

kontaktní údaje:

telefon: +420 - 226 531 752

mobil: +420 – 775 789 510

katerina.vanova@riediger-legal.com