Přesné měření tepla díky radiové technologii

V době stoupajících nákladů na energii je nezbytné měřit a kontrolovat spotřeby přesně. Díky nejmodernější technologii společnosti ista je to hračkou, současně jsou však naše přístroje velmi přesné. Například s měřičem tepla sensonic II, nebo našimi ultra přesnými ultrazvukovými měřiči z řady ultego.

Více informací

Stejně jako přístroje pro poměrové měření tepla, i měřiče tepla se používají pro stanovení spotřeby tepla. Na rozdíl od tepla měřeného pro rozdělování nákladů, tyto měří fyzický jmenovitý průtok (množství tepla) z toho důvodu jsou také někdy nazývány průtokoměry. Moderní technologie tohoto typu měření se skládá z vodoměru, dvou snímačů teploty a elektronickým kalkulátorem s LC displejem. Zatímco první čidlo měří teplotu průtoku, druhý teplotní senzor slouží k registraci teploty vratné vody otopného systému budovy. Spotřeba se určí z výsledného rozdílu teplot.

Wärmezähler Sensonic II

Bytový měřič tepla sensonic

Měřiče tepla sensonic II a sensonic II calculator slouží stejně jako rozdělovače topných nákladů ke sledování spotřeby tepla. 

Na rozdíl od rozdělovačů topných nákladů však měří fyzikální tok energie. Nová generace měřičů tepla sensonic II tvoří dvě stavební řady. Kompaktní verze sensonic II integruje počítadlo, objemovou měřící část a teplotní čidlo do jednoho přístroje. Modulární verze se skládá z počítadla sensonic II calculator, objemové měřící části sensonic II flow sensor a teplotních čidel.

Vaše výhody

 • inovativní, vysoce integrovaná mikročipová technologie (ASIC)
 • snadná výměna díky principu istameter m 
 • vysoce výkonná baterie
 • spolehlivost a výdrž díky vyzrálé technologie
 • odolnost vůči rzi
 • spolehlivá ochrana před prachem a vodou díky vysoce efektivnímu plombování
 • atraktivní design, malé rozměry
 • jednoduchý způsob odečtu

Jednoduchý přehled funkcí

Jednoduchý přehled funkcí

Přepínání mezi měřením tepla a chladu

Rozdíly teplot mezi průtokem a vratem je zaznamenána v 60 sekundových intervalech. Ve stejné době dochází k automatické změně mezi měřením tepla a chladu. Hybridní měřič začíná například s měřením tepla, když je rozdíl teplot vyšší než 0 Kelvin a výstupní teplota je nad 20° C. Podobným způsobem se přepne do režimu měření chladu, jakmile teplota vody v přívodním potrubí je nižší než ve zpětném vedení a vznikne negativní teplotní rozdíl a teplota média je nižší než 20° C. Objem spotřebované energie se pak vypočte za pomoci integrovaného elektronického mikročipu (ASIC), a následně zobrazí na displeji.

Různé typy designu

Jednotlivé návrhy designu pokrývají širokou škálu požadavků. Například kompaktní verze s jmenovitými průtoky 0,6 / 1,5 a 2,5 m³ / h byly vyvinuty speciálně pro použití v bytových domech. Zajistí vysokou přesnost měření po celou dobu jejich životního cyklu. Kombinované měřiče tepla, ve kterých jsou jednotlivé komponenty (průtokoměr,  kalkulátor a teplotní čidlo) instalovány samostatně, jsou vhodné pro jmenovitý průtok až do 250 m³ / h a vyšší. Své uplatnění najdou zejména v komerčním sektoru.

Ultrazvukové měřiče tepla

Ultrazvukové měřiče tepla ultego III smart,ultego III eco, ultego III perfect a ultego III flow sensor měří objemový průtok staticky prostřednictvím ultrazvuku.

Mají vysokou stabilitu měření a vysoký dynamický rozsah a jejich hlavní oblast využití, jsou otopné systémy s vodou jako teplonosným médiem. Měřiče tepla ultego III se vyznačují velkou variabilitou - je možné je instalovat jak pro různá průtoková množství, tak v různých stavebních délkách.

Možnosti použití:

 • otopné systémy s vodou jako médiem
 • výměníkové stanice
 • velké otopné systémy v bytových domech
 • rozsah průtoku 0.6 - 60 m³/h

Vaše výhody

 • přesné, spolehlivé a odolné měření
 • dlouhodobě stabilní vlastnosti
 • přesné zaznamenávání i těch nejmenších průtoků
 • odolnost vůči nečistotám a vysoká stabilita měření
 • extrémně nízká spotřeba energie
 • nízké tlakové ztráty
 • možnost horizontální i vertikální instalace
 • rozsah měření průtoku 1:100 dle to EN 1434, celkový rozsah 1:1000
 • odolné vůči manipulaci

Výkonnostní charakteristika měřiče tepla ultego® III

V kompaktní verzi ultego III jsou v jednom přístroji kombinovány - výpočetní jednotka, průtokoměr a teplotní čidlo. Díky dvěma externím čidlům splňuje měřič tepla ultego III veškeré požadavky nové evropské směrnice o měřicích přístojích. Kombinované měřiče tepla se skládají z výpočetní jednotky, průtokoměru a dvojice teplotních čidel a nabízejí tak téměř neomezené možnosti využití.