ista Webportál

Denní údaje o spotřebě a stavu měřičů jsou uživatelům přístupné kdykoliv online. Majitelé bytů a správci bytových domů mohou na internetovém portálu ista 24 sledovat informace o spotřebě a srovnávat je s minulými obdobími nebo s průměrnými spotřebami. Navíc jsou varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba nebo poruchy na měřičích.

Portál a jeho funkce

 • archivace a přístup k odečtům přístrojů
 • rozsáhlá nabídka hlášení a analýz nutných pro management nemovitostí  
 • archivace rozúčtovacích dokumentů
 • informace můžete získat z jakéhokoliv místa za pomocí počítače připojeného k internetu, či mobilního telefonu
 • na adrese ista24.cz se přihlásíte pod svým uživatelským jménem a heslem a okamžitě získáte přístup k informacím o objektech či bytech

První přihlášení do portálu ista24

Jak se správně poprvé přihlásit do portálu ista24 najdete v našem instruktážním videu. V případě dotazů nás kontakjtuje na emailu portal@ista.cz.

Od 1.1. 2024 bude v platnosti legislativní povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě uživatelům bytů dle novely zákona č.67/2013 Sb.

ista online: okamžitý přenos dat

S touto službou můžete získávat, řídit a předávat data jako náklady na teplo, vodu a ostatní domovní náklady stejně jako informace o uživatelích online. Ušetříte tím čas a omezíte práci na minimum.

Archiv rozúčtování: dokumentace rozúčtovacích materiálů okamžitě k dispozici

V archivu rozúčtování lze dohledat a zobrazit celková, či individuální rozúčtování za jednotlivé období. Soubory s daty je možno ukládat do vašeho počítače. Elektronická forma dokumentace umožňuje snižovat spotřebu papíru a tonerů v tiskárnách – není nutno již tisknout individuální rozúčtování. Je to náš společný příspěvek k ochraně životního prostředí v naší zemi.

Odečty a spotřeby: jste vždy v obraze

Rychle a bez námahy získáte informace o odečtených hodnotách přístrojů, které jsou vybaveny modulem pro rádiovou komunikaci – indikátorech – poměrových měřičích topných nákladů, vodoměrech a měřičích tepla. Uživatelé tak mají dostup k údajům a prohlížet odečty:

 • z vybraného dne
 • pro určené období
 • z konce vybraného rozúčtovacího období

Veškeré údaje je možno ukládat do souboru ve vašem počítači v běžných formátech.

Hlášení a analýzy

Na portálu ista24.cz najdete širokou nabídku hlášení a analýz umožňujících získat údaje pro management nemovitostí jako jsou:

 • hodnoty spotřeb u jednotlivých přístrojů, či bytů za dané období
 • informace o zpětných tocích u vodoměrů
 • hlášení přístrojů s nulovými náměry za dané období
 • srovnávací analýzy pro vybrané byty i objekty

Veškeré údaje je možno ukládat do souboru ve vašem počítači v běžných formátech.

Můžete nás kontaktovat přes: