Tipy pro úsporu vody, tepla a energií

Naše služby a produkty významně přispívají ke snížení spotřeby vody, tepla a ostatních energíií v bytových domech. Každý jednotlivec tak za pomocí několika jednoduchých triků dokáže denně uspořit finanční náklady na spotřebované teplo a vodu a také aktivně přispět ke snížení emisí CO2 v ovzduší.

Vhodná teplota místnosti

Snížením teploty o jeden stupeň, uspoříte až 6% nákladů na vytápění.

Správné větrání šetří peníze

Větrejte správně, tedy intenzivně a krátce, ráno a večer.

V zimě snižujte náklady na vytápění v noci

Náklady na vytápění se Vám výrazně sníží, když budete na noc snižovat teplotu v místnosti.

Používejte termostatické ventily

Fungující termostatické ventily uspoří až 8% výdajů na vytápění.

Modernizace otopného systému

Otopné systémy bývají často zastaralé a distribuce topné médium do jednotlivých radiátorů je pak často neefektivní, dochází k tepelným ztrátám. Postupně modernizujte otopný systém.

Překážky a nedostatečný prostor pro vytápění

Snažte se nestavět před otopné těleso nábytek, velké domácí spotřebiče a jiné mechanické zábrany. Nechejte vzduch volně cirkulovat.

Temperujte jednotlivé místnosti podle jejich účelu

Teploty místností kolem 21 ° jsou příjemné, ale ne vždy nutné: například místnosti jako jsou pokoj pro hosty nebo chodby nemusí mít stejnou teplotu jako ostatní.

Doporučené teploty jednotlivých místností:

  • Obývací pokoj: 21°
  • Pokoj pro hosty: 15°
  • Koupelna: 23°
  • Chodba: 15°
  • Dětský pokoj: 20°
  • Ložnice: 18°
  • Kuchyně: 18°
  • Jídelna: 20°

Obecně platí, že každý stupeň méně ušetří kolem šesti procent nákladů na vytápění.

Zakrývání otopných těles

Dbejte o to, aby Vaše bytové textílie - záclony a závěsy nezakrývaly otopné těleso.

Sušení prádla

Nesušte mokré prádlo přímo v bytě. Nemáte-li jinou možnost, sušte je aspoň v dostatečné vzdálenosti od otopných těles, nikdy ne přímo na nich, nebo jejich bezprostřední blízkosti.

Vhodné oblečení

Během přechodných období, kdy musíte topit pouze několik hodin denně, se raději teple oblečte. Ušetříte tak nemalé finanční prostředky na vytápění.

Úspora vody

Místo častého koupání si raději dopřejte osvěžující sprchu.

Únik vody

Zabraňte kapajícímu kohoutku nebo protékání vody ze splachovací nádržky do toalety. Jsou to jenom zdánlivě malé ztráty.

Zabraňte tepelným ztrátám

Pokud je to jenom trochu možné, snažte se zabezpečit proti úniku tepla netěsnícími okny, nebo dveřmi.

Prostupy tepla

Drahocenné teplo neuniká pouze přes špatně izolovaná okna a dveře. Vnější stěny jsou neustále vystavovány vlivům okolního prostředí. To způsobuje po určité době jejich pórovitost a následné tepelné ztráty.

Vhodná tepelně-izolační opatření chrání proti těmto tepelným ztrátám. Kvalitní tepelná izolace na vnější stěně domu a okrajích nevytápěných částí domu a izolační minerální materiály přispívají k výrazným úsporám.