Náklady na vytápění tvoří významnou položkou domácího rozpočtu a nedílnou součást ročního vyúčtování nákladů na byt. Smart technologie dálkového měření ista otevírají nové možnosti v oblasti přenosu, evidence a zobrazování údajů o spotřebě a jejich spolehlivého přepisu do softwarů na rozpočítání nákladů. Výsledkem je srozumitelné vyúčtování a efektivnější kontrola nad spotřebou tepla.

 

Elektronický poměrový rozdělovač topných nákladů - doprimo 3 radio

Přístroj slouží k rozdělení celkových nákladů za dodané teplo mezi jednotlivé byty a nebytové prostory. Je koncipován jako 2 senzorový přístroj, který zaznamenává teplotu topného tělesa, teplotu vzduchu a vyhodnocuje jejich rozdíl. Na základě tohoto rozdílu dochází k načtení dílků, které jsou podkladem pro výpočet spotřební složky. Přístroj je menších rozměrů a jednoduše se instaluje na téměř všechny typy topných těles.

Automatický dálkový odečet bez vstupu do bytů

Díky zabudovanému rádiovému modulu se údaje o spotřebě odečítají dálkově. Odečet se provádí sběrnicí dat, která sbírá denní údaje o spotřebě zcela automaticky. Následně se data elektronicky a bezpečně přenášejí do systému pro rozúčtování a energetického monitoringu ista24.

Spotřeba tepla pod kontrolou

Denní údaje o spotřebě a funkčnosti měřičů jsou přístupné na internetovém portálu ista24. Vlastníci a správci budov mají jednoduchý online přístup k užitečným informacím o historii spotřeby tepla.

Vaše výhody

  • indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění
  • splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED)
  • 2čidlová technologie garantuje přesnou registraci tepla
  • letní režim, který eliminuje registraci tepla mimo topnou sezónu
  • displej umožňuje kontrolu naměřených hodnot
  • životnost 10 let provozu

   Jednoduchý přehled jednotlivých funkcí:

   Oblast použití

   Poměrový měřič tepla doprimo 3 je vhodný pro téměř všechny typy topných těles. Jeho oblast použití leží mezi:

   •  35º a 90º (kompaktní verze) 
   • 35º a 110º (verze s dálkovým čidlem)

   (střední výpočtová teplota topného média tm, A)

   Navrženo pro jedno i dvoučidlové měření

   doprimo 3 je varianta na vysoké technické úrovni pro náročné správce, kteří chtějí více než jen zjišťovat spotřebu. 

   Díky dvoučidlové technologii sleduje naše doprimo 3 spotřební hodnoty neobvykle přesně. Ty mohou být zobrazeny spolu se srovnatelnými hodnotami za loňský rok, což je především pro uživatele bytů zajímavá funkce.

   doprimo 3 začíná načítat, pokud mezi teplotou topného tělesa a senzorem teploty prostoru vznikne rozdíl minimálně 4,5 K a když současně povrchová teplota topného tělesa činí minimálně 29 ºC (říjen - květen), resp. 40 ºC (červen - září). Toto zajišťuje správcům požadovanou minimalizaci letního načítání.

   Výkonnostní charakteristika

   • dvoučidlový přístroj, který je možno naprogramovat i jako jednočidlový
   • lze dodat jak v kompaktní verzi, tak ve verzi s dálkovým čidlem 
   • napájení prostřednictvím lithiové baterie se životností 10+2 let (Longlife Powerbudget) 
   • možnost varianty s dálkovým odečtem
   Technické parametry

   Vrchní část přístroje

   • vyrobená z tepelně odolného plastu
   • obsahuje desku se všemi elektronickými součástkami - multifunkční LCD-ukazatel, lithiovou baterii a teplotní čidla
   • ukládá do paměti konečné hodnoty za posledních 14 měsíců a také loňské a předloňské hodnoty

   Spodní část

   • je vyrobena ze stříkané slitiny s vysokou tepelnou vodivostí
   • montuje se přímo na topné těleso rychle a jednoduše
   • LCD displej je aktivován lehkým stiskem tlačítka
   • displej se mění každé dvě vteřiny a zobrazuje aktuální náměry a náměry k poslednímu dni odečtu

     

    Technická dokumentace