Informace z legislativy

Informujte se - na této stránce naleznete odkazy na vyhlášky a zákony souvisejcící s problematikou měření, úspor, energetické efektivity a rozúčtování nákladů na teplo a vodu.

Zákony

 • Zákon č. 67/2013 Sb. - zákon o "službách", řeší mimo jiné rozúčtování ostatních nákladů v domě, v případě rozúčtování tepla a teplé vody pokud nedojde k 100% souhlasu, tak se vyúčtování tepla a teplé vody řídí prováděcím předpisem k zákonu, což je momentálně vyhláška č. 372/2001 Sb., novelizace rovněž stanovuje povinnost provádět vyúčtování tepla dle instalovaných přístrojů.
 • Zákon č. 104/2015 Sb. - doplňuje zákon č.67/2013 Sb., platnost od 1.1.2016.
 • Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích.
 • Zákon č. 318/2012 Sb. - mění se zákon č. 406/2000 Sb. (nenahrazuje) - povinnost osadit přístroje registrující a regulující spotřebu tepla do 1.1. 2015.
 • Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií ve znění dalších zákonů.
 • Zákon č. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) o hospodaření energií a související předpis.
 • Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 542/2020 Sb. - o odpadech - povinnost úhrady recyklačních poplatků za staré přístroje

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 120/2011 Sb. - mění vyhlášku č. 428/2001 Sb. (příloha č. 12 směrná čísla roční spotřeby vody).
 • Vyhláška č. 148/2007 Sb. - o energetické náročnosti budov.
 • Vyhláška č. 193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb. - prováděcí předpis k zákonu č.318/2012 Sb., novelizace má dojít ke specifikaci přístrojů a její nevydání může ohrozit termín montáže přístrojů u konečných uživatelů do 1.1. 2015.
 • Vyhláška č. 237/2014 Sb. - požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie.
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb. - řeší vyúčtování tepla a teplé vody - nahradila od 1.1.2016 vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb., novelizace této vyhlášky je pro nás důležitá, neboť bude stanovovat povinnost provádět vyúčtování tepla dle instalovaných přístrojů.
 • Vyhláška č. 285/2011 Sb. - kterou se mění vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 345/2002 Sb. - kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
 • Vyhláška č. 405/2015 Sb. - o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření pro více odběrných míst.
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb. - kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Ostatní

 • Metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce č. 269/2015 Sb. - aktualizované 15.12. 2017