Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Zacházení s osobními údaji

Společnost ista Česká republika s.r.o. (dále jen „ista“ nebo „společnost ista“) zpracovává Vaše osobní údaje, kterými jsou např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon, fax anebo IP adresa. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a pouze za účelem, ke kterému byly poskytnuty (tj. ke zpracování informačních dotazníků, žádosti o zaměstnání, sjednání smlouvy, splnění objednávky, objednání prospektů, nabízení obchodu a služeb nebo zasílání newsletteru). Společnost ista zaručuje, že osobní údaje jsou technicky a organizačně zabezpečeny tak, aby v žádném případě nedošlo k jejich změně, zničení či ztrátě.

Pokud nesouhlasíte s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, jste oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit společnosti ista prostřednictvím e-mailu na adresu info@ista.cz.


2.  Shromažďování a zpracování osobních údajů

Při každé návštěvě webových stránek ista shromažďuje údaje technického charakteru o provozu na svých webových stránkách web serveru ista.

Při návštěvě stránek jsou uchovávána tato data:

  • název souboru
  • datum a doba trvání přístupu
  • objem přenášených dat
  • zpráva o tom, že stránka byla úspěšně navštívena
  • anonymní IP adresa
  • je-li to potřeba, operační systém a vyhledávač Vašeho zařízení
  • webová stránka, prostřednictvím které jste naše stránky navštívili

Webové stránky společnosti ista používají software Piwik pro statistickou analýzu přístupu návštěvníků na stránky. Piwik využívá pro analýzu chování na stránkách a optimalizaci jejich provozu tzv. cookies.

Data shromážděná během návštěvy webové stránky společnosti ista jsou používána v anonymní podobě (např. IP adresa ve zkrácené podobě) a jen pro statistické účely. Informace o Vaší návštěvě stránek generované prostřednictvím cookies nebudou sděleny třetí straně. Sledování Vašeho chování na webu je tedy vyloučené.

Používáním webové stránky ista dáváte souhlas ke zpracování shromážděných dat výše uvedeným způsobem.
 

Zásady ochrany osobních údajů pro e-mailový marketing

Souhlasím se shromažďováním, používáním, zpracováním a šířením svých osobních údajů, které jsem poskytl(a) vyplněním kontaktního formuláře. Jsem si vědom(a), že správcem mých osobních údajů bude společnost ista International GmbH a zpracovatelem bude společnost ista Česká republika s.r.o. Mé osobní údaje budou zpracovávány za účelem inzerce, konzultací a průzkumu trhu pomocí nabídek a zajímavých informací, jako např. ista newsletter a jiné. S mými osobními údaji bude zacházeno důvěrně, nebudou předávány třetí osobě bez mého předchozího souhlasu. To však neplatní pro externí poskytovatele služeb, kteří jsou pověřeni řízením zasílání novinek a zpráv. Společnost ista ujišťuje, že externí dodavatelé služeb zpracovávají osobní údaje s maximální péčí a pouze za účelem, ke kterému byly poskytnuty.
 
Byl(a) jsem informován(a), že ista provádí pro statistické účely anonymizované sledování odkazů.

Byl(a) jsem informován(a), že jsem oprávněn(a) požadovat informace o zpracování mých osobních údajů, že můžu požádat o opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, že mám právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro něž byly původně shromážděny, a dále mám právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování.

Svůj souhlas můžu kdykoliv v budoucnosti odvolat, a to prostřednictvím e-mailu mailing@ista.cz. Do předmětu takovéto zprávy je třeba uvést klíčové slovo: "ista novinky". Veškeré mé osobní údaje pak budou následně smazány.

Prohlašuji, že jsem dosáhl(a) věku 18 let.

 

Cookies

Webové stránky společnosti ista používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v místní mezipaměti Vašeho prohlížeče a mohou být použity k jeho rozpoznání. Tyto údaje neobsahují žádná osobní data a slouží výhradně ke sledování a vyhodnocování provozu na internetových stránkách a ke zlepšování služeb poskytovaných společností ista. Ukládání cookies lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči. Zablokováním cookies není ohrožena dostupnost ani funkčnost internetových stránek ista.

Webové stránky společnosti ista dále používají technologii etracker (www.etracker.com) pro shromažďování údajů o chování návštěvníků. Údaje jsou shromažďovány anonymně a jsou využívány pro marketingové účely a optimalizaci textu. Vaše data jsou uložena pomocí anonymního ID a mohou být použita k vytvoření Vašeho profilu uživatele. Pro tento účel mohou být použity soubory cookies. Údaje shromážděné technologií etracker nebudou použity k určení Vaší osobní identity. Sběr a ukládání dat můžete kdykoli zrušit s ohledem na budoucí služby. cz/#