Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Zacházení s osobními údaji

Společnost ista Česká republika s.r.o. (dále jen „ista“ nebo „společnost ista“) zpracovává Vaše osobní údaje, kterými jsou např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon, fax anebo IP adresa. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a pouze za účelem, ke kterému byly poskytnuty (tj. ke zpracování informačních dotazníků, žádosti o zaměstnání, sjednání smlouvy, splnění objednávky, objednání prospektů, nabízení obchodu a služeb nebo zasílání newsletteru). Společnost ista zaručuje, že osobní údaje jsou technicky a organizačně zabezpečeny tak, aby v žádném případě nedošlo k jejich změně, zničení či ztrátě.

Pokud nesouhlasíte s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, jste oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit společnosti ista prostřednictvím e-mailu na adresu info@ista.cz.


2.  Shromažďování a zpracování osobních údajů

Při každé návštěvě webových stránek ista shromažďuje údaje technického charakteru o provozu na svých webových stránkách web serveru ista.

Při návštěvě stránek jsou uchovávána tato data:

  • název souboru
  • datum a doba trvání přístupu
  • objem přenášených dat
  • zpráva o tom, že stránka byla úspěšně navštívena
  • anonymní IP adresa
  • je-li to potřeba, operační systém a vyhledávač Vašeho zařízení
  • webová stránka, prostřednictvím které jste naše stránky navštívili

Webové stránky společnosti ista používají software Piwik pro statistickou analýzu přístupu návštěvníků na stránky. Piwik využívá pro analýzu chování na stránkách a optimalizaci jejich provozu tzv. cookies.

Data shromážděná během návštěvy webové stránky společnosti ista jsou používána v anonymní podobě (např. IP adresa ve zkrácené podobě) a jen pro statistické účely. Informace o Vaší návštěvě stránek generované prostřednictvím cookies nebudou sděleny třetí straně. Sledování Vašeho chování na webu je tedy vyloučené.

Používáním webové stránky ista dáváte souhlas ke zpracování shromážděných dat výše uvedeným způsobem.
 

Cookies

Webové stránky společnosti ista používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v místní mezipaměti Vašeho prohlížeče a mohou být použity k jeho rozpoznání. Tyto údaje neobsahují žádná osobní data a slouží výhradně ke sledování a vyhodnocování provozu na internetových stránkách a ke zlepšování služeb poskytovaných společností ista. Ukládání cookies lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči. Zablokováním cookies není ohrožena dostupnost ani funkčnost internetových stránek ista.

Webové stránky společnosti ista dále používají technologii etracker (www.etracker.com) pro shromažďování údajů o chování návštěvníků. Údaje jsou shromažďovány anonymně a jsou využívány pro marketingové účely a optimalizaci textu. Vaše data jsou uložena pomocí anonymního ID a mohou být použita k vytvoření Vašeho profilu uživatele. Pro tento účel mohou být použity soubory cookies. Údaje shromážděné technologií etracker nebudou použity k určení Vaší osobní identity. Sběr a ukládání dat můžete kdykoli zrušit s ohledem na budoucí služby. cz/#