Bytový vodoměr domaqua® m

Bytový vodoměr domaqua m je jednovtokový lopatkový měřič s magnetickou spojkou a válečkovým počítadlem. Magnetická spojka spolehlivě přenáší rotaci lopatkového kola na počítadlo. Standardní provedení vodoměru domaqua m je klasický kompaktní vodoměr nad omítku. Je k dispozici jako vodoměr teplé i studené vody, a také s různými průtokovými výkony a stavebními délkami a je tak mnohostranně použitelný.

Jako základní verze je vodoměr dodáván s nasazeným a zajištěným prázdným modulem. Díky modulární konstrukci přístroje lze prázdný modul snadno a rychle demontovat a nahradit dalšími moduly, k dispozici jsou varianty s kontaktním, rádiovým nebo M-Busovým modulem.

domaqua m - Vaše výhody

  • vysoká spolehlivost a dlouhá životnost díky vyzrálé, spolehlivé technice
  • mnohostranně použitelný vodoměr za výhodnou cenu
  • integrovaná ochrana proti manipulaci pro vysokou bezpečnost

   Bytový vodoměr domaqua® m R100H

   Bytový vodoměr domaqua m R100H je jednovtokový lopatkový měřič s magnetickou spojkou a válečkovým počítadlem. Magnetická spojka spolehlivě přenáší rotaci lopatkového kola na počítadlo. Jako suchoběžný vodoměr umožňuje zvýšit přesnost měření, protože počítadlo nepřichází do styku s tekoucí vodou. Zabraňuje pronikání cizích látek nebo usazenin v mechanismu bubnu.

   Standardní provedení vodoměru domaqua m R100H je klasický kompaktní vodoměr nad omítku. Je k dispozici jako vodoměr teplé i studené vody, pouze však s jmenovitým průtokem 2,5 m³/h a s délkou šroubení 190 mm, délkou bez šroubení 110 mm.

   Tento vodoměr je dodáván s nasazeným a zajištěným prázdným modulem. Díky modulární konstrukci přístroje lze prázdný modul snadno a rychle demontovat a nahradit dalšími moduly, k dispozici jsou varianty s kontaktním, rádiovým nebo M-Busovým modulem.

   domaqua m R100H - Vaše výhody

    • vysoká spolehlivost a dlouhá životnost díky vyzrálé, spolehlivé technice
    • mnohostranně použitelný vodoměr za výhodnou cenu
    • odolný vůči nežádoucí manipulaci
    •  velmi malá celková výška
    •  extrémně přesný

     Modulární vodoměr istameter® m

     Originální vodoměry istameter m pro teplou a studenou vodu jsou vysoce spolehlivé vícevtokové lopatkové měřiče. Výhoda vícevtokových lopatkových měřičů spočívá v rovnoměrném zatížení lopatkového kola a tím také ve zvýšené stabilitě měření. Magnetická spojka přenáší rotaci lopatkového kola na počítadlo. Elektronická varianta istameteru m s mikroprocesorem umožňuje odečet k určitému datu díky ukládání spotřebních hodnot.

     istameter m - Vaše výhody

     • osvědčený, vyzrálý kompletní měřící systém pro studenou a teplou vodu v bytové oblasti
     • bezproblémová výměna díky oddělení počítadla a vestavných dílů
     • široké spektrum použití díky velkému množství variant
     • bezproblémová integrace do systémů dálkového odečtu díky provedení s kontaktním výstupem a také díky elektronické variantě s rádiem a M-Busem
     • precizní měření a spolehlivost
     • univerzální použití: může být dodatečně vybaven kontaktním, radiovým nebo M-Bus modulem
     • velmi jednoduchá výměna: mění se pouze počítadlo - spodní část zůstává instalovaná do potrubí

     Jednoduchý přehled funkcí

     Jednoduchý přehled funkcí

     Rozhraní vodoměru

     Vodoměr istameter m lze integrovat do automatických odečítacích systémů, protože je k dispozici provedení s kontaktním výstupem. Elektronickou variantu istameteru m lze dodat jako rádiové provedení nebo provedení s M-Busem.

     Různé typy designu

     Jednotlivé návrhy designu pokrývají širokou škálu požadavků. Například kompaktní verze s jmenovitými průtoky 0,6 / 1,5 a 2,5 m³ / h byly vyvinuty speciálně pro použití v bytových domech. Zajistí vysokou přesnost měření po celou dobu jejich životního cyklu. Kombinované měřiče tepla, ve kterých jsou jednotlivé komponenty (průtokoměr,  kalkulátor a teplotní čidlo) instalovány samostatně, jsou vhodné pro jmenovitý průtok až do 250 m³ / h a vyšší. Své uplatnění najdou zejména v komerčním sektoru.

     Bytový vodoměr modilys® m

     Vodoměr modilys m je vybaven rotačním pístem pro měření studené a teplé vody. Díky vysoké citlivosti měření dokáže modilys m zaznamenat hodnoty při průtoku nižším než 1 l/h, a významně tím snižuje rozdíly mezi hodnotami naměřenými na hlavním vodoměru a hodnotami z bytových vodoměrů. V rozsahu běžných používaných průtoků a v případě přetížení sítě je jeho přesnost blízka 100 %.

     Pro zvýšení pohodlí může být vodoměr modilys m kdykoliv vybaven radiomodulem, jejž lze velmi snadno připojit pomocí klipsů na snímací hlavu.

     Odečet pak může být prováděn vzdáleně bez vstupu do bytu.

     modilys - Vaše výhody

     • schopnost přesného měření
     • náběh měření od nízkých hodnot průtoku
     • konstantní přesnost v čase
     • přesnost a citlivost nezávislé na poloze namontování
     • zesílená antimagnetická ochrana
     • tělo vodoměru v provedení z mosazi
     • nestavitelné počítadlo, dobře čitelné hodnoty náměru

     modilys - možnosti využití a služeb

      • internetový portál pro analýzu a sledování spotřeb
      • hlášení při únicích
      • analáza odchylek spotřeby mezi bytovými vodoměry a hlavním vodoměrem
      • elektronická výměna dat
      • modul radio, contact, mbus
      • pronájem a údržba vodoměrů

       Domovní a velkokapacitní vodoměry

       Domovní a velkokapacitní vodoměry jsou určeny pro velké průtoky. Domovní vodoměry jsou vyzrálé, solidní vícevtokové lopatkové měřiče, s dlouhou životností, velkokapacitní vodoměry jsou Woltmanovy měřiče, které nabízejí vynikající přesnost měření i při extrémních zatíženích.

        

       Vaše výhody s domovními a velkokapacitními vodoměry

       • vysoká přesnost měření v celém rozsahu měření při extrémních zatíženích
       • technicky vyzrálé, precizní přístroje s dlouhou životností
       • jednoduchá montáž
       Výkonnostní charakteristika

       Domovní měřiče jsou koncipovány jako zcela suchoběžné přístroje s magnetickou spojkou pro sledování spotřeby teplé vody, u studené vody se využívá mokroběžný přístroj s obzvláště nízkou tlakovou ztrátou. Velkokapacitní vodoměry jsou zcela suchoběžné s magnetickou spojkou.

       Díky uložení lopatkového kola s nízkým opotřebením a třením (tvrdokov/safír) je zajištěna vysoká přesnost měření v celém rozsahu měření i při extrémních zátěžích.

       Možnosti využití

       Domovní vodoměry mají jmenovitý průtok ve výši Q3 2,5/6/10 m3/h. Jsou koncipovány jak pro horizontální, tak vertikální rozvody při stoupajícím a klesajícím proudění. Pro extrémní zátěže jsou určeny velkokapacitní vodoměry s jmenovitým průtokem ve výši Q3 15 - 150 m3/h. Lze je dodat ve variantě WS pro horizontální montážní polohu a ve variantách WP pro horizontální a vertikální rozvody při stoupajícím a klesajícím proudění.

       Rozhraní

       Domovní vodoměry jsou k dodání i s kontaktním výstupem, takže je možné zapojení do nadřazených systémů.