Bytový vodoměr domaqua m

Vodoměr domaqua m je přesný a spolehlivý bytový vodoměr pro měření spotřeby teplé a studené užitkové vody v bytových domech a komerčních nemovitostech. Díky své důmyslné modulární konstrukci má domaqua m široké spektrum použití.

domaqua m je jednovtokový lopatkový měřič s magnetickou spojkou a válečkovým počítadlem. Je k dispozici s různými průtokovými výkony a stavebními délkami. Dodáváme ho i ve vyšší třídě přesnosti (MID) R100.

Výkonnostní charakteristika

Jak suchoběžný přístroj má domaqua m vysokou přesnost měření a dlouhou životnost. Pronikání cizích látek nebo usazenin do válečkového počítadla je vyloučeno. Toto je zajištěno krytem, který zároveň zabraňuje pronikání vody do počítadla. Počítadla mohou být instalovány horizontálně i vertikálně. Počítadlo lze otočit pro jednodušší odečet. Integrovaná ochrana zajišťuje zabezpečení proti neoprávněné manipulaci. domaqua m je pomocí optického rozhraní integrovatelná do automatických odečítacích systémů M-Bus nebo rádio.

Vaše výhody

  • spolehlivý provoz a dlouhá životnost;
  • vysoká přesnost měření;
  • široké spektrum použití za výhodnou cenu;
  • kompatibilní s předchozími verzemi;
  • zvýšená ochrana proti manipulaci;
  • rádiový modul s životností 10 let je možné použít i po ověření vodoměru;
  • stavební délky 80 mm, 110 mm a 130 mm s možností průtoku Q3 2,5 m³/h nebo Q3 4 m³/h.

  Modulární vodoměr istameter m

  Vícevtokový lopatkový suchoběžný bytový vodoměr istameter m je výsledkem dlouhodobého vývoje, který se osvědčil v praxi. Modulární konstrukce měřiče umožňuje doplnění vodoměru o rádiový modul a jeho připojení do systému dálkových odečtů sběrnicí dat memonic.

  Vícevtokovou konstrukcí je zajištěno rovnoměrné zatížení lopatkového kola, čímž je zaručena přesnost měření a dlouhá životnost. Vodoměr je vybaven magnetickou spojkou a válečkovým počítadlem, které se díky důmyslné konstrukci nedostává do kontaktu s vodou.

  Instalační prvky pro snadnější manipulaci

  Výhodou bytového vodoměru istameter mje bohatá paleta instalačního příslušenství. Jednoduchým závitovým připojením vodoměrů do instalačních prvků EAS, VAS nebo podbatériovej přípojky můžete snížit následné náklady na montážní práce při výměně nebo ověření vodoměru. Oddělená konstrukce umožňuje měnit při ověřování měřidel nebo výměně vodoměru pouze průtokoměrů část. Vodoměr jedodávaný s možností průtoku Q3 2,5 - 4 m³/h.

  Vaše výhody:

  • univerzální - může být doplněn o rádiový modul nebo M-Bus modul;
  • automatizovaný dálkový odečet;
  • online přístup k denním spotřebám;
  • životnost rádiového modulu 5 let;
  • velmi jednoduchá výměna;
  • splňuje požadavky směrnice EED.

  Jednoduchý přehled funkcí

  Jednoduchý přehled funkcí

  Rozhraní vodoměru

  Vodoměr istameter m lze integrovat do automatických odečítacích systémů, protože je k dispozici provedení s kontaktním výstupem. Elektronickou variantu istameteru m lze dodat jako rádiové provedení nebo provedení s M-Busem.

  Různé typy designu

  Jednotlivé návrhy designu pokrývají širokou škálu požadavků. Například kompaktní verze s jmenovitými průtoky 0,6 / 1,5 a 2,5 m³ / h byly vyvinuty speciálně pro použití v bytových domech. Zajistí vysokou přesnost měření po celou dobu jejich životního cyklu. Kombinované měřiče tepla, ve kterých jsou jednotlivé komponenty (průtokoměr,  kalkulátor a teplotní čidlo) instalovány samostatně, jsou vhodné pro jmenovitý průtok až do 250 m³ / h a vyšší. Své uplatnění najdou zejména v komerčním sektoru.

  Bytový vodoměr modilys m

  Vodoměr modilys m je vybaven rotačním pístem pro měření studené a teplé vody. Díky vysoké citlivosti měření dokáže modilys m zaznamenat hodnoty při průtoku nižším než 1 l/h, a významně tím snižuje rozdíly mezi hodnotami naměřenými na hlavním vodoměru a hodnotami z bytových vodoměrů. V rozsahu běžně používaných průtoků a v případě přetížení sítě je jeho přesnost téměř 100 %.

  Pro zvýšení pohodlí může být vodoměr modilys m kdykoliv vybaven rádiovým modulem, který lze velmi snadno připojit pomocí klipsů na snímací hlavu.

  Odečet pak může být prováděn vzdáleně bez vstupu do bytu.

  modilys - možnosti využití a služeb

   • internetový portál pro analýzu a sledování spotřeb
   • hlášení při únicích
   • analáza odchylek spotřeby mezi bytovými vodoměry a hlavním vodoměrem
   • elektronická výměna dat
   • modul radio, contact, mbus
   • pronájem a údržba vodoměrů

    Domovní a velkokapacitní vodoměry

    Domovní a velkokapacitní vodoměry jsou určeny pro velké průtoky. Domovní vodoměry jsou vyzrálé, solidní vícevtokové lopatkové měřiče, s dlouhou životností, velkokapacitní vodoměry jsou Woltmanovy měřiče, které nabízejí vynikající přesnost měření i při extrémních zatíženích.

     

    Vaše výhody:

    • vysoká přesnost měření v celém rozsahu měření při extrémních zatíženích
    • technicky vyzrálé, precizní přístroje s dlouhou životností
    • jednoduchá montáž
    Výkonnostní charakteristika

    Domovní měřiče jsou koncipovány jako zcela suchoběžné přístroje s magnetickou spojkou pro sledování spotřeby teplé vody, u studené vody se využívá mokroběžný přístroj s obzvláště nízkou tlakovou ztrátou. Velkokapacitní vodoměry jsou zcela suchoběžné s magnetickou spojkou.

    Díky uložení lopatkového kola s nízkým opotřebením a třením (tvrdokov/safír) je zajištěna vysoká přesnost měření v celém rozsahu měření i při extrémních zátěžích.

    Možnosti využití

    Domovní vodoměry mají jmenovitý průtok ve výši Q3 2,5/6/10 m3/h. Jsou koncipovány jak pro horizontální, tak vertikální rozvody při stoupajícím a klesajícím proudění. Pro extrémní zátěže jsou určeny velkokapacitní vodoměry s jmenovitým průtokem ve výši Q3 15 - 150 m3/h. Lze je dodat ve variantě WS pro horizontální montážní polohu a ve variantách WP pro horizontální a vertikální rozvody při stoupajícím a klesajícím proudění.

    Rozhraní

    Domovní vodoměry jsou k dodání i s kontaktním výstupem, takže je možné zapojení do nadřazených systémů.