Zodpovědnost

Jednou z největších výzev naší doby je zodpovědné a šetrné využívání přírodních zdrojů, jako jsou energie a voda. Jako jedna z vedoucích světových společností poskytujících služby pro větší energetickou účinnost v budovách, pomáháme našim zákazníkům trvale šetřit energii, CO2 a náklady v bytových domech.

Produkty a služby společnosti ista na celém světě umožňují, aby spotřeba energie a vody byla transparentní. Výsledkem je, že individuální spotřeba se tak stává přehlednou a srozumitelnou. A tím i kontrolovatelnou.

Žít naše hodnoty

Hodnoty představují podstatný základ společnosti. Vyjadřují kulturu, ducha a způsob, jak společnost vede svoji činnost – vůči zákazníkům, akcionářům ale také vůči zaměstnancům. Čím více je společnost oddána svým hodnotám, tím lépe bude fungovat.

Z toho důvodu se naše Sdílené hodnoty zaměřují na samotnou podstatu naší společnosti.

Nejenomže reprezentují charakter a identitu společnosti ista, ale poskytují návod jak ista koná a myslí s ohledem na specifická očekávání a potřeby našich zákazníků, akcionářů a zaměstnanců.

 

Našich pět sdílených hodnot:

PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST

Můj závazek

Zvažuji důsledky svých rozhodnutí a konám s rozvahou. Jsem hrdý, protože mne můj příspěvek k chodu společnosti inspiruje.

Náš úspěch

Jsme si vědomi potřeb ekonomiky, životního prostředí a společnosti. Zároveň dbáme o naše lidské zdroje.

BUDOVÁNÍ PARTNERSKÉHO VZTAHU

Můj závazek

Beru ohledy na snahy mých kolegů a zákazníků k vybudování hodnotného vztahu. Užívám si atmosféru spolupráce, kterou pomáhám vytvářet.

Náš úspěch

Budujeme udržitelný dlouhodobý vztah s interními i externími zákazníky. Usilujeme o společný benefit.

PODPORA DŮVĚRY

Můj závazek

Svou otevřeností, zdvořilostí a uznáním vůči druhým, vytvářím kulturu důvěry. Takové prostředí mně inspiruje.

Náš úspěch

Komunikujeme otevřeným a upřímným způsobem. Oceňujeme dobré nápady druhých a jejich výkony. Konstruktivně dáváme zpětnou vazbu.

DODRŽOVÁNÍ ZÁVAZKŮ

Můj závazek

Cílů dosahuji proaktivně a s nadšením, je na mně spolehnutí. Jsem motivován svými závazky.

Náš úspěch

Dodržujeme dané sliby a důsledně dosahujeme cílů. Přijímáme výzvy, abychom zajistili úspěch společnosti.

PODPORA PRAVOMOCÍ

Můj závazek

Aktivně vyhledávám zodpovědnost, samostatně řeším úkoly a vítám příležitosti k rozvoji. Cítím se být podporován a kvalifikován.

Náš úspěch

Delegujeme zodpovědnost na všech úrovních a v rámci stanoveného úkolu. Takto prokazujeme důvěru vloženou v naše zaměstnance a jejich schopnosti.